ISI HESAPLARI KAZANLAR & TESİSAT ELEMANLARI

PRATİK ISI KAYBI HESABI

1- Öncelikle mahallin oturum alanı hesaplanır,

2-  1.bölge:30 kcal/m3     2.bölge: 45 kcal/h/ m3     3.bölge:60 kcal/h/m3  değerlerinden ısı   kaybı yapılacak mahallin bölge durumuna göre yukarıdaki değerlerden biri seçilir.

3-   Eger ısıtılacak mahal  BODRUM,TERAS  yada ÇATI katı ise yukarda seçilen değerlere ek olarak 15 kcal/h/m3  zam eklenir.

ÖRNEK:  Ankara da (2.bolge)  de 3 katlı bir binanın 2. katındaki  6x4 m2  lik bir  salonun ısı kaybı nedir?  (kat yuksekligini 3 alalım )

Alan:  6x4=24 m2             2.bölge değeri: 45 kcal             h=3 m (kat yüksekliği)
 Isı kaybı:  24x3x45=3240 Kcalh

AYNI MAHAL İÇİN RADYATÖR SEÇİMİ :

ısı kaybı  3240 kcal -demir döküm marka  pkkp 600 ‘lük radyatörün verdiği ısı 2209 kcal/m dir.3240/2209=1,46 m  yani;  pkkp600 lük radyatör seçilir.

ÖRNEK:

Erzurum da (3.bölge) ÇATI (+15kcal) bir oturma odasının (12m2) ısı kaybı hesabı ve uygun radyatör seçimini yapınız?

3  bölge+çatı katı=60+15=75kcal
Alan=12 m2 ,   h=3 m
Hacim= 3x12= =36 m3 Isı kaybı : 36x75=2700 kcal

RADYATÖR SEÇİMİ:

Demir dök. Pkkp 400 lük radyatör kullanalım; pkkp 400 için; 1652 kcal/m dir. 2700/1652=1,63 yani uygundur

Bu yöntemle daire içindeki tüm mahallerin ısı kaybı hesaplanır ve toplam sonuç bize dairenin ısı kaybını verir.Bu hesap 20ºC esas alınarak yapılmıştır ve oda sıcaklıklarına göre sıcaklık dönüşüm katsayılarına bölerek istenen mahallin ısı kaybı bulunur

Örneğin ısı kaybı degeri 2000kcal cıkmış bir mutfak hesabında 2000/F18 le gerçek mutfak ısı kaybı bulunur. mutfağın(18 ºC) sıcaklık düzeltme katsayısı 1,036

2000/1,036=1930 kcal mutfak için gerçek ısı kaybı değeri

Oda sıcaklığı 10 15 18 20 22 26
Çevrim çarpanı 1,18 1,09 1,036 1 0,968 0,936

KAZANLAR

Isıtma tesisinin ısı üreticisidir. Yakılan yakıtın verdiği ısı yardımı ile sıcak su veya buhar sağlar. Çok fazla çeşitleri olmakla birlikte ısı taşıyıcı akışkanın cinsine göre;  Sıcak Su, Kaynar Su ve Buhar Kazanları. Yapım şekillerine göre; Çelik Alev - Duman Borulu ve Demir Döküm Dilimli kazanlar.Yakıt cinslerine göre ise; Katı, Sıvı ve Gaz yakıtlı olmak üzere çeşitli iimler alırlar.

TERMOMETRE : Kazan suyunun sıcaklığını gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Kömürlü kazanlar çalışırken, elektirikler kesilirse, devridaim pompası çalışmayacağından bir süre sonra kazan ısısı aşırı derecede artacaktır. Bu durumda herhangi bir tehlikeye beydan vermemek için yapılacak işler şunlardır 1 – Ana vana açılır.  2 – Hava klapeleri iyice kısılır.   3 – Toz kömür ya da kül ile ateş üzeri kalınca kapatılır.   4 – Bu işlemlere rağmen kazan ısısı hala yükseliyorsa ateş dışarı alınır. Baca damperi, küllük ve ateş kapakları sonuna kadar açılır ve içeri soğuk hava girmesi sağlanır. Ateş üzerine asla su dökülmemelidir.

