DİNİ BİLGİLER

İslam, Arapça "teslim" kökünden geldiği için İslamiyet "teslim olma", Müslüman da "teslim olan insan" anlamını taşır. Bu duruma göre, Allah'a teslim olup onun emirlerini yerine getiren, İslam dinini bütün detaylarıyla birlikte kalben kabul edip, dil ile onaylayan herkes Müslüman sayılır. Zaten İslamiyet'e girişteki esas, kalben inanarak Kelime-i Şahadet getirmek, yani "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammet'in onun kulu ve peygamberi olduğuna inanırım" (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûluh) demekten ibarettir.

Ancak Müslüman olmak, çeşitli mesuliyetleri de beraberinde getirir. İtikat (iman), ibadet, ahlâk ve ahkâm olarak dört bölümde toplanan İslam esaslarından özellikle ilk bölüm, bu mesuliyetlerin temel taşını oluşturur. Öyle ki, sadece Kelime-i Şahadet söylenerek içine girilebilen İslam çemberi, yanlış ve uygunsuz sarf edilen tek bir sözle parçalanıverir. Eğer bu uygunsuz cümle bilinerek söylendiyse, o kişinin şuurlu olarak İslam dışı bir hayatı tercih ettiği anlaşılır ve bu tercih ancak kendini bağladığı için konumuz dışındadır. Asıl dramatik olan husus ise, farkında olmadan veya şaka yollu söylenen bazı cümlelerle bilmeksizin İslami daire dışına çıkılması, ama bu ciddi olayın bilincine varılmamasıdır. Kendini halen Müslüman sanan bu kişi olayın asıl boyutunu bilmediği için, tövbe yoluyla geri adım atmayı da aklına getiremeyecektir. Zaten her Müslüman'a ilim öğrenmenin farz oluş sebebi, örneklerine günümüzde sıkça rastlanan bu tür çarpıklıkların önüne geçebilmek içindir.

Bunca önemli sonuç doğuran ve şaka yollu söylenmesi bile sonucu değiştirmeyen bu sözler, öncelikle Kur'an ve sahih hadislerde yer alan herhangi bir hükmün çarpıtılması veya yadsınması ile ilgilidir. Örneğin, "İslamiyet 1400 yıl önce indirildiği için günümüz hayat şartlarına birebir uygulanamaz, dolayısıyla bazı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi gerekir", " kadının mirastan yarım pay alması cinsel eşitliğe aykırıdır", " Araplar cahil olduğu ve yolda kadınlara sataştığı için örtünme emredilmiştir; ama modern toplumlarda bu şart ortadan kalktığından böyle bir zorunluluk da olamaz", "hırsızlık yapanın elinin kesilmesi, modern çağda kabul edilemez" vs gibi tarzındaki sözler bu hükümdedir (şaka yollu söylenmesi bile sonucu değiştirmeyen).

Müslüman olmanın yararı, bu dünyada Allah'ın yardımına sebep olması, ahirette de cennete konuk olmayı sağlamasıdır. Bu faydanın bedeli ise, hayatını İslam'ın çizdiği sınırlar içinde yönlendirmek, Allah'ın emirlerine uymak ve İslam'ın temel esaslarını yerine getirmektir. Eğer her Müslüman'ın uyması gereken bu temel esaslar bilinirse, yukarda verdiğimiz örnek sözlerin niye kişiyi İslam çizgisi dışına attığı daha kolay anlaşılır. Sonuçta Müslüman beyniyle ve kalbiyle "Amentü"yü, yani imanın 6 şartını kabul edip uygulayan kişiden başkası değildir.

RAMAZAN -ORUÇ-KADİR GECESİ

Ramazan ve Oruç hakkında Bilgiler, Sorular, Cevaplar
Üç Aylar ile ilgili bilgiler
Günün Duası için Tıklayın

İlahiler

Faydalı Dualar
İl il İmsakiye
İmsakiye 2.link
Rüya Tabirleri
 

Günün Hadisi

Günün Ayeti

KURANI KERİM, PEYGAMBERLER VE DİNİ BİLGİLER

Kurani Kerim ve Türkçe meali için tıklayın
Kuranı Kerimde ara Fihristi
Kuran Öğreniyorum
Elifba
Yasin Süresi, Okunuşu ve anlamı
Flash Kuranı Kerim okuyun yada sesli dinleyin...
Süreleri Canlı Dinleyin
Kuranı Kerim Sesli Dinle
İslamın Farzları (32 Farz, 54 Farz) ve 40 Hadis
Ayet-el Kürsi Okunuşu, Dinleyin , faydaları
Berat Kandili
Miraç Kandili
Regaip Kandili
Mevlid Kandili
Kuranda adı geçen Tüm peygamberler
Peygamberimizin Veda Hutbesi
Peygamberimizin Hayati (Yazılı ve Sesli anlatımlarla)
Sevdiklerinize, Kandil Mesajları için tıklayın !
Kadir Gecesi
Vefat ve Sonrası yapılacaklar

