İŞ KANUNU VE İŞ GÜVENLİĞİ & TRAFİK İLE İLGİLİ KANUN, TÜZÜK,  YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER
İş Güvenliği Kanunu (farklılıklar)(6331) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331

İş Kanunu (4857)

Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler vb. Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler 2.link ÇAYKUR Çalışanlarına İş Güvenliği Eğitimi
ISIG Meclisi İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (R.G. 2023) İŞG Çevre
İş ve Sosyal Güvenlik ÇSG Eğitim ve Araştırma Merkezi Resmi Gazete Son güncelleme:25-02-2024
iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü  
Mesleki Eğitiminde İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Şubat 2024 (MEB)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik4 Şubat 2024
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında uygulanacak idari para cezaları 4 Ocak 2024
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bazı maddelerin ithaline ilişkin tebliğ31 Aralık 2023
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Şubat 2022
Mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ 9 Nisan 2021
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Şubat 2021
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  28 Şubat 2021
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Şubat 2021
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1) 3 Ekim  2019
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Y. Değişiklik Yön. 7 Eylül 2019
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği  1 Mayıs 2019
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği  6 Nisan  2019
Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   2 Nisan  2019
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği değişiklik  yapılmasına dair yönetmelik 12 Mart  2019
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart  2019
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Şubat  2019
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Ekim  2018
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği 6 Temmuz  2018
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Haziran  2018
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mayıs  2018
 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs  2018
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs  2018
Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2018/6) 21 Mayıs  2018
2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 14 Nisan  2018
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik 05 Nisan  2018
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) 03 Mart 2018
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08 Ocak 2018
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Aralık 2017
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  27 Aralık 2017
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 18 Kasım 2017
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2017
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ  1 Ekim 2017
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  25 Ağustos 2017
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  19 Ağustos 2017
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  18 Ağustos 2017
Bilirkişilik Yönetmeliği  3 Ağustos 2017
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik  1 Temmuz 2017
2017/10459    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Haziran 2017
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Haziran 2017
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26 Nisan 2017
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2017
 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Nisan 2017
 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mart 2017
 Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Şubat 2017
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ocak 2017
 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuarları Hakkında Yönetmelik 24 Ocak 2017
Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1) 21 Ocak 2017
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2016
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  29 Aralık 2016
Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) 3 Kasım 2016
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik 26 Ekim 2016
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23 Temmuz 2016
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)  2 Temmuz 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  30 Haziran 2016
Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) 29 Haziran 2016
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 29 Haziran 2016
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2016
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) 24 Mart 2016
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 24 Mart 2016
işyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  7 Mart 2016
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Şubat 2016
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Şubat 2016
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Şubat 2016
Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği  27 Ocak 2016
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  31 Aralık 2015
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2015
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasın 2015
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2015
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 4 Ağustos 2015
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik25 Temmuz 2015
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 24 Haziran 2015
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24 Haziran 2015

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 11 Haziran 2015

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Haziran 2015
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği 3 Haziran 2015
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)25 Mayıs 2015
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Mayıs 2015
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik15 Mayıs 2015
Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik13 Mayıs 2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği6 Mayıs 2015
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30 Nisan 2015
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun23 Nisan 2015
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17 Nisan 2015
6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Nisan 2015
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Nisan 2015
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ20 Mart 2015
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 10 Mart 2015
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik24 Şubat 2015
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2015
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ17 Şubat 2015
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ocak 2015
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2015/2)22 Ocak 2015
Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hak. (SGM-2010/1) Değişiklik Yap. Dair Tebliğ 7 Ocak 2015
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ24 Aralık 2014
Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2014/11)24 Aralık 2014
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik24 Aralık 2014
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  18 Aralık 2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Aralık 2014
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13 Aralık 2014
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Kasım 2014
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Ekim 2014
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Eylül 2014
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2014
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Eylül 2014
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 19 Eylül 2014
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği10 Eylül 2014
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2014
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ağustos 2014
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 26 Temmuz 2014
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Temmuz 2014
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 25 Temmuz 2014
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 23 Temmuz 2014
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 17 Temmuz 2014
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik15 Temmuz 2014
Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ 11 Temmuz 2014
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Hazıran 2014
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Hazıran 2014
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  7 Hazıran 2014 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Haziran 2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 3 Mayıs 2014
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Mayıs 2014
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Nisan 2014
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 mart 2014
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ocak 2014
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 26 Aralık 2013
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Aralık 2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24 Aralık 2013
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Aralık 2013
Tozla Mücadele Yönetmeliği 5 Kasım 2013
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24 Ekim 2013
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ekim 2013
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 5 Ekim 2013
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Ekim 2013
Maden işlerinde İş sağlığı ve güvenliği Yönetmeliği 19 Eylül 2013
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılması 11 Eylül 2013  
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği 4 Eylül 2013  
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29 Ağustos 2013  
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23 Ağustos 2013  
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2013  
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 15 Ağustos 2013  
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013  
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ağustos 2013
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013
Genel Aydınlatma Tebliği 2 Ağustos 2013

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2013

Genel Aydınlatma Yönetmeliği 27 Temmuz 2013
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24 Temmuz 2013
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24 Temmuz 2013
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20 Temmuz 2013
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17 Temmuz 2013
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16 Temmuz 2013
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2013
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013
Hijyen eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2 Temmuz 2013
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2013
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15 Haziran 2013
Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Haziran 2013
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ 14 Haziran 2013  
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2013
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25 Nisan 2013
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.2013)  
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16 Nisan 2013
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30 Mart 2013
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği  29.03.2013
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Şubat 2013
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 8 Şubat 2013
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 5 Şubat 2013
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Şubat 2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 31 ocak 2013
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (31.01.2013)  
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25 Ocak 2013
İş sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29 Aralık 2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29 Aralık 2012 , değişiklik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29 Aralık 2012
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26 Aralık 2012

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 25 Temmuz 2012