Termometre :Kazan suyunun sıcaklığını gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Hidrometre :Binadaki su seviyesini gösterir. Kazanın ya da gidiş kollektörünün üzerinde bulunur.

Gidiş Kollektörü :Kazanda ısınıp binadaki ısıtıcılara gidecek olan suyun gidiş kolonlarına dağıtıldığı yer. (Çapı büyük borulardan yapılmıştır.

Dönüş kollektörü :Isıtıcılarda ısısını verip soğumuş olan suyun dönüş kolonları ile taşınarak kazana dönmek üzere toplandığı yer.

 

Sirkülasyon Pompaları ve Seçimi

Kazanda ısıtılmış suyun tesisatta dolaşımını sağlar. Tek hızlı ve üç hızlı tipleri vardır. Eski sistemlerde dönüş kollektörü ile kazan arasında bulunur. Bu sistem, kömürle çalışan sistemler dışında pek kullanılmamaktadır. Sirkülasyon pompalarının gidişe bağlanması gerekir. Böylece, sistemin hava yapması ve üst katların ısınmama problemleri ortadan kalkacaktır. Sirkülasyon pompalarının çıkışında mutlaka chekvalf olmalıdır. Ayrıca giriş ve çıkışlara tam sızdırmazlığın temini için küresel vanaların konulması önerilir. 

Sirkülasyon Pompaların Hesabı:

SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİMİ  :

 Bilinmesi gerekli  bilgiler :
a ) Kazan kapasitesi  Q  Cal/h
b ) Çalışma sıcaklık aralığı (Genelde 90/70 °C) (∆t : 90-70 = 20 °C)
c ) Binanın boyutları ; eni , boyu , yüksekliği
d ) Kazan kapasitesi belli değil ise daire sayısı sorulmalıdır.
Q ( Debi) = Kazan Kapasitesi /çalışma sıcaklığı aralığı *1000

Pompa basma yüksekliği : Hm

Hm= binanın(eni+boyu+yüksekliği)*0.04 (Wilo teknik dokümanından)

Örnek hesap
180.000 kcal/h kapasiteli bir kazan
Bina eni = 20 m. Boyu 20 m. Yüksekliği 15m.
Pompa debisi= 180000/20*1000 = 9 m3/h

Pompa basma yüksekliği = (20+20+15)*0,04 = 2,2 mSS

BOYLER VE POMPASI  HESABI :

Boyler kapasitesi kcal olarak  (litre olarak verilmişse 50 ile çarpılarak kcal olarak bulunur)
                             
∆t=10 oC alınır

Q (debi) = QBoyler*0,05/∆t

 • Boru içindeki su hızı --> 2,5 - 3 m/sn
  Kazan dairesinde     --> 4 - 4,5 m/sn
 • Kullanma suyu devir daim pompası seçerken debisi;
  Büyük binalarda 8 - 10 defa tesisatta su dolaşmalı,
  Küçük binalarda 15 - 20 defa tesisatta su dolaşmalı
 • Hm ise 50 - 100 m için 1 mSS basınç kaybı baz alınır.
 • Hız düşük olmalı 0,5 - 0,7 m/sn veya max 2 m/sn

Şönt pompa debisi;  normal ısıtma devresinde  kullanılan pompanın debisinin üçte biri  kadar alınır.

BOYLER HESABI

Boyler hesabı ile ilgili çizelgelerde verilen değerler en yüksek ani çekilen su miktarı değerini (pik debi) göstermekte ve günün diğer saatlerinde ihtiyaç daha az olmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak kullanma eşzaman faktörü tariflenmiştir.

