Dünya Şehirleri için Vakit Programı
 
Bir şehrin namaz vakitlerini görmek için önce şehri seçmeniz gerekmektedir. Şehir seçmek için iki yol mevcuttur. İsterseniz ülkeler listesinden bir ülke seçip, sonra o ülkenin şehirlerinden birini seçebilirsiniz; ya da şehrin ismini aşağıdaki kutuya yazarak arayabilirsiniz.


İl il İmsakiye
To view the page in English, click here
Bir şehrin Namaz Vakti ve Kıble Açısı için tıkla !

ABDEST

NİYET
Abdest alınırken mümkünse kıbleye karşı oturulur. Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. "Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denilir


ELLERİN YIKANMASI
Eller bileklere kadar üç kere yıkanmalıdır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yıkanırken bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Yüzük varsa oynatılarak altına su geçmesi temin edilir.
 

AĞIZA SU VERME
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınır. Her defasında iyice çalkalanır.Dişler, baş ve şehadet parmağı ile oğuşturulur.Yalnız oruçlu olanlar, boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu almazlar.

BURUNA SU VERME
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Oruçlu olanlar buruna suyu çok hızlı çekmezler.

YÜZ YIKAMA
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Su yüze çarpılmaz.


KOLLARI YIKAMA
Sağ avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır,dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sol avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır,Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Önce sağ ve sonrada sol kol yıkanır.

BAŞI MESH ETMEK
Sağ el yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak, başın ön tarafına saç bitiminden itibaren konulup, ıslak elle mesh edilir.bir kere meshedilir.

KULAKLARI TEMİZLEME
Eller ıslatılarak, sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

BOYUNU MESHETME
Elleri yeniden ıslatmaya gerek yoktur. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla boyun mesh edilir. Eller öne doğru çekiliken, çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir.

AYAKLARI YIKAMA
Önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır. Parmak araları sağdan sola doğru hilallenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı "Kelime-i Şehadet" okunur.

Abdest Duâları

1- Abdeste baslarken su düâ okunur: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-Islâm. Ve alâ tevfîk-il-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yikanir.

2- Sag el ile agiza üç kerre su verirken su düâ okunur:“Allahümmes-kinî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

3- Sag el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.

4- Avuçlara su alip, alindan çene altina, sakaklara kadar yüzü yikarken su düâ okunur:Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.

5- Sol el ile, sag kol dirsege kadar (üç def’a) yikanirken:Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren, düâsi okunur.

6- Sag ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yikanirken:Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi simâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben sedîden, düâsi okunur.

7- Her iki kolu yikadikdan sonra, elleri tekrâr yikar ve o yaslikla basi mesh ederken:Allahümme harrim sa’rî ve beserî alen-Nâr. Ve ezillenî tahte zillî arsike yevme lâ zille illâ zillü arsike,düâsi okunur.

8- Dahâ sonra sag ve sol elin sehâdet parmaklari ile iki kulagin deliklerine su verirken bas parmaklar ile kulaklarin arkasi mesh edilir ve:Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû, düâsi okunur.

9- Ellerin dis yüzü ile enseyi mesh ederken:Allahümme a’tik rakabetî minen-Nâr, düâsi okunur.

10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmagi ile, sag ayagin küçük parmagindan basliyarak, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sag ayagi üç def’a yikarken:Allahümme sebbit kademeyye ales-sirâti yevme tezillü fîhil-ekdâmü, düâsi okunur.

11- Sol ayagi üç def’a yikarken, ayak parmaklarinin arasini küçük parmagi ile bu sefer bas parmakdan basliyarak, küçük parmaga dogru, ayak parmaklarinin arasini hilâllemek sûretiyle topugu ile birlikde yikarken:Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sirâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meskûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre, düâsi okunur.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, “Her kim abdest aldikdan sonra, gök tarafina bakip, su düâyi okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eshedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ serîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke, Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günahlarini afv eder ve kabûl imzâsiyla tasdîk edip, Ars-i a’lânin altinda muhâfaza eder. Kiyâmet gününde bu düâyi okuyan sahs gelip, o sevâbin ecrini alir.”

Bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra “Innâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi siddîklardan yazar. Iki kerre okursa, sehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberler ile hasr olur) buyurdular.

Yine bir hadîs-i serîfde: “Her kim abdest aldikdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kisinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsini kabûl eder; buyurdular.

Abdest alirken bilmiyenler, abdest düâlarini okumasa da olur. Fakat kisa zamanda ezberlemeli ve abdest alirken okumalidir. Çok sevâbdir. Abdestin sonuna dogru veya abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâsini okumak çok sevâbdir.

Abdest düâlarini bilmeyen, her uzvu yikarken “Kelime-i sehâdet” okumali, büyük sevâba kavusmalidir.

Abdestin farzı

Sual: Abdestin farzı kaçtır?

 

CEVAP:Abdestin farzı dörttür:

1-Yüzü, bir kere yıkamak. Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimi ile çene arasıdır.

