DOĞALGAZ
Doğalgaz Baca Hesapları Doğalgazın Güvenli Kullanımı İç Tesisat Teknik Şartnamesi Önemli Bilgiler
Doğalgaz Piyasası Kanunu Doğalgaz Piyasası Yönetmelikler Sıkça sorulan sorular Doğal Gazın Faturalandırması Esaslar
Sertifikalı Firmalar Aksa, Başkentgaz İgdaş yetkili firmalar Konut Abone Fiyat Tarifesi Cihazların Vize Listesi

 

Çünkü doğal gaz ekonomiktir:Doğal gaz diğer tüm yakıtlardan çok daha verimli ve ucuzdur. Depolama gerektirmez. Önce kullanır, sonra ödersiniz. Yanma sonrasında atık oluşmaz. Depolama ve atık uzaklaştırma masrafı yoktur. Doğal gaz; yakıcı personel gerektirmediği için maliyet oluşmaz.

Çünkü doğal gaz kesintisizdir: Doğal gazda kötü süprizlere yer yoktur. Ocakta yemeğiniz kalmaz. Banyoda sıcak suyunuz eksik olmaz. Doğal gaz diğer yakıtlar gibi taşıma gerektirmez. Her an konforunuz için kullanıma hazırdır. Doğal olarak zaman kazandırır.

Çünkü doğal gaz konforludur:Doğal gaz diğer tüm yakıtların aksine 365 gün 24 saat kullanımınıza hazırdır. Doğal gazla çalışan cihazların kontrolu diğer cihazlara göre daha kolaydır. Cihazların işletilmesinde insan faktörü çok daha azdır. Cihazlar ayarladığınız saatte yanar ve söner. Doğal olarak size keyfini çıkarmak kalır.

Çünkü doğal gaz güvenlidir:Doğal gaz, siz ve aileniz için en güvenli yakıttır.  Kolayca yanar, istediğiniz zaman kolayca kapatılır. Bazı yakıtların aksine zehirsizdir, kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılmaktadır. Doğal olarak gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz yakıttır.

Çünkü doğal gaz çevrecidir:Doğal gaz  çevremizi ve şehrimizi kirletmez. Nakliye gerektirmediğinden, trafik sorunları, gürültü kirliliği ve diğer çevre sorunları çıkarmaz. Hem kentinizin hem de cebinizin dostudur.

1. Doğalgaz nedir?
Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır. Üst Isıl değeri 8.8840 kcal/m3 yoğunluğu 0,67 kg/m3 olan doğalgaz, bazı ülkelerden boru hatlarıyla Türkiye'ye taşınmaktadır.

2. Doğalgaz nasıl oluşur?
Doğalgaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

3. Doğalgaz neden kötü kokar?
Tabii halde kokusuz olan doğalgaza, kullanıcının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla farkedebilmesi için koku verici bir madde eklenir. İstanbul şebekesine verilen doğalgaza, çürük sarmısak kokusu veren THT (Tetra Hidro Teofen) ve TBT(Tetra Butil Merkoptan) maddesi katılmaktadır.

4. Doğalgaz nasıl yanar?
Doğalgazın yanabilmesi için hava ile yüzde 5 - 15 arasında karışım yapması gerekir. Karışım oranı bu aralığın altında ya da üstünde olursa doğalgaz yanmaz. En iyi yanma karışımı yüzde 9 doğalgaz ve yüzde 91 havadır. Doğalgazın tutuşma sıcaklığı 650°C’dir. "Tam yanma“ anında mavi bir alevle yanar.

5. Doğalgaz zehirleyici bir gaz mıdır?
Gazların çoğu zehirlenmeye yol açabilir. Bu zehirlenmeler Karbonmonoksit (CO)’e bağlıdır. CO kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur. Doğalgaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Çok miktarda bulunduğu zaman ortamda oksijen azalacağından boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğalgaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir.

Evinizde Ağır Bir Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?
Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırmıştır. Benzer bir koku duyduğunuzda;

• Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.
• Ana vanayı kapatınız.
• Çakmak - kibrit yakmayınız.
• Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.
• Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
• Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.
• Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.
• Komşunuzdan veya en yakın bir yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız.
• 187'ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.
• Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.
• Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.
• Eğer gaz cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ateşiniz arızalı demektir. Cihazınızı onarım için servisine gösteriniz.

6. Doğalgaz güvenli bir yakıt mıdır?
Doğru kullanıldığı sürece doğalgaz tehlikeli değildir. İGDAŞ doğalgazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.

7. Doğalgaz niçin temiz enerjidir?
Doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

8. Doğalgazın konutlardaki kullanım alanları nelerdir? Doğalgaz, konutlarda başlıca
• ısıtma ve soğutma
• sıcak su elde etme
• pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler sözkonusu olabilir.
• sadece ısınma amacıyla (doğalgaz sobası, kat kaloriferi) • ısınma ve sıcaksu elde etme amacıyla(kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben)
• ısınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla

9. Doğalgazın sanayideki kullanım alanları nelerdir?
Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayiinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğalgaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğalgazla çalışan santrallerde üretilmektedir.

10. Doğalgaz diğer yakıtlara göre neden daha verimlidir? Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma sözkonusudur. Doğalgaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğalgaz daha verimli bir yakıttır.