Sıcak Su İhtiyacı = Ani Toplam İhtiyaç x Kullanma Eşzaman Faktörü
Ani toplam ihtiyaç: aşağıdaki tablodan su sarfiyat cihazları kaçar adet ise çarpılıp, çıkan değerler toplanarak bulunacaktır.

Gerekli Boyler Hacmi = Sıcak Su İhtiyacı x Depolama Faktörü
           
Boyler ısıtıcı serpantin gücü aşağıdaki formülle bulunur:

Q = mss x c x (tç – tg)       

mss       : Sıcak su ihtiyacı (lt/h)
c          : Suyun özgül ısısı (1 alınır)
 tç         : Su çıkış sıcaklığı (60˚C)
tg         : Su giriş sıcaklığı (10˚C)

Bu hesaplanan değer, aynı zamanda, kullanma sıcak suyu dolayısıyla merkezi ısıtma sistemine gelen yükü de ifade etmektedir.

Serpantin yüzey miktarı ise:
                 Q
F = ——————    (m2)
            K . Δtm

K. Δtm  değeri  90/70 ˚C sıcak su için kireçlenme ve emniyet faktörleri de göz önüne alınarak 11-17 KW/m2 ;  0,1 basınçlı buhar için ise 45 KW/ m2olarak alınabilir.  

Boyler Kapasitesi ( Boyler Hacmi ve Isı Yükü ) Hesaplaması Lt/h

 

Apartman (Konut)

Hastane

Otel

Fabrika

Konut (Özel)

Okul (Yatılı)

Özel Lavabo

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Genel Banyo

5-15

20

30

40

-

50

Banyo

150-250

250

250

-

250

-

Duş

250

250

250

750

250

250

Mutfak Eviyesi

35

70

70

70

35

35

Çamaşırlık Eviyesi

70

75

75

-

70

-

Bulaşık Makinesi

40

200-400

200-600

75-300

40

75-300

Kullanma Katsayısı

0,30

0,25

0,25

0,40

0,30

0,40

Depolama Katsayısı

1,25

0,6

0,8

1,0

0,7

1,0

Pratik boyler hesabı için ise yaklaşık değerler aşağıdaki tablodadır.

SERPANTİNLİ BOYLER ISITICI HESABI

1,5 saatlik ısıtma süresi 90-70 oC sıcak su ve yaklaşık 120 oC buhar yoğuşma sıcaklığına göre hesaplanmış yaklaşık değerlerdir

Daire sayısı

 

Boyler hacmi

( lt )

                       boyler ısıtma yüzeyi

Çelik 

Bakır

Buhar m2 Su  m2 Buhar m2 su  m2

1

300

0,15

0,6

0.13

0.5

2

400

0,22

0,9

0.20

0,75

3

500

0,3

1,1

0,24

0,9

4

600

0,35

1,4

0,3

1,2

5

800

0,45

1,6

0,4

1,4

6

900

0,5

1,9

0,45

1,6

7

1000

0,55

2,2

0.50

1,9

8

1250

0,6

2,4

0,55

2

9

1350

0,7

2,7

0,6

2,2

10

1500

0,75

2,9

0,65

2,4

12

1750

0,9

3,4

0,8

2,9

15

2000

1

4

0,9

3,3

18

2250

1,1

4,5

1.0

3,8

20

2500

1,2

4,8

1,1

4

25

2750

1,4

5,6

1,3

4,7

30

3000

1,6

6,4

1,4

5,3

40

4000

2

8,1

1,8

6,7

50

5000

2,4

9,5

2,1

7,9

60

5500

2,8

11

2,5

9,2

75

7000

3,3

13,5

3

11

90

8000

4

16

3,6

13,5

100

8500

4,5

18

4

14,8

120

10500

5,4

21,4

4,8

17,8

150

13000

6,7

26,6

6

22,2

200

17500

8,9

35,4

7,9

29,6

Boyler bağlantı şeması

EŞANJÖR

Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan (temas etmeden) birinden diğerine aktarmasını sağlayan cihazlardır. Genelde akışkanlar birbirlerinden bir ısı transfer yüzeyi ile ayrılırlar ve birbirlerine karışmaları bu sayede önlenir.