2-İki kolu, dirsekleri ile birlikde, bir kere yıkamak.

3-Başın dörtde bir kısmını mesh etmek, yani yaş eli başa sürmek.

4-İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikde, bir kere yıkamakdır.

Abdestin sünnetleri

Sual: Abdestin Sünnetleri nelerdir?

CEVAP:Bazıları şunlardır:
1
— Abdeste başlarken, Besmele okumak.
2 — Elleri, bilekleri ile beraber, üç kere yıkamak.
3 — Ağzı, ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. 
4 — Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak. 
5 — Kaş, sakalı ve bıyık altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak.
6 — Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak.
7 — Sakalın, sarkan kısmını mesh etmek.
8 — Sakalın, sarkan kısmını sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak hilallemek.
9 — Dişleri,  bir şey ile oğmak, temizlemek.
10 — Başın her tarafını bir kere mesh etmek.
11 — İki kulağı bir kere mesh etmek.
12 — El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek
13 — Enseyi üçer bitişik parmaklarla, bir kere mesh etmek.
14 — Yıkanacak yerleri, üç kere yıkamak.
15 — Yüzü yıkarken abdeste kalb ile niyet etmek.
16 — Tertibe riayet etmek. Yani uzuvları sıra ile yıkamak.
17 — Delk etmek, yani yıkanan yerleri oğmak.
18 — Müvalat. Yani her uzvu birbiri arkasından yıkarken başka işle uğraşmamak.

Türkçe abdest duaları

Sual: Abdest dualarının Arabisini bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir? Başka bir şey okuyabilir mi? Her uzvu yıkarken nasıl dua etmelidir?

CEVAP
:Abdest dualarını bilmeyen, Türkçesini okumalıdır. Türkçesini de bilmeyen kelimei şehadet getirir veya bildiği başka duaları okur. Mesela Rabbena atina...yı okur.

Önce Euzü Besmele çekilir. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden ve suyu temizleyici, islamı nûr kılan Allahü tealaya hamdü senalar olsun“ denir. Her uzvu yıkarken aşağıdakiler gibi dualar okunur:

Ağza su verirken: Ya Rabbi, peygamber efendimizin havzından içmemi nasip eyle, Kur'an okurken, zikrederken ve ibadet ederken bana yardım eyle!

Burna su verirken: Ya Rabbi, cennet kokusunu nasip et, beni cennet nimetleri ile rızıklandır.  cehennem kokusundan uzak eyle!

Yüzü yıkarken: Ya Rabbi, salihlerin yüzlerinin ağarıp, sana düşmanlık edenlerin yüzlerinin karardığı günde, yüzümü ağart, günahlarımdan dolayı yüzümü karartma.

Sağ kolu yıkarken: Ya Rabbi, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolay eyle!

Sol kolu yıkarken: Ya Rabbi, amel defterimi solumdan ve arkamdan verme ve hesabımı zorlaştırma, kolaylaştır.

Başı meshederken: Ya Rabbi, saçlarımı ve vücudumu cehenneme atma, başka hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer günü, beni Arşın gölgesinde barındır.

Kulakları meshederken: Ya Rabbi, hak sözleri dinleyip, en güzeline uyanlardan eyle.

Boynu meshederken: Ya Rabbi, boynumu ateşten azat eyle.

Sağ ayağı yıkarken: Ya Rabbi, Sırat köprüsünde sana düşmanlık edenlerin ayaklarının kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma, sabit eyle.

Sol ayağı yıkarken: Ya Rabbi, günahlarımı affet, amelimi makbul et, helal kazanç nasip eyle.

Abdest bitince: Ya Rabbi, beni tövbe edip tövbesinde sadık olanlardan ve günahları af olanlardan eyle denir. Sonra kelime-i şehadet okumak iyidir. Hadisi şerifte buyuruldu ki: (Güzelce abdest aldıktan sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" diyene cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.)

Güzel abdest almak

Sual: Güzel abdest nasıl alınır?