11. Doğalgaz rezervlerinin ömrü ne kadardır?
1970'lerin ortalarından beri dünya doğalgaz rezervleri genellikle her yıl artış içerisinde olmuştur. 2001 sonu itibariyle varlığı kanıtlanmış dünya doğalgaz rezervleri 155.08 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle, dünya doğalgaz rezervlerinde 2000'e göre %3.2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Mevcut rezerv ve üretim trendine göre (Rezerv/Üretim) dünya doğalgaz rezervleri için öngörülen ömür 61,9 yıldır. Doğalgazın bölgesel bazdaki ömrü ise şu şekildedir: Orta Doğu 100+ yıl; Afrika 90,2 yıl; Eski Sovyetler Birliği 78,5 yıl; Orta ve Güney Amerika 71,6 yıl; Asya-Pasifik 43,8 yıl; Avrupa 16,1 yıl; Kuzey Amerika 10 yıl.

12. Doğalgaz’ın tarihi nereye dayanmaktadır?
M.Ö.50’de Roma’da Uesta Tapınağı’ndaki aşk tanrıçası heykelinin doğalgazdan elde edilen sürekli alev ile aydınlatıldığı bilinmektedir. M.S.150’de Çin Sichuan’da tuzun çökertilmesi işleminde, yakıt olarak kullanılmak için yeraltı rezervuarlarından sızan doğalgazın bambu borularla taşındığı kayıtlara geçmiştir. Marco Polo gezileri sırasında Bakü’deki Zoroastrian ateş tapınağında yüzyıllardan beri yanmakta olan doğalgaz alevlerini tesbit etmişti. Avrupa’da 1659’da İngiltere’de bulunan doğalgaz 1790’da yaygın kullanıma girdi. Sokakların ve evlerin aydınlatılmasında, içten yanmalı motorların çalıştırılmasında büyük ölçüde doğalgazdan yararlanıldı. 1920’lerde boru hattı taşımacılığı yöntemlerinin uygulamaya konulmasıyla hızla artan doğalgaz kullanımı, özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra sürekli olarak gelişti. İstanbul’da ise abonelere ilk doğalgaz 1992 Ocak ayında verildi.

13. Neden enerji kaynaklarından en çok doğalgaz tercih edilir?
Doğalgazı tercih etmeniz için pek çok nedeniniz var.
• Doğalgaz her an için kullanıma hazırdır.
• Doğalgaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır.
• Doğalgaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar.
• Doğalgazlı cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur.
• Doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.
• Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğalgaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye termin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir.
• Doğalgaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, onyıllar ötesine kadar uzanan ya al ya öde anlaşmalarıyla emniyete alınmıştır.
• Doğalgaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.
• Doğalgaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.
• Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir.
• Modern doğalgaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir

14. Doğalgazın kullanımının getirdiği avantajlar nelerdir?
• Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.
• Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
• Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
• Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
• Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir.
• Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
• Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar indirilebilir.
• Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.
• Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10’dur.
• Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
• Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
• Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.
• Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.
• Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

15. Doğalgaz fiyatları nasıl değişmektedir?
İstanbullular tarafından 1992 yılından beri en temiz ve konforlu yakıt olarak kullanılan doğalgaz; bu süre içinde, aynı zamanda, 'en ekonomik yakıt' olma özelliğini de korumuştur. Dışa bağımlı bir yakıt olan doğalgazın hemen hemen tümü yurtdışından ithal edilmektedir. Bu bakımdan, uluslararası enerji politikalarından ve Dolar kurundaki yükselişlerden çok çabuk etkilenme özelliğine rağmen; ülkemizde kullanılan diğer yakıt türleri ile mukayese edildiğinde, son derece ucuz bir yakıt olduğu görülmektedir. Türkiye'de doğalgazın fiyatı hükümet tarafından kontrol edilmektedir. İGDAŞ BOTAŞ'tan satın aldığı doğalgazın satış fiyatını olabilecek en alt seviyede tutmaya özen göstermektedir.

16. Doğalgaz nerelerde depolanır?
Doğalgaz sıvılaştırılarak tanklarda, gaz halinde basınçlı çelik depolarda veya yeraltındaki tabii boşluklar ve süngerimsi tabakalarda basınç altında depolanır. Yeraltı su gölleri ve dereleri: Doğalgaz basınçla buralara zerk edilir ve su yeryüzüne çıkarılır. Öncesinde, yeraltı gölünün, gazın sıkıştırma basıncına dayanıklı kil tabakası ile çevrili olması gerekir.
Yeraltı kaya tuzu yatakları: Önce su zerkedilerek tuzun çözünürlüğü sağlanır ve yeryüzüne alınır, oluşan boşluğa doğalgaz basınç altında depolanır. Yeraltında yapay boşluklar: Bu tip boşluklar kayalık bölgelerde (granit, syanit, mika, kireç taşı, tebeşir, dolamit gibi maddelerden oluşan yer katmanlarında) madencilik teknikleriyle yapay olarak açılır. Pahalı bir teknik olduğundan diğer doğal olanakların sınırlı olduğu yerlerde kullanılır. Gaz için sızdırmazlık sağlanması maliyeti artırıcı bir unsur olduğundan genelde sıvı yakıtlar için tercih edilir. Terkedilmiş madenler: İşlevini tamamlamış maden yatakları izolasyon ve sızdırmazlık sağlandığı takdirde kullanılabilir. İşlevi bitmiş doğalgaz ve petrol yatakları: Doğalgaz için en uygun ve tercih edilen yeraltı depolama şeklidir. Aynı zamanda en ekonomik olanıdır. Bazı durumlarda henüz işlevini bitirmemiş petrol ve gaz yatakları bile bir yandan üretim yapılırken dışarıdan doğalgaz verilerek depo görevini sürdürebilir.