BORULU EŞANJÖR

Bu tip eşanjörlerde kullanılan borular ekseriyetle çelikçekme ve bakır borulardır.Bakı boruların aynaya tutturma işlemi daha ziyade makinato ile yapılmaktadır

PLAKALI EŞANJÖR KULLANIM ALANLARI

 • Sıcak Kullanma suyu temini
 • Yüksek binalarda basınç kırıcı
 • Bölgesel ısıtmalar
 • Havuz Isıtması
 • Akışkan olan her tip gıda maddesini ısıtma soğutmada
 • Kimyasal maddelerin ısıtılması - soğutulmasında
 • Su distilasyon soğutucu
 • Süt, Yoğurt, Ayran vb. pastörizasyonunda Hijyenin önemli olduğu tüm uygulamalarda
 • Ana motor soğutma
 • Jeotermal enerji ile bina ve bölge ısıtması
 • Isı Enerjisinin geri kazanımı
 • Elektrik üretim santrallerinde buhardan sıcak su temini
 • Yağlama yağı soğutucu
 • Camshaft soğutucu
 • Fuel oil ısıtıcı
 • Alüminyum eloksal banyolarının ısıtılmasında
 • Bor yağı soğutmasında
 • Soğutma kulesi devresinde
 • Chiller grubu devresinde
 • Hadde yağı soğutmasında

EŞANJÖR BAĞLANTI UYGULAMA ŞEMALARI

BUHAR SİSTEMİNDE

90-70 SICAK SU KAZANLI SİSTEMDE

SOĞUTMA SİSTEMİNDE

 

Plakalı Eşanjörlerin ana parçaları ön gövde, arka gövde, plakalar ve sızdırmazlık elemanlarıdır. Contalı plakalı eşanjörlerde bu parçalara ek olarak; taşıma çubukları, saplamalar, taşıma ayakları da sayılabilir. . Plakalı Eşanjörlerin bütün parçaları birbirinden kolaylıkla ayrılıp kolaylıkla montajlanabilmektedir. Herhangi bir parçada problem olması halinde sadece o parça değiştirilerek sorun giderilebilmektedir.

Giriş - Çıkış Vanaları

Sirkülasyon pompalarının girişinde ve çıkışında bulunur. Çalıştırılacak pompanın vanaları açılır, pompa durunca bu vanalar kapatılıp ana vana açılır.

Ana Vana ( by-pass) :Dönüş kollektörü ile kazan arasında bulunur. Pompa durdurulunca açılır ve suyun tabi sirkülastonu sağlanır. Suyun kısa devre yapmaması için pompa çalışırken kapatılmalıdır.

Gidiş Kolonları :Kazanda ısınan sıcak suyu ısıtıcılara taşıyan borulardır. Gidiş kollektörü üzerine bağlanır.

Dönüş Kolonları :Isıtıcılarda ısısını verip soğuyan suyu dönüş kollektörüne taşıyan borulardır. Dönüş kollektörü üzerine bağlanmıştır.: İçlerinde dolaşan sıcak suyun ısısını odalara yayan cihazlardır. Yapılış şekillerine göre çeşitli isimler alırlar. En fazla kullanılanı radyatörlerdir.

Isıtıcılar :İçlerinde dolaşan sıcak suyun ısısını odalara yayan cihazlardır. Yapılış şekillerine göre çeşitli isimler alırlar. En fazla kullanılanı radyatörlerdir.

