DUÂLAR
Ey herbir hücreyi en küçük ayrıntısına kadar mükemmel yaratan Rabbim
Ey her yarattığını sebepsiz yaratmayan Rabbim
Bizler yine Sen'in cuma vaktine geldik
Her cuma bizi Sana yaklaştırsın
Bizleri geçmiş günahlarımızdan alıkoysun...
Bizler Seni özlüyoruz Rabbim,bu nefsin kıskançlarında
Bizler Habibini özlüyoruz bu yalan sevdalardan
Ne olur beni affet
Beni Sev
Annemi ,babamı sev
Sevdiğimi sev
ailemi,arkadaşlarımı,kardeşlerimi sev
Yeter ki Sen SEV Allah'ım...
Cumaları cuma olanlar Hayırlı Cumalar...
Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir. (Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22)

(Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Ars-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdi Rabbül’Ars-il-kerîm.) (23)

Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:
“Istigfara devam eden, her sikintidan, her dertten kurtulur, ummadigi yerden riziklanir”
“Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyi defeder, en asagisi sikintidir.”
“Sikintili iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
“Sabah-aksam Ihlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâlari, afetleri, sikintilari ve istemedigin seyleri giderir.”
“Bir kimse, sikintili zamaninda on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”
Imam-i Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya baslarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-i serife getirirdi.
Yemek Duâsi

Yemege baslarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir. Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:
“Yemekten sonra, "El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh" duâsini okuyanin günahlari affolur.”
“Bir kimse, yiyip içtikten sonra, "El hamdülillahillezi atameni ve esbeani ve sakani ve ervani" duâsini okursa, anasindan dogdugu günkü gibi günahsiz olur.”
Peygamber efendimiz yemekten sonra “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” duâsini okurdu
Yemeklerden sonra, yukaridaki duâlari da içine alan su duâyi okumak daha uygundur:
“El-hamdü-lillahillezî esbeanâ ve ervânâ min-gayri-havlin minnâ ve lâ kuvveh. Allahümme at’imhüm kemâ at’amûnâ. Allahümmerzuknâ kalben takiyyen, minessirki beriyyen lâ kâfiren ve sekiyyen velhamdülülillahi rabbilâlemîn”
Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.
Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.
Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.
Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.
Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")
Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir. Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.
Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.
Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
Yatarken okunacak dua “ Allahümme bismike emüyü ve ahyâ .” ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.")
Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.
AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."
MA'NASI: "Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum."
AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU: " Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."
MA'NASI: "Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim."
AKSIRINCA YAPILACAK DUA :Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)
AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "
MANASI : Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin gibi, ahlâkimi da güzellestir.
BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU: " Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlâ . "
MANASI: Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir çogundan üstün kilan Allah'a hamdolun.
BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU : " Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'Aliyyil'Aziym ."
MANAS I: "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim."
BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU : " Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "
MANASI: "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
(O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).
CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUA OKUNUSU: "Bismillah, Allahümme cennibne's-seytane ve cennibi's-seytane mâ razektenâ . "
MANASI: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.
EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."
MANASI : Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)
GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."
MANASI: Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur.
GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "
MANASI: "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir."
HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "
MANASI: "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."
HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. "
MANASI: Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun.
NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."
MA'NASI : "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."
ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU : " Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym ."
MA'NASI: "Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."
SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU :" Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur "
MANASI: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun!
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Subânallâhil Aziym !"
MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!"
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."
MANASI: "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini (yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum."
SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU : " Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en "
MANASI: "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir. Tabarani'de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."
SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.Saggir mâ bî ."
MANASI: "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekinide küçült."
YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."
MANASI: "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."
YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU: " Allâhümme hirlî vahterlî. "
MANASI: "Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.
BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU : " Hasbiyallahü ve ni'melvekîl ."
MANASI: "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."
BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU: " Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve hüvessemî ul-alîm ."
MANASI: "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."
BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU: " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."
MANASI: Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir. Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da...
BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU: " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym. "
MANASI: Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.
Abdest Duâlari

1- Abdeste baslarken su düâ okunur: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-Islâm. Ve alâ tevfîk-il-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yikanir.

2- Sag el ile agiza üç kerre su verirken su düâ okunur:

“Allahümmes-kinî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

3- Sag el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

4- Avuçlara su alip, alindan çene altina, sakaklara kadar yüzü yikarken su düâ okunur:

Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

5- Sol el ile, sag kol dirsege kadar (üç def’a) yikanirken:

Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsi okunur.

6- Sag ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yikanirken:

Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi simâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben sedîden, düâsi okunur.

7- Her iki kolu yikadikdan sonra, elleri tekrâr yikar ve o yaslikla basi mesh ederken:

Allahümme harrim sa’rî ve beserî alen-Nâr. Ve ezillenî tahte zillî arsike yevme lâ zille illâ zillü arsike,düâsi okunur.

8- Dahâ sonra sag ve sol elin sehâdet parmaklari ile iki kulagin deliklerine su verirken bas parmaklar ile kulaklarin arkasi mesh edilir ve:

Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsi okunur.

9- Ellerin dis yüzü ile enseyi mesh ederken:

Allahümme a’tik rakabetî minen-Nâr, düâsi okunur.

10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmagi ile, sag ayagin küçük parmagindan basliyarak, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sag ayagi üç def’a yikarken:

Allahümme sebbit kademeyye ales-sirâti yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsi okunur.