17. LPG ve LNG nedir ?
LPG sıvılaştırılmış petrol gazıdır (propan, bütan gibi). LNG ise sıvılaştırılmış doğalgazdır. Doğalgaz atmosferik şartlarda –164 0C’nin altında soğutulduğu zaman sıvılaşmakta ve hacmi 600 kere daha küçülmektedir. Sıvılaştırılan doğal gaz özel tanklarda depolanabilir ve taşınabilir. Ülkemize ithal edilen doğalgazın yaklaşık %33’ü LNG olarak Cezayir ve Nijerya’dan gelmektedir.
 

18. Havagazı (şehir gazı) nedir ?
Havagazı (şehir gazı da denir) doğalgazdan farklı bir gazdır. Yanıcı özellikte, havadan hafif ve zehirli bir gaz olan havagazını tanımlamadan önce kok gazı ve su gazından bahsetmek gerekir. Kok (kokhane) gazı; taşkömürünün yanma odalarında gazının alınması ile elde edilir. Bu yüzden taşkömürü gazı da denir. Kullanılabilmesi için temizlenmesi gerekir. Bu arada gazı alınan kömüre de kok kömürü adı verilir.
Su gazı; Kor halindeki kok kömürünün üzerinden su buharının geçirilmesiyle elde edilir. İşlem sırasında 1100oC civarında ısıtılan su buharı, oksijen ve hidrojene ayrışır. Oksijen karbonla birleşerek yanıcı ve zehirli karbonmonoksit gazını ve zehirsiz karbondioksit gazını oluşturur. Havagazı(şehirgazı); %70 kokhane gazı ve %30 su gazı karışımıdır.

19. Kojenerasyon nedir?
Bileşik ısı ve güç üretimi anlamında kullanılmaktadır. Tek bir sistemden elektrik ve ısı (doymuş buhar ve/veya sıcak su) elde edilebilmektedir. Kullanılan gaz türbini ile elektrik enerjisi üretilirken, egzost gazının enerjisi ile ikincil bir devrede buhar yada sıcak su üretilmektedir. Klasik sistemlerde verim %35-45 arasında iken kojenerasyon sisteminin toplam verimi %80-90’dır. İlk Yatırım giderleri 1,5-3 yıl içinde geri ödenebilmektedir. Bu teknik özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde endüstride ve ticari alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

20. Hangi doğalgaz sistemini tercih edilmelidir?
Sistem seçiminde konunun uzmanı bir mühendisin önerileri alınmalıdır. Genel olarak,
• Tek merkezden ısıtılan büyük sitelerde ve ısı kayıplarının fazla olduğu durumlarda, sıcak suyu taşımak yerine gazı taşıyarak bina altına yerleştirilecek bir doğalgaz kazanı ile ısıtma tercih edilebilir.
• Merkezi ısıtma kullanılan apartmanlarda, tesisat ile ilgili giderilemeyecek bir sorun yoksa, apartmanın altındaki kazan doğalgaz kazanıyla değiştirilebilir. Aksi halde bireysel ısınma sistemleri önerilir.
• Üç dört daireli binalarda, dubleks ve tripleks evlerde bireysel ısınma sistemleri önerilir.

DOĞAL GAZIN AVANTAJLARI NELERDİR?

• Doğal gaz havadan hafiftir.

• Doğal gaz kuru bir gazdır

• Doğal gaz zehirsizdir,

• Doğal gaz çevreyi kirletmeyen temiz bir yakıttır.

• Külsüz ve dumansız bir yakıttır.

• Doğal gazın depolama sorunu olmadığından dolayı dairelerin bağımsız ısıtılmasına en uygun yakıttır.

• Doğal gazın yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez

• Doğal gaz her an kullanıma hazır, nakliye sorunu olmayan bir yakıttır.

• Doğal gaz verimli ve ekonomik bir yakıttır.

• Doğal gazın patlama aralığı yüksektir

• Evlerde ısınmanın yanı sıra sıcak su elde etme , mutfak da pişirme amcalı kullanılır.

• Doğal gaz ile çalışan kazanlarda otomatik kontrolle, kontrol yapmak mümkündür.

• Doğal gazın ısıl değeri katı yakıtlara göre yüksektir.

• Katı yakıtlara göre yanma verimi yüksektir.

• Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.

• L.P.G. Tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.

• Yakıt kaybını en aza indirir.

• Çevre dostudur.

DOĞAL GAZIN KULLANIMININ GETİRDİĞİ AVANTAJLAR NELERDİR?
• Doğal gazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.
• Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
• Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
• Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
• Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
• Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar indirilebilir.
• Doğal gazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğal gazda ise yüzde 5-10’dur.
• Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
• Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
• Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.
 

ISI YALITIMI NEDİR?
Farklı sıcaklıkdaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için yapılan işleme ısı yalıtımı denir.
Duvar ve zemin üzerine, kabul gören standartlara sahip ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan ısı yalıtımı sayesinde,
Doğal gaz sarfiyatı ortalama %50 azaltılır. Yalıtımla yaz kış evinizde konforlu bir yaşam sağlayın.