İmbisat (Genleşme) Depoları

Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Eski tesisatlarda yada kömürle çalışan sistemlerde çatı katında bulunur. Tesisatta dolaşan ve kazanda genişleyen suyun fazlası bu depoda toplanır. Tesisattaki su soğuyarak seviyesi düşünce buradan tamamlanır. Çatıya konan genleşme (imbisat) deposu en üst radyatör üst seviyesinden 1 - 1,5 metre yüksekte olmalıdır. Aksi hallerde, dönüşe yerleştirilmiş kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır ki kapalı genleşme depolarının çeşitli avantajları vardır. Örneğin; Kazan dairesinde kazanın yanında olduğundan kontrolü kolaydır. Donma tehlikesine maruz kalmaz. Çatıdayken tesisat ortadan kalktığı için çatı başka işler için kullanılabilir. Sistemin ömrünü uzatır ve sistemde kireçlenmeden dolayı meydana gelen problemler ile ısınmama problemleri meydana gelmez, dolayısı ile de yakıt tasarrufu sağlanır. 

KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI :

ISITICI ELEMANLAR    f ( lt / 1000 kcal / h )

t °C

KONVEKTÖR..................................6

90-70

FAN COİL........................................8

90-70

PANEL RADYATÖR......................10

90-70

DÖKÜM RADYATÖRLER........ ... .12

90-70

ÇELİK RADYATÖRLER............ .. .14

90-70

YERDEN ISITMA...........................23

50-40

TABLO - 1


SUYUN ISISINA GÖRE GENLEŞME KATSAYISI

°C

n

.

°C

n

0

0,00013

65

0,0198

10

0,00027

70

0,0227

20

0,00177

75

0,0258

30

0,00435

80

0,0290

40

0,00782

85

0,0324

50

0,01210

90

0,0359

55

0,01450

95

0,0396

60

0,01710

100

0,0434

TABLO - 2

2,0

KULLANMA KAT SAYISI   K

---

GENLEŞME DEPOSU ÖN GAZ BASINCI   (bar)

E
M
N
İ
Y
E
T

V
E
N
T
İ
L
İ

(bar)

--

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,0

0,25

--

--

--

--

--

--

--

1,5

0,40

0,20

--

--

--

--

0,50

0,33

2,5

0,57

0,42

0,28

0,14

--

--

--

--

3,0

0,62

0,50

0,37

0,25

0,12

--

--

--

3,5

0,66

0,55

0,44

0,33

0,22

0,11

--

--

4,0

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

--

4,5

0,72

0,63

0,54

0,45

0,36

0,27

0,18

--

5,0

--

0,66

0,58

0,50

0,41

0,33

0,25

0,16

5,5

--

--

0,61

0,53

0,46

0,38

0,33

0,28

6,0

--

--

--

0,57

0,50

0,42

0,35

0,14

6,5

--

--

--

--

0,53

0,46

0,40

0,33

7,0

--

--

--

--

0,56

0,50

0,43

0,37

7,5

--

--

--

--

0,58

0,52

0,47

0,41

8,0

--

--

--

--

--

0,56

0,50

0,45

TABLO - 3

SİSTEMDEKİ DOLAŞAN SU MİKTARININ HESABI:
Vs : Q x f (litre)   Vs : Sistemdeki toplam su miktarı (lt)

Q : Kazanın ısıtma kapasitesi (kcal/h)

f : ısıtıcının ısı yayma gücü (TABLO 1)
VG: VS x n (litre) VG : Sistemin genleşecek su miktarı (lt) n : Suyun sıcaklık farkına göre

genleşme katsayısı (TABLO : 2) den.
VN : VG + K (litre) VN : Normal genleşme deposu hacmi (litre)

K : Ön basınç ile Emniyet ventili basınç ayarına göre katsayı (TABLO : 3)

 


SABİT BASINÇ ve EMNİYET VENTILİ HESABI :

STATİK BASINÇ : BİNA KAT SAYISI x 2.8 m/kat + KAZAN DAİRE KOT FARKI = TOPLAM KOT FARKI / 10 = Bar
ÖN GAZ BASINCI: STATİK BASINÇ + ( 0.2 ~ 0.5 bar ilave edilir. )
EMNİYET VENTİL BASINÇ DEĞERİ :
PVENTİL = PEM - PTOLERANS

PEM : İŞLETME BASINCI  
PTOLERANS : PEM küçük veya eşit 5 bar ise 0.5 kabul edilir. Şayet  PTOLERANS: PEM > 5 bar ise PEM x 0.1 alınır.