11- Sol ayagi üç def’a yikarken, ayak parmaklarinin arasini küçük parmagi ile bu sefer bas parmakdan basliyarak, küçük parmaga dogru, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle topugu ile birlikde yikarken:

Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sirâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meskûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsi okunur.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, “Her kim abdest aldikdan sonra, gök tarafina bakip, su düâyi okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eshedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ serîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke, Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günahlarini afv eder ve kabûl imzâsiyla tasdîk edip, Ars-i a’lânin altinda muhâfaza eder. Kiyâmet gününde bu düâyi okuyan sahs gelip, o sevâbin ecrini alir.”

Bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra “Innâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi siddîklardan yazar. Iki kerre okursa, sehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberler ile hasr olur) buyurdular.

Yine bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kisinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsini kabûl eder; buyurdular.

Abdest alirken bilmiyenler, abdest düâlarini okumasa da olur. Fakat kisa zamanda ezberlemeli ve abdest alirken okumalidir. Çok sevâbdir. Abdestin sonuna dogru veya abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâsini okumak çok sevâbdir.

Abdest düâlarini bilmeyen, her uzvu yikarken “Kelime-i sehâdet” okumali, büyük sevâba kavusmalidir.

Hacet Namazi ve Duasi

Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Allahtan veya insanlardan bir istegi bulunan, güzelce abdest alip iki rekat namaz kilip, Allahü teâlâya hamd, Resulüne salevattan sonra su duâyi okusun:

“La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-ars-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Eselüke mucibati rahmetike ve azaimi magfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferectehü vela haceten leke fiha ridan illa kadayteha ya erhamerrahimin”

Hacet namazi, 2, 4 veya 12 rekat olarak kilinir. Birinci rekatta Fatihadan sonra üç kere Ayet-el kürsi, diger rekatlerde Fatiha ile birer kere Ihlas ve Muavvizeteyn [iki kuleuzü] okunur.

“Ömründe bir defa olsun kil!”

Peygamber efendimiz amcasi hazret-i Abbâs’ bir defasinda buyurdu ki:

- Ey Abbâs, sana bir ihsânda bulunayim mi?

- Evet yâ Resûlallah!

- Ben sana birsey ögreteyim ki, onu isledigin vakit Allahü teâlâ, senin günâhinin evvelini ve âhirini, yenisi ve eskisini, kasitlisini ve kasitsizini, küçügünü büyügünü, gizlisi ve açigini bagislasin!

- Yâ Resûlallah ögretecegin bu sey nedir?

- Dört rek'atli namaz kil! Her rek'atte, sübhanekeden sonra on defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber) dersin. Fâtiha'dan sonra bir zammi sûre okuyup ayakta iken onbes defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekber) dersin! Rüku'a egilince bunu on defa söylersin! Rüku'dan kalktiginda ayakta oldugun hâlde, bunu on defa söylersin! Sonra secdeye varir, orada on defa söylersin! Secdeden kalkip oturdugunda on defa söylersin! Tekrar secdeye vardiginda on defa söylersin! Sonra ikinci rek'ata kalkarsin! Birinci rek'attaki gibi dört rek'ati da kilarsin! Artik senin günâhlarin Alic'in (yürümekle dört gecede katedilen kumluk bir yer) kumlarinin sayisi kadar da olsa, Allahü teâlâ seni bagislar. Bunu hergün bir defa kilmaya gücün yeterse kil!

- Yâ Resûlallah, bunu hergün yapmaga kimmin gücü yeter.

- Hergün kilmaya gücün yetmezse, her Cum'a bir defa kil! Her Cum'a kilamazsan, ayda bir defa kil! Ayda bir defa kilamazsan senede bir defa kil! Senede bir defa kilamazsan ömründe bir defa olsun kil!

Cuma günü okunacak duâlar

“Cuma günü sabah namazindan önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" (57) okuyanin, deniz köpügü kadar da olsa günahlari affolur.”

“Cuma namazindan sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyani, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü islerden korur.” (Ihlas. Kul hüvallahü ehaddir. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.)

“Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yillik günahi affolur.”

“Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir kösk ihsan edilir.”

“Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kiyamette, yerden göge kadar bir nurla aydinlanir. Iki Cuma arasinda isledigi günahlar da affolur.”

“Cuma gecesi Yasin suresini okuyanin, günahlari affedilir.”

“Cuma gecesi iki rekat namaz kilip, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 Ihlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Cumâ namazindan sonra su duâyi okumak müstehabdir: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Egninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahim. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düsürme. Fadlinla, ihsân ederek beni Senden baskasina muhtâc etme! demektir.

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ baskalarina muhtâc etmez ve ummadigi yerden riziklandirir.

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarsamba, Persembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra su duâyi okursa Allahü teâlâ’nin izni ile duâsi kabûl olur.

Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül gaybi vessehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve hase’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min hasyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.

Iftar duâsi

Günesin battigi iyi anlasilinca, önce E’ûzü ve Besmele okuyup, (Allahümme yâ vâsi’al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) (70) denir. Bir iki lokma iftârlik yiyip, (Zehebezzama’ vebtelletil-urûk ve sebetel-ecr insâallahü teâlâ) (70) denir ve yemege baslanir.