ISI YALITIMININ FAYDALARI?

Ekonomiktir: Kışın ısıtma, yazın serinletme maliyetlerini yarı yarıya azaltır.
Güvenlidir: Binanın taşıyıcı sistemlerinde korozyonları önler, binanın ömrünü uzatır.
Sağlıklıdır: Nem, Bakteri, Küf oluşumu engeller, sağlıklı bir ortam oluşturur
Konforludur : Mekanı içinde dengeli ısı dağılımı sağlayarak, daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanı oluşturur.
Çevrecidir: Sağladığı enerji tasarufu ile gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltır, çevre kirliliğini önemli ölçüde önler.

DOĞAL GAZIN EMNİYETLİ VE TASARRUFLU KULLANIMI NASIL OLUR?
 

 1. Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz.
 2. Sistemlerinize zaman ayarlı termostat monte ettirdiğinizde veya zaman ayarlı termostatı bulunan cihazlar kullandığınızda gaz tüketiminiz optimize olacaktır.
 3. Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz. Konutlardaki tüm ısı kaybının %15’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayınız.
 4. Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.
 5. Verimli kullanma oda konforu 19 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde %6 tasarruf sağlanır.
 6. Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız, kapatınız.
 7. Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatınız.
 8. Soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutmak için duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini engelleyiniz. Tüm ısı kayıplarının %10’u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir. Fakat bacalı veya bacasız tipte doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm2 net geçişli havalandırma menfezini kesinlikle kapatmayınız.
 9. Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse %15 yakıt tüketimi artar.
 10. Doğalgaz tüketim cihazı satın almak istediğinizde verimi yüksek olanı tercih ediniz.
 11. Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.
 12. Bulunduğunuz ortamın konfor şartlarına uygun olarak ısınma cihazını ayarlayınız.
 13. Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.

 BİNALARDA ISI YALITIMI YOLUYLA VERİMLİLİK ARTIŞI

Bilindiği gibi binalar; pencereler, dış duvarlar, merdiven, ev duvarları, tavanlar, ısıtılmayan hacimler üzerindeki döşemeler, zemine oturan döşemeler ve açık geçitler üzerindeki döşemelerden ısı kaybetmekte ve bu yüzden binaların yakıt faturası yüksek gelmektedir. Alınacak ısı yalıtımı önlemleriyle halen tüketilen yakıt miktarından Almanya'daki gibi yüzde 50, Amerika'daki gibi yüzde 60, İsveç'teki gibi yüzde 73 tasarruf yapmak mümkün olabilecektir. Nasıl ki bir cihaz alırken satıcıdan cihaz ile ilgili “Garanti ve Kalite Belgesi” isteniyorsa, artık İstanbullular bir bina alırken veya kiralarken o binada ısı yalıtımı projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve yıllık yakıt tüketimini soracak ve yakıt tüketimi az binaları tercih edeceklerdir.

Uygun yalıtım ile aşağıdaki oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilir.
 • Çatı Yalıtımı % 20
 • Dış duvar yalıtımı %15
 • Pencere-kapı yalıtımı % 15
 • Sızdırmazlık önlemleri % 10
 • Toplam enerjinin %40’ı konutlarda tüketilmektedir.
Konutların enerji giderleri; ısıtma, sıcak su, aydınlatma, pişirme,çamaşır yıkama vs. tüketimlerdir. Oransal olarak kullanılan enerjinin.
 • % 81’i konutun ısıtılmasında,
 • % 11’i banyo ve mutfakta,
 • % 8’i elektrikli aletlerde harcanmaktadır.

Çatı yalıtımıyla, çatı katı tavanlarında nemlenme ve yoğuşma önlenmekte, binanın ömrü uzamakta ve çatı katında daha konforlu bir ortam oluşmaktadır. Binaların dış duvarları ısı yalıtımlı ise çatlak, kabarma, pullanma, nemlenme ve yoğuşma olmaz, binanın ömrü uzar. Isı yalıtımı önlemleri, binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla %3'ünü bulmasına rağmen, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlayarak İstanbulluların bütçesine önemli katkılarda bulunacak ve çevre de temiz kalacaktır. Enerjide tasarruf, en az enerjiden en çok fayda temini ile mümkün olur. En az enerji ile sağlanan konfor şartlarının arzulanan pratik konfor sınırlarına kolayca erişmesi aşağıdaki bireysel önlemlerle mümkündür.

 • Kışın en soğuk günlerinde evin iç sıcaklığını en çok 20°C konfor sıcaklığına ayarlayınız. Konfor sıcaklığından sonra 1°C iç sıcaklık artışı %5 civarında bir enerji kaybına neden olmaktadır.
 • Odalarda, masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan uzak tutunuz.
 • Güney cephesindeki pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri panjur, perde ve rüzgarlık ile kapatınız.
 • Gece, gündüz ısınan evleri % 50 - 55 nemlendiriniz. 18°C ısınan bir odanın nemlendirilmesi ile hissedeceğiniz pratik konfor sıcaklığı 20°C'nin üstünde olacaktır. Nemli hava sıcaklığı daha iyi tutacak, buharlaşma azalacağından vücudunuz daha az ısı kaybedecektir.
 • Radyatörlerin üstlerini ve önlerini estetik amaçla kapatmayınız, mobilya, perde ve eşyalarla engellemeyiniz. Bu durumda ısı odanıza homojen bir şekilde dağılamaz.
 • Radyatör ile duvar arasında boşluk bırakınız. Eğer inşaat aşamasında duvarlara yalıtım yapılmamışsa radyatör arkası yalıtımını prefabrik folyo kaplı polietilen levhalarla kolayca yapabilirsiniz. Bu durumda ısının odaya yayılmadan önce dışarıya çıkmasını önlemiş olacaksınız.
 • Kullanmadığınız ev bölümlerinin (oda, kiler, antre ve merdiven) radyatörlerini kapatınız.