ÖRNEK HESAP :

10 Katlı ve 22 daireli bir apartmanda ısıtıcı eleman olarak panel radyatör kullanılmıştır.Sistemde 90/70 su dolaşmaktadır. Bina da 200.000 kCal/h ısıtma gücünde bir kazan bulunmaktadır. Sistemde kullanılacak genleşme deposunun basıncını ve hacmini bulalım.

1 ) BASINÇ SINIFI ;
Statik Basınç : 10x2.8 + 3 : 31/100 = 3.1 bar
Ön gaz basıncı : 3.1 + 0.4 = 3.5 bar
PEM : 5.5 bar (işletme basıncı)
Emniyet Basınç Değeri: 5.5 - 0.5 = 5 bar,


2 ) SUYUN NORMAL HACMİ ;Sitemdeki toplam su hacmi: Vs : Q x f        f : (Tablo 1'den)   

Vs : 200.000 x 10/1000 = 2000 litre
Sistemdeki genleşen su hacmi : VG : VS x n

 n : (Tablo 2'den)   n : 90° - 10° = 0,0359 - 0,00027 = 0,0356
VG : 2000 x 0,0356 = 71,2 litre

3 ) GENLEŞME DEPOSUNUN NORMAL HACMİ ;
VN : VG + K           K: ( ön gaz basıncı 3.5 bar emniyet  ventili  basıncını da 5 bar kabul ederek

(TABLO 3) den K : 0.25 )
VN : 71.2/ 0,25    VN : 284.8 litre           VN : 300 litre   seçilir         

Haberci Borusu : Tesisata su verilirken imbisat deposunun ve tesisatın tamamen dolduğunu haber veren borudur.Bu borudan su gelmeye başlayınca tesisata su verilmesi durdurulur.Gidiş ve Dönüş Emniyet Boruları Kazanın emniyetini sağlar. Kazanda ısınıp genişleyen su gidiş emniyet borusundan imbisat deposuna dolar ve soğuyarak tesisatta su seviyesi düşünce dönüş emniyet borusundan su tamamlanır. Kazana Su Verme Musluğu Tesisatta su eksildiğinde suyu tamamlamak için kullanılır. Kazanın alt kısmında bulunur.

Elektrikli kombi, Elektrikli Kazan, Elektrikli Boyler

 

Elektrikli kombi ile ısıtılacak evler için  yaklaşık elektrikli kombi      kw – kcal değerleri
10 kw   (8600 kcal/h) kombi ile  80 m2,  - 12 kw  (10320 kcal/h) kombi ile  90 m2 ,   - 18 kw  (15480 kcal/h) kombi ile  180 m2   -  24 kw (20640 kcal/h)  kombi  ile 240 m2 , - 30 kw  (25800 kcal/h)  kombi ile 300 m2,  kw  (34400 kcal/h) kombi ile 350-400 m2   ev ısıtılabilir.  Bu değerler İstanbul’da izoleli  ve yaklaşık iklimi o değerleri taşıyan iklimlerdeki  evler içindir.

Elektrikli Kazan ve Teknik Özellikleri


Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.Kapasiteye göre kapalı genleşme ( 8 - 10 - 12 - 14 - 18 ) lt.