Ramazân-i serîfte, hurma ile iftâr etmek sünnettir. Hurma veyâ su, zeytin yâhud tuz ile iftâr edilir. Yânî, oruc bozulur. Sonra, câmi’de veya evde, cemâ’at ile aksam namazi kilinir. Bundan sonra, aksam yemegi yinir. Sofrada yemekleri yimek, bilhâssa Ramezânda uzun süreceginden, aksam namâzinin erken kilinmasi ve yemegin, acele etmiyerek, rahat yinmesi için, az bir seyle iftâr edip, yemegi duâdan ve namâzdan sonra yimelidir. Böylece, oruc erken bozulmus, namâz da erken kilinmis olur. Ezanin güvenilir kimseler tarafindan okunmadigi yerlerde, önce namaz kilinip, sonra iftar etmek daha iyi olur. Böylece oruç tehlikeye sokulmamis olur. Terâvîh kilmak ve hatim indirmek de mühim sünnetlerdendir.
Uykuda korkanin okuyacagi duâsi

Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-gadabihi veserri ibadihi ve min hemezâti’s-seyâtîni ve en yahdurûn (Allah’in gazabindan ve kullarinin serrinden, seytanlarin ugramasindan ve gelmesinden tüm kelimeleriyle Allah’a siginirim).

Namaza uyanabilmek için: Uyumadan önce, Innâateynâ (58) suresini okuyanin ve sabah namazina kalkabilmesi için Allaha siginanin namaza kalkmasi kolay olur.

Yagmur duâsi

Istiska, yagmur duâsi için sahraya çikmak demektir. Hamd ederek, istigfar okuyarak duâ edilir. Peygamber efendimiz ve Eshab-i kiram ve islâm âlimleri yagmur duâsi yaptilar. Sahrada iki rekat namaz kilinir. Imam, asaya dayanip hutbe okur. Sonra kibleye dönüp avuçlarini semaya karsi açik olarak omuz hizasina kadar kaldirip ayakta duâ eder. Hazir olanlar oturarak amin derler. Yalniz yagmur duâsinda eller omuzdan yukari kaldirilir. Bir sey istemek için yapilan duâlarda, avuçlari semaya karsi açilir. Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, ellerini kaldirip da duâ edenin duâsini kabul etmemekten hayâ eder.”

Hastalik, kitlik ve düsmandan kurtulmak için yapilan duâlarda avuç içleri yere çevrilir. Yagmur duâsinda, ara vermeden 3 gün çikmak, eski yamali elbise giymek, duâya giderken sadaka vermek, 3 gün oruç tutmak, çok tevbe-istigfar etmek, kul haklarini ödemek, hayvanlari da çikartip yavrularindan ayri bulundurmak, ihtiyarlari ve çocuklari da çikarmak sünnettir. Kâfir, dinsiz, getirilmez. Bebekler analarindan ayri bulundurulur. Elbiseler ters çevrilmez.

Her murad için okunacak Kur’an-i kerimdeki duâ ayetleri

Rabbenâ ve’calnâ muslimeyni leke ve min-zurriyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ inneke ente’t-evvâbu’r-rahim.

Rabbenâ ve’b’as fihim resûlen minhum yetlû aheyhim âyâtike ve yuallimu-humu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.

Rabbenâ âtinâ fîd-dunyâ haseneten ve fî-l-âhirati haseneten ve kinâ azâbe’n-nâr.

Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alâllezîne min-kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va’fu annâ va’gfir lenâ ve’r-hamnâ ente mevlânâ fe’n-surnâ alâ’l-kavmil’l-kâfirîn.

Rabbenâ lâtuzig kulûbenâ ba’de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min-ledunke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.

Ellezîne yukûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fe’gfir lenâ zunûbenâ ve kinâ azâbe’n-nâr.

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte ve’t-tebâ’nâ’r-rasûle fe’ktubnâ ma’s-sahidin.

Rabbenâ’gfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ va’n-surnâ alâ’l-kavmil’-kâfirîn.

Rabbenâ mâ-halakte hâzâ bâtilâ, subhaneke fe-kinâ azâben-nâr.

Rabbenâ inneke men-tudhili’n-nâra fekad ahzeyteh vemâ li’z-zâlimîne min ensâr.

Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî li’l-îmânî enâminû bi-rabbikum fe-âmennâ rabbenâ fagfir lenâ zunubenâ ve keffir annâ seyyi’âtinâ ve teveffenâ maâ’l-ebrâr.

Rabbenâ ve âtinâ ma-vaadtenâ alâ rusulike velâ tuhzinâ yevme’l-kiyâmeti inneke hâ-tuhlifu’l-mîâd

Kaale Isa’bnu Meryeme-allahumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mine’s-semâi tekûnu lenâ îden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke ve’r-zuknâ ve ente hayru’r-razikîn

Kaalâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in-lem-tagfir lenâ ve terhamnâ lenekûmenne mine’l-hâsirîn

Rabbenâ inneke âteyte Fir’avne ve mele’ehû zîneten ve emvâlen fî’l-hayâti’d-dunyâ rabbenâ li-yudillû an-sebîlik, rabbenâ’t-mis alâ emvalihim ve’sdud âlâ kulûbihim felâ yu’minû hattâ yeravu’l-azâbe’l-elîm

Rabbenâ innî eskentu min-zurriyetî bi-vâdin gayri zî-zar’in inde beytik’l-Muharrami rabbenâ liyukîmû’s-salâte fec’al ef’ideten mine’n-nâsi tehvî ileyhim ve’r-zukhum mine’s-semerâti le’allehum yeskurûn.