MERKEZİ SİSTEMLERDE DOĞAL GAZIN EMNİYETLİ VE TASARRUFLU KULLANIMI İÇİN NELER YAPILMALI?
Sonbahar aylarında brülör ve kazan bakımı yapılmalı:

Kazanların çalışmaya başladığı sonbahar aylarında kazan ve brülör ayarları baca gazı analizi yöntemi ile yapılmalıdır. Analiz neticesinde tespit edilen baca gazı emisyon değerlerine göre yapılacak olan ayarlarla, yakıt verimi arttırılarak tasarruf sağlanır. Çevreyi kirleten baca gazı emisyonları sınır değerlerin altında tutulabilir.

· Kazan dairesi temiz tutulmalı; nem ve tozdan arınmış olmalıdır.

· Kazandan çıkan sıcak su boruları ve vanalarına ısı yalıtımı yapılmalıdır.

· Kazan dairesi havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır.

· Kazan dairesi başka amaçlar için kullanılmamalıdır. (Depo, ardiye, kapıcı dairesi v.s.)

SERTİFİKA NE DEMEKTİR?
Sertifika; “iç tesisat ve servis hatları sertifikası” kapsamında düzenlenen belgeyi kapsar.

SERTİFİKALI FİRMA NE DEMEKTİR?
İç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında faaliyet gösteren sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişi.

SERTİFİKALI FİRMA OLABİLMEK İÇİN FİRMA MÜRACAATI NERDEN VE NASIL YAPILIR?
iç tesisat firma sertifikalandırma;
Gaz Şirketine müracaat edilir.Firmadan alınan matbu evraklar bir müracaat dosyası şeklinde firma, mühendis ve tesisatçı dosyaları olarak şeffaf dosya içinde hazırlanır sertifikalandırma ve standart kontrol şefliğine sunulur.

İÇ TESİSAT FİRMASININ FAALİYET ALANLARINDA HANGİ MADDELER OLMASI GEREKMEKTEDİR?
Doğal gaz, proje, iç tesisat, yapım, bakım ve onarım.

POLİETİLEN FİRMASININ FAALİYET ALANLARINDA HANGİ MADDELER OLMASI GEREKMEKTEDİR?
Servis hattı, yapım, bakım ve onarım.

FİRMA MÜRACAATINDA; GEREKLİ ŞARTLAR SAĞLANDIKTAN SONRA SERTİFİKALI FİRMA OLABİLMEK İÇİN NE KADAR ZAMAN GEÇMESİ GEREKMEKTEDİR?
Firmanın sertifika müracaatının sonuçlanması yaklaşık 25 (yirmi beş) gün, yasal olarak 60 (altmış) gün’dür.

SERTİFİKALI FİRMALARIN TÜZEL ÜNVANINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİNDE HANGİ EVRAKLAR BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, tüzel unvanında değişiklik yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları “ İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği”ne yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Firmanın karar defterinin fotokopisi, ticari sicil gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı, vergi levhası ve sertifika tadil bedel ücreti .... YTL +KDV

SERTİFİKALI FİRMALARIN HİSSE DEĞİŞİKLİĞİNDE HANGİ EVRAKLAR BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, hisse değişikliği yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları “İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği”ne yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Firmanın karar defterinin fotokopisi, ticari sicil gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı.

SERTİFİKALI FİRMALARIN ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİKLİĞİNDE HANGİ EVRAKLAR BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, şirket müdürlerinde değişiklik yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları “ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği”ne yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Firmanın karar defterinin fotokopisi, ticari sicil gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı, aslı veya noter onaylı imza sirküsü.

SERTİFİKALI FİRMALARIN ŞİRKETİ TEMSİL KONUSUNDA VEKİL TAYİN ETMELERİ HALİNDE HANGİ EVRAKLAR BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, şirketi temsil konusunda vekil tayin etmeleri halinde, sertifikalarını aldıkları “- İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği”ne yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Noter Onaylı Vekaletname ve ilgili şahsın noter onaylı imza beyannamesi.

SERTİFİKALI (TÜZEL) FİRMALARIN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE VE ŞUBE AÇILIMINDA HANGİ EVRAKLAR BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, adres değişikliği ve şube açılımı yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları “- İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği”ne yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Firmanın karar defterinin fotokopisi, ticari sicil gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı, noter onaylı vergi levhası ve/veya aslı sunularak bir nüshasının görülmüştür yapılması ve/veya maliyeden yoklama fişi tutanağı, yeni faaliyet belgesi, kira kontratı ya da mülk firma veya firma sahipleri adına ise tapu fotokopisi ve son aya ait telefon faturası.