NAMAZ & ABDEST &ESMAÜL HÜSNA VE RÜYA TABİRLERİ

Namaz Nasıl Kılınır, Namaz Tarifleri ve Duaları
Namaz Süreleri
Namaz Vakitleri
Abdest Nasıl Alınır ve Namaz Vakitleri
Allaha Yakarış (Dua)
Kible Yönü
Esmaü'l HÜsna

Çocuklara Dini Bilgiler (Namaz)
Dini Bilgi Dökümanları indirin
İslami Bilgi Yarışması
Mehdi Kimdir, Nedir, Gelecekmi? Gelirse nasıl tanınacak ?
Dini Sorular ve Cevapları
Mutlaka Görün

VEFAT VE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

VEFAT HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1- İlk yapacağınız şey belediyenin 188 nolu telefonuna cenazenizi bildirmek. Daha sonra vefat eden kişi hastane dışında bir yerde vefat etmiş ise doktordan "Ölüm Raporu" alınması gerekiyor.

2- İkinci aşamada belediyeye başvurularak nereye gömülmek isteniyorsa istenilen yere en uygun mezarlıktan yer istenir. Bu esnada belediye sizden bazı evraklar ister. Bunlar nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ile ölüm raporudur.

3- Bu işlerle uğraşmak hem sıkıntılı hem de uzun zaman harcama gerektirdiğinden tüm bu hizmetleri veren özel firmalarda var. Fakat birkaç yüz milyonu gözden çıkarmanız gerekiyor.

4- Bütün evrak işleri bitirildikten sonra vefat eden kişiyi defnetmeye sıra geliyor. Cenaze töreni bir camide yapılıyorsa cenaze namazı kılmanız gerekiyor. Bu konuda imam size yardımcı oluyor ve siz sadece imamı takip ederek cenaze namazını kılıyor ve hakkınızı bu kişiye helal ediyorsunuz. Namaz bitiminde tabutu cenaze arabasına kadar taşıma çalışmasına katılabilirsiniz. Sonra topluca mezarlığa giderek gömülme işlemi başlıyor.

5- Eğer ölen kişinin mirascısı iseniz bir müddet de tapu ve vergi dairelerinde uğraşmaya hazır olun.

CENAZE NAMAZI

Bir Müslüman öldüğünde gusül verilip kefenlendikten sonra ona namaz kılınmalıdır. Cenaze namazı bir kişi tarafından kılınabileceği gibi cemaatle de kılınabilir.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır ?

Cenaze, namaz için kıbleye doğru durulduğunda baş tarafı namaz kılan kişinin sağ tarafına gelecek şekilde namaz kılan kişinin karşısına bırakılmalıdır.
Cenaze namazında rükû, secde, teşehhüd ve selâm yoktur; sadece beş tekbir alınır, birkaç zikir ve dua okunur. Cenaze namazı kılmak amacıyla "Ellah-u Ekber" söylenerek namaza başlanır.
Daha sonra şöyle denir:
"Eşhedu enla ilâhe illellah ve enne Muhemmeden Resûlullah"[1]
Sonra ikinci tekbir getirilerek şöyle denir:
"Ellahumme selli ‘ela Muhemmedin ve al-i Muhemmed."[2]
Sonra üçüncü tekbir getirilerek peşinden şöyle denir:
"Ellahummeğfir lil-mû'minîne vel-mû'minât."[3]
Sonra dördüncü tekbir getirilerek, ölen kişi erkek ise hemen peşinden şöyle denir:
"Ellahummeğfir lihâzel meyyit."[4]
Eğer ölen kişi kadın ise şöyle denir:
"Ellahummeğfir lihâzihil meyyit."[5]
Sonra beşinci tekbir söylenir. Beşinci tekbirle namaz da biter.
Her ne kadar cenaze namazını bu şekilde kılmak yeterliyse de, geniş dua ve zikirleriyle birlikte kılınması daha iyidir. İsteyen ilmihâl kitaplarına başvurabilir.

------------------------------------------------------------
[1]- Allah'tan başka bir ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in (s.a.a) O'nun elçisi olduğuna şehadet ederim.
[2]- Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyti'ne rahmet et.
[3]- Allah'ım! Mümin erkek ve mümin kadınları bağışla.
[4]- Allah'ım! Şu ölü erkeği bağışla.
[5]- Allah'ım! Şu ölü kadını bağışla.

1) Her şeyi Allah yaratır ve Allah izin vermeden hiçbir şey gerçekleşmez.
2) Allah (kötü) bir şeyin gerçekleşmesine izin veriyorsa, onda muhakkak bir hayır, bir hikmet vardır.
3) Çünkü Allah kuluna asla zulmetmez!
4) Buna tam inanan insan, asla; kızmaz, üzülmez, sıkılmaz, daralmaz, depresyona girmez. Her zaman mutlu, hep umutlu olur.