Rabbenâ inneke ta’lemu mâ-nuhfî vemâ nu’lin vemâ yehfâ alâllahi min-sey’in fî’l-ardi velâ fî’s-semâi elhamdu lillâhillezî vehabe lî alâ’l-kiberî ismâîle ve ishaka inne rabbî le-semîu’d-duâ,

Rabbic’alnî mukîma’s-salâti vemin zurriyetî, rabbenâ ve tekabbel duâ,

Rabbenâ’gfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.

Rabbenâ âtinâ min-ledunke rahmeten ve heyyi’lenâ min-emrinâ rasadâ.

Rabbenâ heb lenâ min-ezvâzinâ ve zurriyyââtinâ kurrata a’yunin ve’c’alnâ li’l-muttekîne imâmâ.

Rabbenâ’k-sif annâ’l-azâbe innâ mu’minûn.

Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileyke’l-masîr.

Rabbenâ lâ-tec’alnâ fitneten lillezîne keferû ve’gfir lenâ rabbenâ inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.

Rabbenâ’gfir lenâ ve li-ihvâninâ’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni velâ tec’al fî kulûbinâ gilen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.

Rabbenâ etmim lenâ nûranâ ve’gfir lenâ inneke alâ kulli sey’in kadîr.

Kur’an-i kerimdeki duâ ayetlerinin bazilarinin manalari

Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabindan koru! (Bekara 201)

Ey Rabbimiz bize sabir, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karsi bize yardim et! (Bekara 250)

Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düsersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yükledigin gibi bize de agir bir yük yükleme!

Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmedigi isleri de yükleme, bizi affet, bizi bagisla, bize aci, sen bizim Mevlamizsin. Kâfirlere karsi bize yardim et! (Bekara 286)

Ey Rabbimiz, bizi dogru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydirma! [bizi sapitma] Bize, tarafindan rahmet bagisla! Lütfu en bol olan sensin. (A.Imran 8)

Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarimizi bagisla, bizi Cehennem azabindan koru. (A.Imran 16)

Ey Rabbimiz, günahlarimizi ve isimizdeki taskinligi bagisla; ayaklarimizi [yolunda] sabit kil; kâfirlere karsi bizi muzaffer eyle! (A.Imran 147)

Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanin" diyen davetçiyi [peygamberi] isittik, hemen iman ettik. Artik bizim günahlarimizi bagisla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasitasiyla vâdettiklerini de ikram et ve kiyamette bizi rezil-rüsvay etme; süphesiz sen vâdinden caymazsin. (A.Imran 193-194)

Ey Rabbimiz, bize çok sabir ver, müslüman olarak canimizi al! (Araf 126)

Ey Rabbim, beni ve neslimi namazi devamli kilanlardan eyle; duâmi kabul et, kiyamette hesab olunacagi gün beni, ana-babami ve müminleri bagisla! (Ibrahim 40-41)

Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasina kat! (Suara 83)

Secdede duâ

Namaz kilarken secdede duâ edilmez. Ancak bazi nafile namazlarda, secdede iken duâ edilir. Namaz kilmadan da secdeye kapanip duâ etmek iyi olur. Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Kulun Rabbine en yakin hali secdede ikendir. Öyle ise, secdede çok duâ edin.”

“Rükû ve secdede duâya gayret edin. Bu duâ kabule layiktir.”

“Secdede 3 kere, Rabbigfirli diyen secdeden kalkmadan magfiret olur
Sifa için okunacak duâlar

Hasta, sabâh ve yatsi namazlarindan sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle duâ yapar:

1.dua
“Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okudugum Fâtiha-i serîfeleri hediyye eyledim. Kabûl eyle. Hâsil olan sevâblari, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmin ve Âlinin ve Eshâbinin ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin rûhlarina hediyye eyledim vâsil eyle. Bilhâssa Imâm-i a’zam Ebû Hanîfenin ve Abdülkâdir-i Geylânînin ve Imâm-i Muhammed Gazâlînin ve Ebû Bekr-i Siddîkin ve Selmân-i Fârisînin ve Kâsim ve Ca’fer-i Sâdik ve Bâyezid-i Bistâmî ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlik Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve Kâdi Muhammed Zâhid ve Dervîs Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed Bâkî Billâh ve Imâm-i Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-i Cânân ve Abdüllah-i Dehlevî ve Hâlid-i Bagdâdî ve Seyyid Abdüllah semdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkârî ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlarina hediyye eyledim, vâsil eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtirlari ve hurmetleri için benim derdime devâ ve sifâ ihsân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana sihhat ve âfiyet ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rizâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.”

Bismillâhirrahmânirrahîm.
2.dua
Yâ Rabbî! Hastaligim sebebi ile düsmanlarimi sevindirme. Kur’ân-i kerîmi benim için sifâ ve devâ eyle. Ben hastayim, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! i’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkindaki hüsn-i zannimi sifâm kil. Yâ Rabbî! Aklimi ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî seksiz sübhesiz îmânimi dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rizk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülügünü, serrini benden uzak kil. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarimi setreyle. Kabre girdigim zamanda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kiyâmet ve hesâb gününde beni bagisla, bana magfiret eyle. Besmele-i serîf yolumdur. Allahü teâlânin Rahmân sifati mesnedim, arkadasimdir. Bana dokunan her türlü kötülükden, dügümlere üfüren büyücülerin serrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koyduklari zaman, onlarin kötülüklerinden Rahîm sifatin ile beni koru. Allahim! Sen birsin. serîkin ve nazîrin yokdur
Küfürden kurtulmak için duâ

Erkek olsun, kadin olsun, her Müslümanin, her sözünde, her isinde, Allahü teâlânin emrlerine, yanî farzlara ve yasak ettiklerine yanî harâmlara uymasi lâzimdir. Bir farzin yapilmasina, bir harâmdan sakinmaga ehemmiyyet vermiyenin îmâni gider, kâfir [Allahin düsmani] olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azâb çeker. Âhiretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Af edilmesine, Cehennemden çikmasina imkân ve ihtimâl yoktur.