SERTİFİKALI (ŞAHIS) FİRMALARIN ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE VE ŞUBE AÇILIMINDA HANGİ EVRAKLAR BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, adres değişikliği ve şube açılımı yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları “- İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği”ne yazılı olarak başvuruda bulunmuş olması zorunludur. Firmanın, noter onaylı vergi levhası ve/veya aslı sunularak bir nüshasının görülmüştür yapılması ve/veya maliyeden yoklama fişi tutanağı, yeni faaliyet belgesi, kira kontratı ya da mülk firma sahibi adına ise tapu fotokopisi ve son aya ait telefon faturası.

SERTİFİKALI FİRMALAR; FİRMALARININ KAPANIŞ İŞLEMLERİNİ NE ZAMAN VE NASIL BEYAN ETMELERİ GEREKMEKTEDİR?
Sertifikalı firmalar, faaliyetlerini sona erdirmek istemeleri halinde, sertifikanın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az 90 (doksan) gün önceden gerekçeleri ile birlikte “sertifikalandırma ve standart kontrol şefliği” ne bağlı olduğu odadan faaliyet belgesi ve dilekçe ile yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir

SERTİFİKALI FİRMALAR WEB ONLINE ŞİFRESİNİ NASIL ALMASI GEREKMEKTEDİR?
İç tesisat müdürlüğü - sertifikalandırma ve standart kontrol şefliğine, firma yetkilisinin (firma ortağı veya sahiplerinin) gelmesi gerekmektedir.

SERTİFİKALI FİRMALARIN E-MAIL ADRESLERİNE; GAZ FİRMASINA- BÜLTEN BİLDİRİMLERİ ULAŞMADIĞINDA YAPILACAK İŞLEM NEDİR?
Sertifikalandırma ve standart kontrol şefliği ile irtibata geçilerek, e-maıl adreslerinin güncelliğinin sağlanması gerekmektedir. Güncel olmadığının tespiti halinde bir dilekçe ile beyan edilmesi gerekmektedir.

SERTİFİKALI FİRMALAR VİZE YENİLEME İŞLEMLERİNİ HANGİ TARİHTE YAPMALARI GEREKMEKTEDİR?
Gaz Firması'ndaki sertifika yetkisinin verildiği komisyon tarihinden itibaren, bir sonraki yıl komisyon tarihi vize yenileme işleminin son tarihidir. Vize yenileme işlemini sertifika yetkisinin verildiği komisyon tarihinden 1 (bir ay) önceden başlayarak 1 (bir ay) süreyle yapabilir.

(örn: 15/07/2006 yılında yetki alan bir firmanın vize yenileme bitiş tarihi 15/07/2007’dir.) 10 yıl boyunca, her yıl komisyon tarihi vize yenileme bitiş tarihidir.SERTİFİKALI FİRMALAR VİZE YENİLEME İŞLEMLERİNİ YAPMASI GEREKEN TARİHTE YAPMADIĞI TAKDİRDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Sertifikalı firmalar gerekli şartları sağlamadığından yetkisi geçici süreyle askıya alınır.

SERTİFİKALI FİRMALARIN YAPMIŞ OLDUKLARI VİZE YENİLEME İŞLEMLERİ EN GEÇ NE KADAR ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLİR?
Sertifikalı firmaların yapmış oldukları vize yenileme işlemleri en geç 15 (onbeş) gün içerisinde değerlendirilir.

SERTİFİKALI FİRMALAR VİZE YENİLEME İŞLEMLERİNİ EKSİK VEYA YANLIŞ YAPMALARI HALİNDE; FİRMALARIN VİZE DURUMU VE YETKİLERİ NE OLUR?
Sertifikalı firmaların; yapmış oldukları vize yenileme işlemlerinde eksiklik veya yanlışlık olduğu tespit edildiği takdirde, firmaya yapılan tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde giderilmediği tarihte başvuru yapılmamış sayılır, başvuru evrakları iade edilir. Faaliyetine eksiklikleri tamamlayıp vizesini yaptırıncaya kadar devam edemez.

SERTİFİKALI FİRMALAR VİZE YENİLEME İŞLEMLERİNİ YAPMASI GEREKEN TARİHTE YAPMADIĞI TAKDİRDE VİZESİNİ TEKRAR NE ZAMAN YAPABİLİR?
Sertifikalı firmalar, vize yenileme işlemlerinin yapıldığı son tarihinden itibaren 90 (doksan) içerisinde vize yenileme yapmaları gerekir.

SERTİFİKALI FİRMA MÜHENDİSİ NE DEMEKTİR?
Sertifikalı firma mühendisi; Gaz Firması’ dan sertifika almış firmalarda proje ve/veya uygulama yapan; “İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi” nde kendileri için belirlenmiş olan şartları yerine getiren mühendis’tir.

SERTİFİKALI FİRMA BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MÜHENDİSLER NASIL SANAYİ PROJESİ YAPABİLİRLER?
Sertifikalı firma bünyesinde çalışan mühendisler “UGT 2100 –Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Projelendirilmesi ve Dönüşüm Teknikleri” eğitimini alması ve belgesini “– İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği” ne sunması gerekmektedir.


MÜHENDİSLERE EĞİTİM SERTİFİKALARI NEREDEN VERİLİR?
Mühendis eğitimleri; Makine Mühendisleri Odasından, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış uygulamalı doğalgaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan, üniversitelerden veya enstitülerden verilir.

