DOĞALGAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  TANIMLAR

2.  Gaz Teslim Noktası

2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri

3.  Doğalgaz Malzeme Seçimi

4.  Doğalgaz Borulama ve yerleştirme kuralları

4.1.  Boru ve bağlantı elemanları

4.2.  Yeraltı gaz boruları

4.3.  Boru tesisatının korozyona karşı korunması

4.4.  Yerüstü gaz boruları

5. Doğalgaz Boruların birleştirilmesi

5.1.  Çelik Borular

5.1.1  Kaynaklı Birleştirmeler

5.1.2  Dişli (Vidalı) Birleştirmeler

5.2.  PE Borular

5.3.  Bakır Borular

6.  Doğalgaz Sızdırmazlık Testleri Ve İşletmeye Alma

7.  Doğalgaz Sayaçlar

8.  Doğalgaz yakıcı cihazlar

8.1.  A Tipi (Bacasız) Cihazlar

8.2.  B Tipi (Bacalı) Cihazlar

8.2.1. Cihazların monte edilemeyeceği yerler

8.2.2. Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

8.2.3. Cihazların Bağlandıkları Bacalar İle İlgili Genel Hususlar

8.3. B1Tipi (Vantilatörlü-Bacalı) Cihazlar

8.3.1.  Cihazların monte edilemeyeceği yerler

8.3.2.  Cihazların Monte Edilecekleri Yerlerdin Genel Kurallar

8.3.3.  Atık Gaz Tesisatı

8.4. C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar

8.4.1.  Cihazların montajının yapılamayacağı yerler

8.4.2.  Cihazların Montajının yapılacağı Yerler İçin Genel Kurallar

8.4.3.  Atık Gaz Tesisatı

8.4.4.  Atık Gaz Tesisatının Yanabilen Yapı Malzemelerinden Uzaklığı

8.4.5.  Atık Gaz Tesisatının Çatıdan Yapılması

8.5. Yoğuşmalı Cihazlar

8.5.1.  Cihazların montajının yapılamayacağı yerler

8.5.2.  Cihazların Montajının yapılacağı Yerlerdin Genel Kurallar

8.5.3.  Atık gaz tesisatı

8.5.4.  Cihaz yanma havası temin tesisatı

8.5.5.  Yoğuşma Suyunun Tahliyesi

8.6.Cihaz Bağlantıları

9. Konutlarda ve ısı merkezlerinde bacalar

9.1.  Adi bacalar

9.2.  Ortak (şönt) bacalar

9.3.  Müstakil (ferdi) bacalar

9.4.  Cihazların baca bağlantıları

10. Doğalgaz Kazan Dairesi Tesis Kuralları

10. 1. Kazan dairelerinde ilave tedbirler

10. 2. Gaz hattı montaj kuralları

10. 3. Havalandırma

10. 3. 1. Tabii havalandırma (atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar)

10. 3. 2. Cebri havalandırma (atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar)

10. 4. Elektrik tesisatı

10. 5. Kazan tadilatı ve dönüşümü

10. 6. Brülör seçimi ve gaz kontrol hattı

10. 6. 1. Brülör gaz kontrol hattı ekipmanları

10. 6. 1. 1. Fanlı brülör gaz kontrol hattı ekipmanları

10. 6. 1. 2. Atmosferik brülör gaz kontrol hattı ekipmanları

10.  7.  Baca gazı emisyon değerleri

11. Doğalgaz Bakır boru tesisat uygulamaları

11. 1. Bükülebilme özelliği

11.  2. İşaretleme

12. Doğalgaz İşletmeye alma ve muayene

12. 1. Gaz yakma tesisinin ilk işletmeye alınması

12.  2. Senelik muayene ve bakım

13. Doğalgaz Atıf  Yapılan Türk Standartları

14. Doğalgaz Baca Çapının EN 13384-1'e Göre Hesabı

15. Doğalgaz Boru Çapı Hesap Yöntemi

Kullanılan Cihazlar, Mahal Sayısı Ve Eş Zaman Faktörlerine Bağlı Debi Tablosu

Boru Hattı İçin Boru Çapı Ve Gaz Debisine Bağlı Basınç Kaybı Ve Hız Tablosu

Boru Ekleme Parçaları Kayıp Değerleri Ve Gaz Hızına Bağlı Yerel Basınç Kayıpları Tablosu

Boru Ekleme Parçaları Kayıp Değerleri

Bakır Borular İçin Max. Debi Ve Çapa Bağlı Akış Hızı (V)Ve Özgül Sürtünme Basınç Kaybı(R) Tablosu  

Boru Çapı Hesaplama Çizelgesi