Kâfir olmak çok kolaydir. Her sözde, her isde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydir. Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, “Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ bir is yapdim ise, nâdim oldum, pismân oldum. Beni af et” diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur.

Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Tekrâr bildirelim ki, kul hakki bulunan günahlara tevbe ederken, bu haklari ödemek ve terk edilmis namazlar için tevbe ederken, bunlari kazâ etmek lâzimdir

Cennet ehlinden olmak için duâ

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan ölürse Cennet ehlinden olur. Inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse Cennet ehlinden olur.

Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min serri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fagfir lî feinnehû lâ yagfirüzzünûbe illâ ente. (45)

Allahim sen benim Rabbimsin. Senden baska ilâh yoktur. Sen beni yarattin. Ben de senin kulunum. Gücüm yettigi kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptiklarimin serrinden sana siginirim. Senin bana verdigin ni’metini îtiraf ederim. Günahimi da îtiraf ederim.Beni magfiret et. Çünki günahlari ancak sen bagislarsin.
Not: tabii bu duayi okuyan kisinin kul hakki yememis Allah cc sirk kosmamis olmasi ve büyük günahlardan uzak durmasi lazimdir.
Duâ kabul oldugunda yapilacak hamd

Duâsi kabul oldugunda, Allahü teâlâ’ya hamd etmelidir. Hadîs-i serîfde: “Sizden biriniz hastaliktan sifâ buldugu veya seferden döndügünde duâsinin kabûl oldugunu sezerse, söyle duâ etmelidir: “Elhamdü lillâhillezî biizzetihî ve celâlihî tetimmüssâlihât” buyurulmustur. Duânin mânasi: Hamd o Allahü teâlâ’ya mahsustur ki, izzeti ve celâli sayesinde bütün iyi isleri tamamlanir.

Giristigi isi basarir, arzû ettigine kavusursa, elhamdü lillâhillezî bini’metihi tetimmüs sâlihât der. Arzû ettigine kavusmazsa, elhamdü lillâhi alâ külli hâl der. Olmamasinda gizli bir hikmet oldugunu düsünür. Çünki islerin en hayirlisi, süphesiz Allahü teâlâ’nin ihtiyâr ettigidir.

Baslanan isin kolay ve hayirli olmasi için duâ

Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua edilmelidir:

“Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

Kurban keserken okunacak duâ

Su duâ okunmalidir: Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel min fülân bin fülân.
Tevhid duâsi

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)

Su içerken okunacak duâ

Suyu Besmele ile üç nefesde içmeli, her nefesde agzini bardaktan çekmelidir. Peygamber efendimiz de böyle yaparlardi. Birinci nefeste Rabbine, verdigi ni’met sebebiyle sükretmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak olmamasi için Allahü teâlâ’ya seytandan siginmali, üçüncü nefeste içtigi suyun sifâ olmasi için Allahü teâlâ’ya niyazda bulunmalidir.

Her nefesin sonunda da Allahü teâlâ’ya hamd ederse, “Elhamdülillah” derse içtigi su, diger su içmesine kadar karninda tesbîh eder. Hadîs-i serîfde: “Günahi çok olan, çok su dagitsin” buyurulmustur. Peygamberimiz buyurdu ki, “Su içeceginiz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücûdünüze zararlidir. Yalniz abdestten artan su ve zemzem-i serif ayakta içilir.”

Zemzem içerken okunacak duâ

Zemzem suyu ikrâm edildiginde, güzel kokuda oldugu gibi geri çevirmemeli, almalidir. Su içtikten sonra Resûlullah’in yaptigi gibi: “Elhamdü lillâhillezî ce’alehü azben fürâten birahmetihî ve lem yec’alhü milhen ücâcen bizünûbî” duâsini okumalidir.

Duâda, rahmeti ile suyu tatli yapip günahlarin sebebi ile aci bir tuz hâline getirmeyen Allahü teâlâ’ya hamd olsun denilmektedir.

Zemzem ne niyetle içilirse ona faydasi olur. Bunun için, sifa için, sikintidan kurtulmak için, son nefeste iman ile ölmek için... Onun için niye çok ihtiyacimiz varsa ona niyyet edip içmeli. Birden fazla seye de niyyet edilebilir.Zemzem içmeyi bir nimet bilmelidir.Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Zemzem, doyurucu ve hastaya sifa vericidir.”

“Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allah korur.”

Abdullah ibni Mübarek hazretleri, (Resûlullah “Zemzem, içildigi niyete göre faydali olur” buyurdugu için, ben de kiyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum) derdi.

Ibni Abbas hazretleri de, zemzem içerken, “Allahümme inni es’elüke ilmen nâfian, ve rizkan vâsi’an ve sifâen min külli dâin ve sekâm.Ya Rabbi, senden faydali ilim, bol rizik ve her türlü hastaliktan sifa istiyorum” diye duâ ederdi.
Hapsurunca okunacak duâ

Hapsurunca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksiran cevap olarak ayni seyi söylemelidir!

Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Hapsurunca "Elhamdülillah" diyen göz agrisi görmez.” “Hapsurunca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

Elbise giyerken su duâ okunmalidir:

Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzessevb ve rezekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ-kuvveh. (19)

Resûlullah her yeni elbise giydigi zaman bu duâyi okurdu: “Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.”

Elbise giyerken sagdan baslamali, çikarirken soldan çikarmalidir. Resûlullah Efendimiz böyle yapardi. Giyinirken Allahü teâlâya hamd eder, söyle duâ ederdi: “Allahümme lekel hamdü. Ente kesevtenîhi. Es’elüke min hayrihi ve hayri mâ suni’a lehu ve eûzü bike min serrihi ve serri mâ suni’a lehü.” Mânasi: Allahim, hamd sana mahsustur. Sen bana bu elbiseyi giydirdin. Senden onun hayirli olmasini ve ne için yapilmis ise, onun da hayirli olmasini dilerim. Onun serrinden ve ne için yapilmis ise o seyin de serrinden sana siginirim.

Giybet etmenin kefareti

Giybet etmenin kefâreti, giybet ettigi kimse için istigfar etmek ve onunla helallasmaktir. Oturdugu yerden kalkmadan, su duâyi üç defa okur: “Allahümmagfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî, yâ Rabbi, onu magfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptiklarini bagisla, hakkinda konustuklarimizi günahlarina kefâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

Ayrica, Allahümmagfir lî ve limen igtebtü, okur. Yarabbi beni ve giybetini yaptigimi affet,demektir.

Insandan bir günah sadir olunca, hadiste belirtildigi gibi temiz bir abdest alip iki rek’at namaz kilmali ve sonra söyle istigfar etmelidir:

Estagfirullah estagfirullah, estagfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu, el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nusûra, ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-magfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.
Resûlullah’i rü’yada görmek için duâ

Resûlullah’i rü’yada görmek: Rû’yâsinda Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve su duâyi okumaga devâm etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm ves-sehril harâmi vel-hilli verrükni vel-harâmi ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”

Ebû Hüreyre hazretleri,Resûlullah’dan bildirir: “Cuma gecesi iki rek’at namaz kilip, her rek’atinda bir Fâtihadan sonra bir Âyete’l-kürsî, ones Ihlâs okuyup selâm verdikten sonra bana bin salevât okuyan, öbür Cumaya varmadan beni rü’yada görür” buyurdu.

Kötülerin serrinden kurtulmak için duâ

Resûlullah Efendimiz, düsmandan çekindigi zaman: “Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min surûrihim” derdi.

Evlilikte ilk gece okunacak duâ

Dâmad, gelinin yanina girince, ikisi de, iki rek’at namaz kilmalidirlar. Sonra dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî ehlî ve bârik lî ehlî fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî. Allahümmecma’beynenâ mâ cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin” duâsini okur. Onunla cima edecegi zaman: “Allahümme bismike estahleltü fercehâ ve bi emânetike ehaztühâ. Allahümme femâ kadayte sey’en min rahmihâ fec’alhü bârren takiyyen, vez’alhü müslimen seviyyâ ve lâ tec’alhü müfsiden serîken lis-seytanî” der.

Biri de, cima’ ederken seytandan Allahü teâlâ’ya siginmaktir. Bu esnâda söyle der: “Bismillâhi Allahümme cennibnâ-s-seytâne ve cennibi-s-seytâne mâ razaktenâ”, ya’ni seytani bizden ve bize verdigin çocuktan uzak eyle der. Bu durumda kendilerine çocuk verilirse, seytan ona zarar veremez.

Çocuga isim koyarken

Abdestli olarak ayakta kibleye dönüp, çocugun sag kulagina ezan ve sol kulagina kaamet okuduktan sonra verilen isim çocugun kulagina söylenir. Peygamber efendimiz kendisine bir çocuk getirildiginde “Allahümme’c’alhü berren ve takiyyen ve enbetehü fi’l-Islâmi nebâten” diye dua ederdi. Resûlullah efendimiz, çocuga güzel isim verilmesini emir buyurmustur.

Çocuk konusmaya baslayinca

Çocuk konusmaga baslayinca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona ögretilir. Bu yedi defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arsil kerîm” (72) âyeti telkîn edilir. Sonra Âyet-el kürsî’yi ve Hasr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup ögretir. Düzgün konusmasi, kekemelikten kurtulmasi için “rabbisrahlî sadrî veyesirlî emrî vah’ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî” ayetini okumalidir.(72)
Hastalikta okunacak dua

Hastalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i serîfde: “Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa, yanindaki hafaza melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.

Hasta iken su duâyi çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”

Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalik gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya içtigin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu.

Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri harrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi.

Bas agrisinda okunacak dua

Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”

Resûlullah’in Hasr sûresinin bu kismini okudugu zaman, mübârek elini, mübârek basina koydugu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastaliga sifâdir” buyurdugu bildirilmistir. (Bu ayetler, ayati hirz (76) dualarinin içinde vardir.)

Kaybolan kimseye kavusmak için

Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birseyin kayboldugu veya bir kimse ile bulusmak istedigin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne ... (71) deyip, kimle ve neyle bulusmak istiyorsa, beni onunla bulustur söyleyip, noktalarin oldugu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o sey veya o kimse ile bulusturur. Bunu söyledigim her zaman, duâm kabûl edildi.

Cenaze namazi duâsi

Cenaze namazinda, birinci tekbirden sonra, sübhâneke (“ve celle senâüke” ile beraber) okunur. Ikinci tekbirden sonra, salli, barik okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duasi okunur.