MÜHENDİS EĞİTİMLERİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?
Mühendis eğitimleri için gerekli evraklar; Makine Mühendisleri Odasından, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış uygulamalı doğalgaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan, üniversitelerden ve enstitülerden temin edilebilir

SERTİFİKALI FİRMADA ÇALIŞACAK MÜHENDİSLERİN İHTİYACA GÖRE HANGİ EĞİTİMLERİ ALAMASI GEREKMEKTEDİR?
İç tesisat eğitimi
Polietilen eğitimi
Sismik harketli deprem vanası eğitimi
Endüstriyel ve büyük tüketimli tesisler eğitimi

SERTİFİKALI FİRMA TESİSATÇISI NE DEMEKTİR?
Sertifikalı firma tesisatçısı;

* Montajcı için: 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre düzenlenmiş belgelere sahip ya da mesleki eğitim veren okulların veya meslek yüksek okullarının doğal gaz, sıhhi tesisat, ısıtma gibi tesisat teknolojisi bölümünden mezun personeli,

* Kaynakçı için: akredite edilmiş kuruluşlarca ve ya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçısı sertifikası ya da 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre düzenlenmiş kaynakçılık ustalık belgesi,

* Servis hattı yapım, bakım- onarım için: polietilen ve anahat boru kaynakçı belgesi.

TESİSATÇI EĞİTİMLERİ HANGİ TARİHLERDE VE NEREDE YAPILIYOR?
Tesisatçı eğitimleri; 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunun’ na göre, uluslar arası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluşlar, ilgili meslek odaları, ilgili mesleki eğitim veren okullardan verilir.

TESİSATÇI EĞİTİMLERİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?
Tesisatçı eğitimleri için gerekli evraklar; 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunun’ na göre, uluslar arası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluşlar, ilgili meslek odaları, ilgili mesleki eğitim veren okullardan temin edilebilir.

SERTİFİKALI FİRMADA ÇALIŞACAK TESİSATÇILARIN İHTİYACA GÖRE HANGİ EĞİTİMLERİ ALMASI GEREKMEKTEDİR?
İç Tesisat Eğitimi
Polietilen Eğitimi
Kaynak Eğitimleri
Anahat Kaynak Eğitimi

SERTİFİKALI FİRMADA ÇALIŞACAK TESİSATÇILARIN KAYNAK BELGELERİNİN SÜRESİ NE KADAR ZAMANDIR?
Sertifikalı firmada çalışacak, tesisatçıların almış olduğu belgelerinin tarihinden itibaren 2 (iki) yıl’dır

SERTİFİKALI FİRMADA ÇALIŞACAK TESİSATÇILARIN MONTAJCI BELGELERİNİN SÜRESİ VARMIDIR?
Sertifikalı firmada çalışacak,tesisatçıların montajcı belgelerinde süre yoktur.


BELGELERİNİN SÜRESİ NE KADAR ZAMANDIR?

Sertifikalı firmada çalışacak, tesisatçıların almış olduğu belgelerindeki başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) yıl’dır.


MÜŞTERİLER, SERTİFİKALI FİRMALARA YAPTIRMIŞ OLDUKLARI TESİSATLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN OLDUĞU TAKDİRDE YAPMALARI GEREKLİ İŞLEMLER NELERDİR?

Müşteriler, Sertifikalı firmalarla yaptırmış oldukları tesisatlarda herhangi bir sorun olduğu takdirde öncelikli olarak mevcut işlemlerin yapıldığı ilgili Proje Onay Tesisat Kontrol Şefliği’ne sorunun bildirilmesi gerekir. Sorun giderilemediği takdirde Sertifikalandırma & Standart Kontrol Şefliği’ne gerekli bilgi ve belgelerle konunun iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; Sertifikalandırma & Standart Kontrol Şefliği’nde konuyla ilgili gerekli araştırma yapılarak, ilgili muhataplarla irtibata geçilerek, gerekli bilgilendirme yapılarak sorunun çözümü yoluna gidilir.

MÜŞTERİLER, MEVCUT TESİSATLARINDA TADİLAT İŞLEMİ YAPTIRMAK İSTEDİKLERİNDE YAPMALARI GEREKLİ İŞLEMLER NELERDİR?

Müşteriler, mevcut tesisatlarında tadilat işlemi yaptırmak istedikleri takdirde, öncelikli olarak Gaz Firması'a yapılması gerekli işlemlerle ilgili bir dilekçe ile bilgi vermek zorundadırlar.Ayrıca; mevcut tesisatlarındaki tadilat işlemleri, Gaz Firması'nda sertifikalı firmalar tarafından, prosedür ve talimatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

TÜRKİYE'DE KULLANILAN DOĞALGAZIN BİLEŞENLERİ

BİLEŞENLER KİMYASAL FORMÜL ORANLARI (%)
Metan CH4 Min 85
Etan C2H6 Max 7
Propan C3H8 Max 3
Bütan C4H10 Max 2
Azot N2 2,6
Karbondioksit CO2 Max 3
Diğerleri   0,4