Elektrikli Boyler ve Teknik Özellikleri

Avrupa Standartlarına göre ( EN 12897 ) Üretilen Elektrik Isıtıcılı Boylerler ısıtıcı akışkan kaynağı (kazana gerek olmadan) olmayan yerlerde elektrik enerjisini kullanarak sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Elektrik Isıtıcılı boylerlerde kullanılan elektrik kumanda panosunda güvenlik maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Elektrik kumanda panosu içinde başlıca sigorta, Kontaktör,emniyet ve işletme termostatı,Açma kapama şalteri, Kaçak akım rölesi bulunmaktadır.Ayrıca isteğe bağlı olarak sıcaklık ve basınca duyarlı emniyet valfi kullanılmaktadır ve yine isteğe bağlı olarak değişik kapasitede elektrik gücünde Elektrik Isıtıcılı Boyler imalatı yapılmaktadır.

Kazan Dairesi Yerleştirme Kuralları ve Bacalar

Baca kesit hesabı aşağıda verilmiştir.

BACA VE BACA FİLTRESİ

16 Ocak 1985 tarih ve 186637 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmeliğe göre; Kazanların kenarının duvardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm., iki kazan arasındaki uzaklık en az 40 cm. olmalıdır. Kazan dairesinin yüksekliği, kazanın üzerinde yer alan düzenlerin gerektiğinde tamir ve bakım yapılması sırasında zorluk çıkartmaması için en az, kazan aksesuarı seviyesinin üzerinde en az bir metrelik serbest mesafe kalacak şekilde düzenlenir.

Kazan daireleri, yanma için gerekli temiz havanın girebilmesi için, zemin düzeyinde ve duman bacası kesitinin %50' si kadar kesitte bir temiz hava girişi ile dış havaya bağlanmış olmalıdır. Kazan dairelerinde toplanacak pis havanın uzaklaştırılması için duman bacası kesitinin en az %25' i kadar kesitte, ağzı kazan dairesinin tavan düzeyinde bulunan bir pis hava bacası bulunacaktır.  

Her kazanın ayrı bir duman bacası olacak, birden fazla kazan, her ne sebeple olursa olsun aynı bacaya bağlanmayacaktır.Kalorifer bacalarına soba, şofben vs. Bağlanmayacaktır.   Duman boruları, teknik bir zorunluluk olmadıkça binanın dış duvarına konmayacaktır. Baca duvarlarının et kalınlığı bir tuğladan az olmayacak ve baca duvarı yapımında delikli tuğla veya briket kullanılmayacaktır. 

Bacalar kalorifer tesisatı projesinde belirtilen kesitlerde, dışarıdan hava almayacak şekilde içi ve dışı sıvalı olarak yapılacaktır. Bacalar,   kazan çekişini  azaltmaması amacıyla mümkünse komşu binadan en az 6 metre uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 80 cm. üzerine çıkarılacaktır. Bacalar mümkün olduğu kadar yön değiştirmeyecek şekilde yapılacak, yön değiştirme mecburiyeti olduğunda yatay açı en az 60 derece olacaktır. Bacaların en altında  sacdan ve hava sızdırmayacak şekilde yapılmış, contalı bir temizleme kapağı yapılacaktır. Yatay duman kanalları bacaya en az %5' lik yükselen bir eğimle bağlanacak ve uzunluğu hiç bir surette baca yüksekliğinin 1/4' ünü aşmayacaktır.      

Duman kanallarının temizlenmelerine imkan verecek, ısı yalıtımlı, kolay açılıp kapanabilen ve en küçük ölçüsü 30 x 30 cm. olan yeter sayıda temizleme kapağı bulunacaktır.Duman kanalları bacaya doğrudan doğruya veya zorunlu durumlarda yuvarlak dirseklerle bağlanacak, asla 90 derecelik keskin ölçekli dirsek kullanılmayacaktır.