Cenaze duasi : Allahumme’gfir li hayyinâ ve meyyitinâ ve sahidinâ ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagrinâ ve kebirina. Allahumme men ahyeytehû minnâ feahyihî alâ’l-islâmi ve men teveffeytehû minnâ fe-teveffehû alâ’l-iman. Ve hussa hazâ’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ver rahmeti ve’l-magfirati ve’ridvan. Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne musî’en fetecâvez anhu ve lekkihi’l-emne va’l-busrâ ve’l-kerameteve’z-zulfâ. Allahümmecal kabrehü ravdaten minriyadilcinani velatecal kabrehü hufreten minhuferinnirani rabgifirli velivadeyye velilmü’minine velmü’minati velicemiilmüslimine velmüslimati elahyai minhüm velemvati bi-rahmetike yâ erhame’r-rahimin. ( Cenaze kadin ise, “..hussa’dan sonraki zamirler müennes olarak okunur) (62)

Cenâze duâsi yerine, Rabbenâ âti-nâ..., veya yalniz Allahüm-magfir leh demek veyahut duâ niyeti ile besmelesiz Fâtiha-i serife okumak da olur. Duâ okumak, meyyitin afvina sebep olur.
Cenaze defin esnasinda okunacak dua

Defin esnasinda su yedi sûreyi ve bu duâyi okumak müstehabdir. Bu sûreleri hasta üzerine okumak da müstehabdir. Bu yedi sûre, Fâtiha, Muavvizeteyn (Kul eûzüler), Ihlâs, Izâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve Innâ enzelnâhü sûreleridir. Duâ ise sudur: “Allahümme innî es’elüke bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es’elüke bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve Isrâfile ve Azrâile. Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” ( Definden sonra verilecek telkinin metni (61)’de)

Teheccüd namazindan sonra okunacak duâ

Hz. Peygamberin, teheccüd namazina kalktigi zaman okudugu duâ:

Ibni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazina kalktigi zaman su duayi okudugunu bildirmistir:

Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-cennetu hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ve’s-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’gfir lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe gayruke velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(58)
 
Yeni hilâli görünce okunacak duâ

Yeni hilâli görünce su duâ okunur:

“Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah. Allahumme ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm” (Allah en büyüktür. Allah’tan baska Ilah yoktur. Allahim ayi bize güven, huzur ve Islâm ile geçir.)

Banyoya girerken çikarken okunacak dua

Banyoya girerken su duâ okunur:

“Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve hamîmih⠓ (Allahim senden cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana siginiyorum)

Banyodan çikarken:

“Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî” denilir.

Helaya girerken çikarken okunacak duâ

Tuvalete gidecegi sirada okunur:

“Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’s-seytâni’r-racîm” (Allahim, pislikten, kötü, kovulmus seytandan sana siginirim.)

Tuvaletten çikinca su dua okunur:

“Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ yenfeunî subhaneke gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren seyi benden gideren, bana yararli olani bende birakan Allah’a hamdolsun. Yücesin Rabbim, magfiretine siginiyorum, Rabbimiz, dönüs sanadir.)

Hadîs-i serîfde: “Cin ve seytanlar halâda insanlari ifsâd ve eziyyet için beklerler. Sizden biriniz halâya girerken Eûzü billâhi minel hubüsi vel habâis desin” buyuruldu.

Bir zarar meydana geldiginde okunacak duâ

“Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgibûn.” (Ola ki Allah onun yerine bize ondan daha hayirlisini vere. Biz Rabbimizi arzu ediyoruz

Öfkeli halde edilecek dua

“Allahummâgfir lî zenbî ve’zheb gâyza kalbî ve ecirnî mine’s-seytâni’r-racîm (Allahim, günahimi bagisla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmus seytandan uzak tut.)

Firtinada okunacak dua

Resûlullah Efendimiz siddetli rüzgârlar eserken dizlerinin üzerine oturup “Allahümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâben, Allahümmec’alhâ riyâhan ve lâ tec’alhâ lenâ rîhan” duâsini okurdu. Ya’nî Allahim! Bu rüzgârlari hakkimizda rahmet kil, azâb kilma. Yâ Rabbi bunlari bizim için rahmet kil, azab ve elem kilma demektir.

Bir de: “Allahümme lâ taktülnâ bigadabike ve lâ tehlüknâ biazâbike ve âfina kable zâlike” duâsini okurdu. Burada da Allahim! Bizi gadabinla öldürme, azâbinla helâk etme ve bize âfiyetler ihsân et buyurulmaktadir.

Ibni Abbâs buyurdu: Gök gürlerken “Sübhânellezi yüsebbihurra’dü bihamdihî vel melâiketü min hiyfetihî ve hüve alâ külli sey’in kadîr” duâsini okuyan yildirim düsmesinden korunur.
Hastanin Iyilesmesi Için Duâ

Eshâb-i kirâmin büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: Iyi olmasi için duâ istiyen bir âmâya, abdest alip, iki rekât namaz kilmasini, sonra “Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktiye-li, Allahümme seffi'hü fiyye” (17) duâsini okumasini emretmistir.

Eshâb-i kirâm, bu duâyi hep okurdu. Bu duâda, dilegin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmi vesîle edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duâsi da bütün hastaliklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavusmak için besyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-i serîfe okuyup duâ etmelidir.