Standartlastirilmis Proje ve Genel Kurallari

• TS 5834 Dogalgaz boru hatlarinda gaz basinci reglaj kurallari
• TS 8037 Dogalgaz boru hatlari - Katotik koruma kriterleri
• TS 8039 Dogalgaz boru hatlari - Tamir kurallari
• TS 8052 Dogalgaz - boru hatlari - Bakim kurallari
• TS 8053 Dogalgaz - boru hatlari - Korozyon kontrol kurallari
• TS 8054 Dogalgaz - boru hatti - Çelik boru donanimini projelendirme kurallari
• TS 8092 Dogalgaz hatti - Deneme kurallari
• TS 8154 Dogalgaz boru hatti - Gaz sizintilarinin kontrol kriterleri
• TS 8954 Dogalgaz boru hatti - Projelendirme genel kurallari
• TS 8955 Dogalgaz servis hatti - Projelendirme ve tesis kurallari - Çelik borular için
• TS 9050 Dogalgaz servis hatti - Projelendirme ve tesis kurallari - Bakir boru hatlar için
• TS 9051 Dogalgaz servis hatti - Projelendirme ve tesis kurallari - Plastik boru hatlar için
• TS 9806 Dogalgaz ana dagitim bakir boru hatti Projelendirme genel kurallari
• TS 1033l Dogalgaz boru hatti vana tesis kurallari
• TS 5827 Bina içi tesisatlarda dogalgaz basinç reglaj kurallari
• TS 9234 Katotik koruma - Galonik Anotlar
• TS Pr EN l555 Plastik borulama sistemleri - Gaz için - PE
• TS 507 PrEN 1106 Musluklar - Elle Çalistirilan - Gaz yakan cihazlar için
• TS 5394 Vanalar Tabii gazda kullanilan - hava ile sizdirmazlik deneyi
• TS 5652 Vanalar Dogalgaz kuyularinda kullanilan
• TS 5653 Vanalar Dogalgaz kuyularinda kullanilan - otomatik
• TS 6l44 Vanalar Dogalgaz kuyularinda kullanilan - Paralel baglanti
• TS 7843 Vanalar boru hatlarinda kullanilan
• TS 9809 Vanalar küresel
• TS 5014 Dogalgaz borulari çelik flanslar l5 mm.den 600 mm.ye kadar metrik
• TS 6595 Geçme basli polietilen baglanti elemanlari dogalgaz için
• TS 8040 Dogalgaz tasima ve dagitim boru hatlarinda kullanilan genel malzeme ve ekipmanlar
• TS 59l0 Sayaçlar - Dogalgaz için 2.5m3/h ile 400 m3/h arasi
• TS 11390 Gaz Regülatörleri - Yanici Gaz için giris basinci 0.4 Mpa - l0 Mpa

DOĞALGAZ BACA HESAPLARI

 DIN 4705 e göre yapılan baca hesaplarında dikkatinizi çok önemli bir konuya çekmek istiyorum.

Baca hesabında kullanılan denklem:
PH = PW + PA +PE + PO  şeklindedir. Burada,

PH = Baca çekişli (Pa)
PW = Kazandaki basınç kaybı (Pa)
PA = Bağlantı kanalındaki basınç kaybı (Pa)
PE = bacadaki basınç kaybı (Pa)
PO = Hava temindeki basınç kaybı (Pa)
olarak verilmiştir. Bu denklem bacadaki doğal çekişin, söz konusu olabilecek basınç düşümlerine eşit olması gerektiğini ifade etmektedir.

Şimdi burda Pw diye adlandırılan kazandaki basınç kaybı düşük basınçlı brülörlü 21 mbar yada atmosferik brülörlü kazanlarda Pw değeri hesaplarda dikkate alınlaıdır.Ancak burda çok önemli bir husus var sanayi uygulamalrında 300 mbar (İşletme aralığı 150-300 mbar dır) bu tip brülörler yüksek basınçlı üflemeli brülör sınıfına girdiğinden dolayısla lkazanda Pw (Pa) basınç kaybı 0 kabul edilir.Zira bu tip uygulamalarda İGDAŞ ın yanlış yönlendirmesiyle baca çapları ve yükseklikleri gereksiz yere çok büyük çıkmaktadır.Zira Pw=o değeri cebri yani vantilatörlü yada aspiratörlü sanayi baca uygulamalarındada geçerlidir.Buna göre;

 P W   : Isı kaynağı için gerekli akma basıncı (  Pa)

 (Kazandaki basınç kaybı sadece düşük basınçlı üflemeli brülör  kullanan kazanlar için hesaba katılır.Örnek:21 mbar  Yüksek basınçlı üflemeli brülörlü kazanlarda (150-300 mbar) kazan basınç kaybı brülör tarafından karşılandığından  P W = 0 kabul  edilecektir.   Ayrıca baca egzost tarafında cebri çekişli (fanlı baca çekişi) olan  cihazlarda da    P W = 0 kabul edilecektir. 

Arzu edenler Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketinin sanayi şartnamesinde bu konuyu inceleyebilirler.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

www.ego.gov.tr (Ankara), www.igdas.com.tr (İstanbul)

www.dosider.org : Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

www.epdk.gov.tr

http://www.dogalgazprojesi.com: programlar vs.

Bu adresten dünyadaki pek çok büyük petrol ve gaz  firmalarına ulaşabilirsiniz.

Trabzon_Rize Doğalgaz dağıtım ihalesi ile ilgili ihale 15 Eylül 2009 yapıldı ve ihalede en uygun fiyatı 0,008 cent/kWh ile AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. firması verdi.

MMO Doğalgaz proje Durum Sicil Belgesi Formu