ISI YALITIMI VE HESAP PROGRAMLARI
MMO Isı yalıtım programı  Isı Yalıtım Hesap Programı Pratik Isı Kaybı Hesabı Tesisat Yalıtımı Hesaplama TS-825 Hesaplama Programı
Isı Yalıtım Hesabı

Isı Yalıtım Hesabı için, enerjinin en çok tüketildiği alanlardan biri olan ısıtma-soğutma enerjisi olarak kullanıldığı yaşadığımız binalarda nasıl yapılması gerektiği detaylı olarak anlatılmıştır. Anlatılması gereken konular sadece ısı kayıpları ve yakıt tasarrufu ile sınırlı kalmamalıdır. İklimin genelde sıcak olduğu ülkemizde ısı izolasyonu çoğu kişilerce yalnız soğuğa karşı bir önlem olarak bilinmekte, sıcak iklimli yerlerde ısı yalıtımı ya gereksiz görülmekte ya da yeterince önem verilmemektedir. Oysa gerçekte durum tam tersidir. Yaz aylarında bunaltan sıcakların çaresinin daha güç olduğu, soğutmanın ısıtmaktan daha pahalı olduğu, sağlık konusunun ise önde geldiği unutulmamalıdır.

Binalarda çok defa yapı fiziğine uygun olarak ısı yalıtımı yapılmamaktadır. Isı yalıtımı kullanımı ileri ülkelere kıyasla ya miktar olarak oldukça azdır ya da yoktur. Isı yalıtımında amaç yapının en sıcak devrede en az ısı kazanırken, en soğuk devrede de en az ısıyı kaybetmesidir. Sıcak etkisinin neden olduğu bazı problemleri incelersek;çatı plağında soğuk ve sıcak dönemlerde aynı fiziksel olaylar meydana gelir. Kabukta sıcak dönemde sıcaklık derecesi ve güneş etkisi ile dıştan içe ve dışa doğru, soğuk dönemde ise içten dışa doğru ısı ve su buharı akımları meydana gelir. Bunun sonucunda çatı kabuğu ve dolayısıyla yapı hasara uğrar.[1]

Yeterli seviyede ısı yalıtımı yapılmış bir binada, ısıtma periyodunda, iç ortamda belirli bir iç sıcaklık sağlamak için gereken ısı enerjisinin bir kısmı iç kaynaklardan ve güneş enerjisinden sağlanır. Kalan miktarın ısıtma sistemi tarafından iç ortama verilmesi gerekir. TS 825 ‘de tanımlanan hesap metodu kullanılarak, ısıtma sisteminin iç ortama iletmesi gereken ısı enerjisi miktarı belirlenebilir. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı olarak tanımlanan bu miktar, toplam kayıplardan, güneş enerjisi kazançları ve iç kazançlar çıkartılarak hesaplanır. Tanımlanan hesap metodunda, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ısıtma dönemini kapsayan aylık ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının toplanması ile bulunur.

Yeni TS 825 standardında, iç ortamdaki ısı kaynaklarından ve binaya gelen güneş enerjisinden kaynaklanan ısı kazançları hesaplamalara dahil edilmektedir. Buhar geçişi hesaplamaları, analizi ve sınırlandırılması yapılmaktadır. Bina bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayıları (U) düşürülmüştür. Derece Gün bölgeleri sayısı 4 ‘e çıkarılmıştır. Pencere alanlarındaki sınırlandırma kaldırılmıştır. Binalarda ısı kaybeden toplam yüzeyin ısıtılmış yapı hacmine oranları (Atop/Vbrüt) için ısıtma enerjisi değerleri sınırlandırılmıştır. Buna göre; binalarda tek bölge için hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının, Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi değerinden küçük olması sağlanmalıdır. Bu TS 825 için gerek ve yeter şarttır. Ayrıca yeni TS 825 standardında yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, binanın kullanım alanı (AN) veya ısıtılacak yapı hacmi (Vbrüt) ile ilişkilendirilmiştir. Yıllık ısıtma enerjisi hesabında, oda yükseklikleri 2,60 m. veya daha az olan binalarda AN ile, 2,60 m. den yüksek olan binalarda Vbrüt ile ilişkili değerler kullanılacaktır.

Hesap metodunda ısıtılan ortamın sınırları,bu ortamı dış ortamdan ve eğer varsa ısıtılmayan iç ortamlardan ayıran duvar, döşeme , çatı, kapı ve pencereden oluşur. Hesaplamalarda dıştan dışa ölçüler kullanılır. Eğer binanın tamamı aynı sıcaklığa kadar ısıtılıyorsa veya ortamlar arasındaki sıcaklık farkı 4 K ‘den küçük ise binanın tamamı tek bölge olarak alınır ve ısıtma enerjisi miktarı hesabı tek bölgeye göre yapılır. [2]

Bu özet giriş sonrası, ısı yalıtım hesabının örneklerle detaylı olarak anlatıldığı TS 825 standardını ve ilgili yönetmelikleri inceleyelim.

Isı Yalıtım Hesabı Örneği

Isı yalıtımı projesinde aşağıdaki verilen bilgiler bulunmalıdır:

a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, bu standartta verilen “binanın özgül ısı kaybı” ve “yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler hâlinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), Ek A’da verilen yıllık ısıtma enerjisi (Qı) sınır değerinden büyük olmadığı gösterilmelidir.
b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K’den daha fazla ise bu binada birden fazla bölüm için yapılacak olan ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabında, bina bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilmelidir.
c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U” değerleri belirtilmelidir.
d) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve “U” değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim oranı (nh) belirtilmelidir.
e) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban/döşeme-duvar birleşim yerlerinin detayları çizimlerle gösterilmelidir.
f) Havalandırma tipi belirtilmeli, mekanik havalandırma söz konusu ise, hesaplamalar ve sonuçları belirtilmelidir.
g) Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma, Ek F’de belirtildiği şekilde incelenerek gerekli çizim ve hesaplamalar yapılmalıdır.

TS 825 HESAP PROGRAMI

TS 825 mevcut yazılımı bilgisayarınıza kurmak için tıklayın.
Yeni TS 825 standardı ve İZODER TS 825 Hesap Programı ile ilgili detaylı bilgilere Kullanım Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Kullanım kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.
Programın çalıştırılabilmesi için bilgisayarınızda en az "Microsoft . NET Framework 1.1 Package" yazılımının kurulu olması gereklidir. "Microsoft . NET Framework 1.1 Package" kurulum dosyasını indirmek için tıklayın!  

Yardımcı Dokümanlar

Aşağıdaki linklere basarak  kullanarak proje hazırlanış aşamalarını izleyebilir programda yer alan yeni yardımcı fonksiyonlar hakkında bilgi alabilirsiniz.


KAPAT[X]