Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.. Coronavirus’ların insanlarda dolaşımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV) çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Coronavirus ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) Eylül 2012’de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmış; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012’de Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. SARS Coronavirus’u ile uzaktan bağlantılı olmasına rağmen, yaşanmış olan SARS tecrübesinden ötürü endişe oluşturmuştur. 31 Aralık 2019’da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) olarak kabul edilmiştir.

Her Habere inanmayin İstatistikler Türkiyede Aşı Durumu Pandemic Tarihi Covid-19 gelişimi
Anlık Corona virus sayıları Ülke Vaka Sayıları Ölüm sayı Grafik Yayılması Günlük Grafikler

Koronadan korunmak için 14 Kural için tıklayın ...!  Aşı Kitabı Açılan Sayfada kuşlara dokunun sesi açın..kuş sesleriyle terapi ...stresinizi atın...

Nasıl Bulaşır :

Yeni Coronavirusun, diğer Coronaviruslar gibi solunum salgıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virus içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için yakın temas (1 metreden yakın) gereklidir.

Belirtileri Nelerdir ve Tanısı Nasıl Konulur?


Üst solunum yolu hastalıkları belirtilerinden bazıları olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş virüsün belirtilerindendir. Bu belirtilere ilaveten COVID-19 nısı için, son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden(Çin, Kore gibi uzak doğu ülkeleri, İran vb) gelmiş olmak yada hasta biriyle yakın temas öyküsü olması gerekmektedir. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum kalp-akciğer hastalarında, bağışıklık sistemleri yetersiz kişilerde veya yaşlılarda daha sık görülür. Virüsün teşhisi için klinik belirtileri hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle çok sık kullanılmaz. Ancak hekim gerek gördüğünde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile virüsün genetik parmak izine bakılan  laboratuvar testleri kullanılabilir.


Ateş, Öksürük ve Nefes darlığı Varsa Dikkat!
COVID-19’a maruziyetten semptomların başlamasına kadar olan süre (inkübasyon süresi) 2 ile 14 gündür. COVID-19 enfeksiyonu teyit edilmiş birçok insanda ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkmıştır. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulgularının da tabloya eşlik ettiği görülmüştür.


Virüsün bulaştığı hastalarda zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar geliştiği ve bu hastaların yaklaşık %3’ünün hayatını kaybettiği görülmüştür. Ölümlerin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler (ileri yaş, şeker, kanser, kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalıkları gibi) vardır. Özellikle genç erişkinlerde, semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir. Bazılarında hiç belirti yoktur ve bu hastalar genellikle iyileşirler.


Özetle Hastalığın Belirtileri:

En yaygın semptomlar:
-ateş
-kuru öksürük
-yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:
-ağrı ve sızı
-boğaz ağrısı
-ishal
-konjun ktivit
-baş ağrısı
-ltat alma veya koku duyusunun kaybı
-ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:
-solunum güçlüğü veya nefes darlığı
-göğüs ağrısı, sırt ağrısı veya göğüste baskı
-konuşma veya hareket kaybı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

Covid-19’un ağır olarak seyredebileceği birçok rahatsızlık mevcuttur:

· Kalp yetmezliği, koroner damar hastalıkları ve kardiyomiyopatiler gibi ciddi kalp rahatsızlıkları
· Böbrek hastalıkları
· Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
· Vücut kitle indeksinin 30 ve üzerinde olduğu obezite
· Orak hücreli anemi
· Yakın zamanlı organ nakli ya da çeşitli tedaviler sonrasında ortaya çıkan bağışıklık yetmezliği
· Şeker hastalığı  

Nasıl Tedavi Edilir?

Corona virüs hastalığı(COVID-19) olan çoğu kişide hafif seyirli olduğundan hastalar ilaç tedavisine gerek duymadan iyileşebilir. Ancak bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için, hastaya ağrı kesici ve ateş düşürücüler, öksürük ilaçlarıyla bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Ek hastalığı ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir.

