MAKİNE MÜHENDİSİ
MAKİNA MÜHENDİSİ "Bana verilen mühendislik unvanına layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek; hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim"
MMO Rize İl Temsilciliği Rulman Kataloğu Tesisatta Sık Sorulan Sorular Birim dönüştürme Programı Ah şu Mühendisler
Yazılı Olmayan Kurallar Redüktör, Varyatör ve Transport Klima Hesap Programı Klima Seçimi için tıklayın Mühendislere Özel
Helezon Hesap ve Bilgiler Rulman Bilgileri Eğitim notu Kalibrasyon Nedir, Metroloji ? Bakım Onarım Mühendise özel Bilgiler
Isı Yalıtımı Programı Çay imalat Makineleri Bakım onarım Eşanjör hesaplama programı Hidrojen Üretimi MMO Personel Belgelendirme
Buhar Kazanları,Önemli Bilgiler Asansörler, teknik bilgiler Profil, Saç, Boru, Lama Ölçüleri Kaynak Teknolojisi Özel ve Faydalı dosyalar
  TANIM

  Makine mühendisliği her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sisteminin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Bu bakımdan makine mühendisliği mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel konuların iyi biliniyor olmasını gerektiren bir alandır. Makine mühendisliği alanındaki faaliyetlerin Arşimet (MÖ 287-212) ile başladığı söylense de, ayrı bir meslek olarak makine mühendisliğinin gelişiminin 19. yüzyıl başlarında İngiltere’de makinelerin ve bunları tahrik eden motorların üretilmeye başlanmasına dayandığı kabul edilmektedir.

  Makine mühendisi:Matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, imalatı ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen kişidir.

  İŞİN DOĞASI

  • Makine Mühendisleri mekanik ve elektronik (ürün) araç, motor, makine ve sistemleri araştırır, geliştirir, tasarlar ve test ederler.
  • Elektrik üreten jeneratörler, içten yanmalı motorlar, buhar ve gaz tirübinleri, jet ve roket motorlarının geliştirilmesi ve üretilmesi için çalışırlar.
  • Gerekli tasarımı yapmak için, müşteriden gelen tasarı önerilerini, spesifikasyonlari ve daha önce üretilmiş buna benzer araçların detaylı tarifnamelerini (manuel) ve verileri inceler ve gerekli araştırmaları yaparlar.
  • Araç, motor, makine ve sistemlerin üretimi, isletilmesi, uygulanması, kurulması ve tamir edilmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürütürler.
  • Ayrıca, sogutma, iklimlendirme üretimde kullanılan robotlar ve malzeme tasıma sistemleri üzerinde çalışırlar.
  • Makine mühendisleri, üretimdeki ürünün test edilmesi ve kontrolü araçları ile ilgili çalışan mühendislik personelini yönlendirirler, ürünlerin ve sistemin test edilmesi için çeşitli metot ve prosedür geliştirirler (Test Mühendisi)
  • Makine Mühendisleri, makine mühendisliği alanlarına giren spesifik alanlarda uzmanlaşabilirler:
  Is transferi, hidrolik, elektromekanik, kontrol ve instrumentasyon, robotiks, nükleer sistemler, araçlandirma, iklimlendirme, soğutma veya ürün tipine göre, söyle ki, propulsion sistemleri makine ve mekanik araçlar, ya da is tipine göre, söyle ki, buhar veya gaz üretimi ve dağıtımı, buhar üretim fabrika mühendisliği veya sistem planlama.
  • Makine Mühendisleri üretim isleri (fabrika) bakim onarım veya teknik satış alanlarında çalışabilirler.
  • Ayrıca özel alana kurulması planlanan bir makine parkuru için gerekli incelemeyi yapıp, makinenin veya sistemin verimli çalışabilmesi için tasarımda bazı değişiklikler önerebilirler.

  GÖREVLER

  Makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama, - Üretim yöntemlerini geliştirme, - Üretimi planlama ve uygulama. Çalışılan yerin gelişmişlik düzeyi ve özelliklerine göre bu görevlerin ağırlıkları değişebilir. Gelişmekte olan ülkelerde bu işlev daha çok uygulama biçiminde, gelişmiş ülkelerde ise tasarlama, planlama ve üretim yöntemleri geliştirme şeklinde olmaktadır. - Genellikle makine mühendisi çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin,içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.

  KARİYER OLANAKLARI

  • Makine Mühendisleri fabrikalarda bakim onarım mühendisi (yardımcı isletmeler), kalite kontrol mühendisi (AR-GE bölümü), üretim mühendisi (isletmeler) ve satış mühendisi olarak çalışmaktadırlar.
  • Birçok Makine Mühendisi belli bir deneyimden ve aldıkları eğitimlerden sonra idari konumda çalışmaktadırlar.
  • Gelişmiş makinelere araç ve gereçlere duyulan ihtiyaç arttikça makine mühendislerine de duyulan ihtiyaç artabilir. Ancak, ülkemizde, teknoloji üretimi henüz yeterli düzeyde olmadığı için Makine Mühendisleri bilgi ve becerilerini yeterince kullanamamaktadır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Bilgisayar, - Hesap makinesi, - Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre), - Çeşitli tezgahlar (imalat için).

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER :Makine mühendisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde akademik yeteneğe, - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, - Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, - Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanan, - Tasarım gücü yüksek, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI :Makine mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Ancak yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında da çalışırlar. Makine mühendisi çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI :Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallerde, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır. Makine mühendisleri, kendi adına işyeri açma olanağına sahiptirler. Özellikle mekanik tesisat sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması alanlarında makine mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Makine mühendisleri kendi işlerini kurma olanağına sahiptirler.

  MESLEK

  EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER :Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen üniversitelere bağlı mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin "Makine Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI :Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ :Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; ilk yıllarda, Matematik, Fizik, Kimya, Geometri, Teknik Resim gibi temel dersler, sonraki yıllarda ise, Isı Transferi, Mekanik, Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Nükleer Enerji, Mukavemet, Motorlar, İmalat Yöntemleri, Termodinamik ve Enerji Dönüştürüm Sistemleri konularında dersler okutulmaktadır. Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür. Ayrıca, yaz aylarında staj zorunluluğu vardır.

  MESLEKTE İLERLEME :Makine mühendisliği eğitimini tamamlayanlar alanın belli bir dalında uzmanlaşabilirler. Meslek eğitimini tamamlayanların işletme alanında yüksek lisans eğitimi yapmaları durumunda özellikle, özel sektörde yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır. İsteyenler akademik kariyer yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER: Makine teknikerliği, otomotiv mühendisliği. Bakim Onarım Mühendisi,  Uygulama Mühendisi (Makine Üretim), Araştırma – Geliştirme Mühendisi  

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU : Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler. Kamu kesiminde çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre teknik eleman olarak maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Aldıkları ücret, asgari ücretin en az 3- 4 katı kadardır. Özel kesimde çalışanlar, alanlarında çok iyi yetişmek şartıyla yüksek ücret alabilmektedirler.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER : İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,  Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.