CEVAP
:Önce güzel abdest almanın faziletini bildirelim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ya Enes, abdeste devam et ve güzel abdest al ki, ömrün uzasın.) [Haraiti]
(Güzel abdest alıp camiye giren Allahın misafiri olur. Allahü teala da misafirine mutlaka ikram eder.) [Beyheki]
(Güzelce abdest aldıktan sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" diyene cennetin sekiz kapısı açılır.) [Nesai]
(Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır.) [İbni Hibban]
(İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzel ise, sıra namaza gelir.) [Beyheki]
(Hiç bir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kılarak mağfiret dilesin de, affedilmiş olmasın.) [Tirmizi]
(Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur.) [Müslim]
(Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur). [Buhari]
(Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden, cehennemden uzaklaşır.) [Ebû Davüd]
(Güneş yükselince [işrak vaktinde] güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kılanın bütün günahları affolur.) [İ.Ahmed]
(Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak, günahlara kefareti olur.) [Müslim]
(Güzelce abdest alıp, huşu içinde namazını kılan, küçük günahlarına kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder.) [Müslim]
Güzel abdest almak nasıl olur? Peygamber efendimiz bu hususu şöyle tarif etmiştir: (Abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle, alınan mükemmel abdesttir.) [Tirmizi]
Ağız, burun, yüz, kol ve ayakları, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak gerekir. Her birinde, uzvun her yeri ıslanmalıdır. Üç kere su dökmek değil, üç kere tam yıkamak sünnettir. Üçten az veya fazla yıkamak mekruhtur.
Maalesef musluktan abdest alanlar, bu sünneti ihmal ediyorlar. Elleri, kolları ve ayakları birer kere yıkıyorlar. Ayak parmaklarını da bir kere hilallemekle yetiniyorlar. Üç kere su döküp bir kere yıkamak sünnete aykırı olduğu gibi, bir kere çok su döküp de, üç kere yıkamak da sünnete aykırıdır. Ayrı ayrı üç kere su döküp, üç kere ovarak yıkamak gerekir. Bunun için ya musluğu her seferinde kapatmak veya ayağı sudan çekmek gerekir.

Sual: Abdest alırken, musluğun önüne ayağımı koyuyor, kalbimden üç defa sayıyorum, sünnete uygun yıkamış oluyor muyum?
CEVAP:İnsanların % 99'u ayak yıkamasını bilmiyor. Birçok hoca gördüm abdestini mekruh ediyor. Kalpden üç kere saymakla olmaz. Üç kere ayrı ayrı yıkamak gerekir.  Her seferinde ya musluğu kapatmalı veya ayağı musluğun önünden çekmelidir. Böylece üç kere yıkamalı. Üçten az veya çok yıkamak mekruh olur. Bu hususu tanıdıklara duyurmak gerekir.

Sual: Abdestsiz namaz kılınır mı?

CEVAP:Hiç kılınır mı! Namazın şartlarındandır. Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve yasak olan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kafir olur.

 

Abdestin edepleri

 

Sual: Abdestin edepleri nelerdir?

CEVAP:Edep, burada yapılması sevap olup, yapılmazsa hiç günah olmayan şeyler demekdir. Halbuki, sünneti yapmak sevap olup, yapmamak, tenzihi mekruhdur. Abdestin edeplerinden, bazıları şunlardır:

1 — Abdesti, namaz vakti girmeden önce almak.

2 — Halada taharetlenirken, kıbleyi sağ veya sol tarafa almak.

3 — Su ile taharetlenmek. Temizleninceye kadar yıkamalıdır.

4 — Taharetlendikden sonra, bez ile kurulanmak.

5 — Taharetlendikden sonra, avret mahallini, hemen örtmek.

6 — Başkasından yardım istemeyip, abdesti kendisi almak.

7 — Kıbleye karşı, abdest almak.

8 — Abdest alırken konuşmamak.

9 — Her uzvu yıkarken, kelime-i şehadet okumak.

10 — Abdest dualarını okumak.

11 — Ağzına sağ el ile su vermek.

12 — Burnuna sağ el ile su vermek, sol el ile temizlemek.

13 — Ağzı yıkarken, dişleri (Misvak) ile temizlemek.

14 — Ağzı yıkarken, oruçlu değilse, ağzı çalkalamak, yani boğazında hafif gargara yapmak.

15 — Burnu yıkarken, suyu kemiğe yakın çekmek.

16 — Kulağı mesh ederken birer parmağı, kulak deliğine sokmak.

17 — Ayak parmaklarının aralarını tahlil ederken, sol elin küçük parmağı ile ve alt taraflarından tahlil etmek.

18 — Elleri yıkarken, geniş yüzüğü yerinden oynatmak. Dar, sıkı yüzüğü oynatmak ise lazım olup, farzdır.

19 — Su bol ise de, israf etmemek.

20 — Suyu, yağ sürer gibi az kullanmamak.

21 — Abdest aldığı kabı dolu bırakmak.

22 — Abdest bitince veya ortasında (Allahümmec’alni minettevvabin...) duasını okumak.

23 — Abdestden sonra (Sübha), yani iki rekat namaz kılmak.

24 — Abdestli iken, abdest almak. Yani namaz kıldıktan sonra, abdestli iken, yeni namaz için, bir daha abdest almaktır.

25 — Yüzü yıkarken, göz pınarını, çapakları temizlemek.

26 — Yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak.

27 — Abdest alırken, kullanılan sudan, elbiseye, üste, başa sıçratmamak.

 

1) Her şeyi Allah yaratır ve Allah izin vermeden hiçbir şey gerçekleşmez.
2) Allah (kötü) bir şeyin gerçekleşmesine izin veriyorsa, onda muhakkak bir hayır, bir hikmet vardır.
3) Çünkü Allah kuluna asla zulmetmez!
4) Buna tam inanan insan, asla; kızmaz, üzülmez, sıkılmaz, daralmaz, depresyona girmez. Her zaman mutlu, hep umutlu olur.