YÜZ MASKELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMELER

FFP veya PPE Sınıfı Maskeler

- FFP (Filtering Face Piece) veya PPE (Personal Protective Equipment) olarak kısaltılan bu tarz maskeler; genel olarak Solunum Sistemi Korucu Cihazlar kategorisine değerlendirilebilir. Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü (NIOSH) Standartlarına göre N95, N99, ve N100 olarak sınıflara ayrılırken, Avrupa Normlarında; EN 149

– A1 e göre FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak sınıflanır. - Korucu ekipman sınıfındaki maskeler genellikle 5 katmandan oluşan non-woven kumaşların, çeşitli yöntemlerle birleştirilmesi ile oluşur. - Üretim hattında Termo şekillendirme vardır ve maskeler 3 boyutlu formda hattan çıkar. - Üretimleri için özel makineler ve teknik bilgi gerekliliği vardır.

Cerrahi Maskeler (Tıbbi Yüz Maskeleri)

- Ameliyathane, poliklinik, diş muayenesi gibi hastalara müdahale şartlarına sahip veya diğer tıbbi ortamlardaki cerrahi işlemler sırasında enfeksiyon etkenlerinin personelden hastalara veya hastalardan personele bulaşmasını sınırlamak amacıyla tasarlanmış maskelerdir.

- Genel olarak damlacık yolu ile bulaşan patojenlere karşı kısmi koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir.

Cerrahi Maskelerde Kullanılan Kumaşlar

- Bakteri filtrasyonunda ve hava geçirgenliğinde dokuma kumaşlara göre daha iyi performans göstermesi nedeni ile Nonwoven (dokusuz yüzey) kumaşlar tercih edilir.

- Nonwoven kumaşların hammaddesi genel olarak polipropilendir (PP).

- PP’ye ek olarak, Polistiren, Polietilen ve Polyester esaslı nonwoven kumaşlar da cerrahi maske üretiminde kullanıldığı görülmektedir.

- Dış ve İç katmanlar 15 - 25 gr/m2 gramaj aralığında nonwoven (genellikle Spunbond hattından çıkmış) kumaşlar tercih edilir.

- Orta katmanda 25-35 gr/m2 gramaj aralığında (genellikle Meltblown hattından çıkmış) kumaşlar tercih edilir.

Nonwoven (Dokusuz Yüzey) Kumaşların Avantajları

- Hava geçirgen özellikte olması

- Bakteriyel filtrasyon özellikte olması

- Düşük üretim maliyeti

- Bariyer niteliklerinin; pamuk veya polyester esaslı dokuma kumaşlara göre daha iyi olması

- Çok kullanımlık dokuma veya örme yapılan maskelere kıyasla tek kullanımlık nonwoven kumaştan üretilmiş maskelerde kontaminasyon riski daha düşüktür.

Neden Polipropilen Nonwoven?

- Polipropilen, fiziksel, kimyasal ve teknik özellikleri nedeni ile tek kullanımlık medikal ürünlerin üretiminde en sık kullanılan hammadde kaynağıdır.

- Nonwoven kumaş üretim yöntemlerinde eriyikten kumaş üretimi olanak sağlayan elyaflardan biridir.

Cerrahi Maskelerde kullanılan kumaşlar genel olarak iki eriyikten nonwoven kumaş üretim yöntemine ile üretilir.

- SpunbondYöntemi

- MeltblownYöntemi

Cerrahi Maskelerin Sınıfandırılması

EN 14683 Cerrahi MaskelerdeYapılması Gereken Testler: (CE Belgesi Gereklidr)

• Bacterial filtration efficiency (BFE)

• Differential pressure (Breathability)

• Splash resistance (Type IIR ise istenir – Type I ve Type II de aranmaz) Type IIR: Ameliyat esnasında doktorların kullandığı maskelerdir.

• Microbial cleanliness (Bioburden)

• ETİKET MEVZUATI İÇİN;

 EN 15223-1 EN 1041; Tıbbi cihaz etiketlerinde, etiketlemede ve sunulacak bilgide kullanılacak semboller TS EN 62366-1 Tıbbi cihazlar - Bölüm 1: Kullanılabilirlik tekniğinin tıbbi cihazlara uygulanması