Hadîs-i serîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn’ i (15) kirk def'a okursa, sehîd olarak vefât eder. Sifâ bulursa, bütün günahlari afv olur.”

Âise vâlidemiz buyurdu ki, Resûlullahin bir yerinde agri olsa iki Kûl e’ûzü sûresini okuyup, mubârek avucuna üfler, elini agri olan yere sürerdi.

Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açilsin,” dedi. Peygamberimiz, “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvariyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmi araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdigim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek, Rabbime yalvariyorum.Senin hâtirin için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana sefâatci eyle! Onun hurmetine duâmi kabûl et!” duâsini okumasini söyledi. Adam, abdest alip duâ etti. Hemen gözleri açildi. Bu duâyi Müslümanlar, her zaman okumuslar ve maksadlarina kavusmuslardir.

Borç ve sikinti duâsi

Ebû Abdullah el-Kuresî hazretleri, duâsi makbûl bir zât idi. Misir’da bulundugu sirada büyük bir kitlik olmustu. Bunun üzerine Misir’dan ayrilip Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki Ibrâhim aleyhisselâmin makâmini ziyâret etti. Ziyâret sirasinda Ibrâhim aleyhisselâmin makâmi yaninda uyuya kaldi. Rü’yâsinda Ibrâhim aleyhisselâm tarafindan karsilandi. Ebû Abdullah el-Kuresî, Ibrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Misir’da büyük bir kitlik var. Duâ buyurunuz” diye arzetti. Hz. Ibrâhim de kitligin kalkmasi için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kuresî daha sonra uyanip Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kitligin kalktigi haberini ögrendi.

Abdullah Kuresî buyurdu ki:

Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne ögreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Su duâyi devamli oku” dedi...

Okumami istedigi duâ söyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm... Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk... in testeftihû fekâd câekümü’l-feth... Innâ fetehnâ leke fethan mübînâ... Nasrun minellahi ve fethun karîb... Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arsil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr... Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül... inneke alâ külli sey’in kadîr...” (68)

Sonra bana, “Her kim su duâyi namazlardan sonra, özellikle Cuma namazindan sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düsmanlarina karsi muzaffer kilar, ona ummadigi yerlerden riziklar verir, geçimini kolaylastirir. Borcu daglar kadar büyük ve kabarik olsa dahî, Allahü teâlânin lutfu, keremi ve inâyeti ile öder” dedi.

Kendisi söyle anlatir:

Bir gün Abdullah el-Muâvirî’ye gittim. Bana, “Ey serîf! Basin darda kaldigi zaman, yapacak oldugun bir duâ ögreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine su duâyi ögretti: “Yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Vâcid, yâ Cevâd, Infehnâ minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli sey’in kadîr...” (68)

Basim darda kalmadi...

Abdullah el-Muâvirî bu duâyi bana ögretmek için okuduktan sonra, basim hiç darda kalmadi, rizkim çogaldi. Duâda, maksadin hâsil olmasi için, duâ eden kimsenin i’tikâdinin düzgün olmasi, namazini muntazam kilmasi ve dînin emir ve yasaklarina elinden geldigi kadar uymasi sarttir.

Ayrica, bir kimse bir derde veya borca giriftâr olursa, “Allahümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebetid deyni ve kahrirricâl” duâsini okusun, buyurulmustur.

Fakirlikten kurtulus duâsi

Dinimiz çalisarak kazanmayi emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalisin, kazanin! Çalismadan rizik beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yagdirmaz” buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalis, kazan! Çalismayip muhtaç olanin dini ve akli noksandir” buyurdu.
Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Eve girerken "Ihlas" suresini okuyan, fakirlik görmez.”

“Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kerre "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.”

“Her gün yüz defa "La havle ve la kuvvete illa billah" diyen fakirlik görmez”

Rizik için endise etmemelidir! Kur'an-i kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Her canlinin rizki Allaha aittir.” [Hud 6]

“Seytan, sizi fakirlikle korkutup, fahsaya sürükler (cimrilige, her türlü kötülüge tesvik eder.)” [Bekara 268]

Su duâyi okuyan fakirlikten kurtulur demek, o duâ kabul olmussa, ona bir çalisma kapisi açilir veya ummadigi yerden rizka kavusur demektir. Hastaligi için duâ eden de sifaya sebep olan ilaca veya baska bir sebeple sihhate kavusur. Çalismak rizki artirmaz. Rizki veren Allahü teâlâdir. Çalismak sebebe yapismaktir. Sebeplere yapismak sünnettir.

Ihtiyaçtan kurtulmak, bereketli rizka kavusmak için sebeplere yapismalidir! Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Ömrüm uzun, rizkim bol olsun diyen, akrabasini ziyaret etsin, görüp gözetsin!)

“Sabah uykusu rizka manidir.”

“Ihtiyaçlarini insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü teâlâya arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur.”

“Rizka kavusan çok hamd etsin! Rizki azalirsa istigfar etsin!”

Hamd, "Elhamdülillah", Istigfar, "Estagfirullah" demektir. Istigfar etmek, günahlarin affina sebep olan iyilikleri yapmaktir.

BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU: " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.): "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.

Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:
Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?
Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
"Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-ars."
Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi, imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya vesile olur.
Mânasi:
Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arsin agirligi kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim.

 "Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi hem cin seytanindan, hem de insan seytanindan korusun."
"Ey Rabbimiz! Biz inanip iman ettik,bizim günahlarimizi affedip bagisla ve bizi Cehennem azabindan koru." Amin.