KALORİMETRE

Kalorimetre, merkezi ısıtma sistemlerinde, ısı giderlerinin adaletli bir şekilde paylaşımını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Daireye giden kalorifer suyunun debisini ve sıcaklığını ölçerek dairede kullanılan enerjiyi hesaplar. Böylece siz aynen ferdi sistemlerde olduğu gibi kullandığınız enerji kadar bedel ödersiniz. Enerji ölçümü Mayıs 2007’de çıkan Enerji Verimliliği Yasası kanunlaşmıştır. Bu yasayla ilgili “Binalarda Enerji Performansı Yönetmenliği” Aralık 2008’de yayınlanmıştır. Buna göre 1000m2 den büyük kullanım alanına sahip binalarda ferdi ısınmanın kullanılması yasaklanmış ve merkezi ısınma sistemi ile her daire için ayrı ayrı kalorimetre sistemi ile kullanılan enerjinin ölçülmesi mecbur tutulmuştur.

Enerji Performansı Yönetmenliği’ne uymayan projelere izin verilmeyecektir. Ayrıca bu yönetmenlik ile , bugüne kadar merkezi sistem ısıtılan bütün binalardaki dairelerin, 2012 yılına kadar her daire için ayrı ayrı olmak üzere kalorimetre ile kullanılan enerjinin ölçülmesi şart koşulmaktadır.
Lifos kalorimetre ile enerji tasarrufunun daha etkin sağlanması için radyatörlü ısıtma sistemlerinde radyatör vanaları termostatik seçilmelidir. Böylece her oda için istenilen sıcaklığın otomatik olarak ayarlanması sağlanmaktadır.

Merkezi ısıtma sistemlerinde her dairenin ferdi olarak yaptığı tasarruflar merkezi sistemde genelin içinde kaybolup gitmektedir. Lifos Kalorimetre kullanılan sistemlerde kişinin sadece kendi kullandığı enerji bedelini ödemesi mümkün olmaktadir .

Ayrıca merkezi sistemin ısıyı çok kullananlara göre çalıştırılması ile az kullananların kullanmadıkları enerjinin bedelini ödemelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Lifos kalorimetre kullanmakla hedef, merkezi ısınma sistemlerinin verimli ısınma özelliğini ve kombili ısınmanın adaletli masraf dağılımı avantajlarını birleştirmek ve ısınma konforundan ödün vermeden enerji tasarrufu bilincini yerleştirmektir.

Kalorimetre manyetik olmayan teknolojiye sahiptir, herhangi bir manyetik alandan etkilenmez. Bu özelliği emniyetli ölçüm yapabilme kabiliyeti olması demektir. Dairelerdeki kalorifer kolon girişine takılarak her bir dairedeki kullanılan ısı enerjisini ölçmekte kullanılır. kalorimetreler 4-9 oC arasındaki su sıcaklıklarında kullanılır.

KALORİMETRE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Merkezi kalorifer sisteminde ısı dairelere sıcak su ile taşınır. Gidişle dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı ve suyun debisi  Kalorimetre ile ölçülerek ısı miktarı hesaplanır. Debimetreden ve gidişle dönüş hatlarındaki sıcaklık sensörlerinden gelen bilgiler hesaplama ünitesinde değerlendirilir. Tüketilen ısı kWh cinsinden hesaplanır.

 

 TERMOSTATİK VANA

Termostatik vana, ortam sıcaklığının kullanıcıların istedikleri düzeyde tutulmasını sağlar

Genel Özellikler
• Termostatik vanalar, konfor sıcaklığının sabit tutulmasını sağlayarak aşırı ısınmadan doğan enerji kayıplarını azaltır.
• Her oda için farklı sıcaklık kontrolü
• Dış etkenlerde meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak radyatörlere kumanda eder,
• 5 Kademeli sıcaklık ayarı ile extra konfor sağlar,
• 120 °C sıcaklığa dayanım,
• 10 bar basınca kadar dayanım,
• DN 15 ve 1/2” bağlantı çapı,
• Kolay montaj, kolay kullanım, <•anıldığı Cihazlar: Tüm Çelik ve Alüminyum