İNŞAAT İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

Demir Fiyat Çimento Fiyat Tuğla Fiyatları İnşaat Teknik Dosyalar, 2.link, 3.link Birim Fiyatlar

TUĞLA İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER

Yaygın olarak kullanılan bu tip tuğla, taşıyıcı olmayan bölücü iç duvarlarda ve dış duvarlarda delikleri yatay gelecek şekilde kullanılır. Ve iç duvarlarda 13.5 ve dış duvarlarda 20  cm kalınlığında ara bölme veya dış duvar elde edilir.
İç duvarlarda  kullanıldığı gibi dış duvarlarda da ısı yalıtımı sağlamak amacıyla iki 13.5 luk tuğla arasına yalıtım malzemesi (EPS strafor) konularak sandviç duvar elde edilir ve dış cephelerde mükemmel ısı yalıtımı sağlar.
Duvar kalınlığı yönünde 4 delik olması tesisat kanalı açılmasına yardımcı olur. TS 2510 “kagir duvarlar hesap ve yapım kuralları” standartlarındaki 2 cm lik kanal derinliğini de sağlar.

13.5 Tuğla ile sandviç tuğla duvar uygulamalarında iki duvarın bütün olarak çalışması için 50 cm de bir Z  metal bağlantı elemanı (demir) yatay derzler içerisine yerleştirilmelidir.  ARTUĞ TUĞLA ürünleriyle beraber son  kullanıcıya ulaştırılan garanti belgesindeki firmamızın ön gördüğü ve önerdiği tuğla örümü işlemlerine harfiyen uyulursa ve uygulanırsa 13.5 tuğla ile sandviç tuğla duvar uygulamasında mükemmel sonuçlar elde edilir.

Tip (TS EN 771/1)
Basınç Dayanımı: 3,2(190x135) N/mm2
Basınç Dayanımı: 4,1(190x190) N/mm2
Ebat : 190x135x190 mm 
Ort.Ağırlık :
3000/3300 gr /adet
Isı iletkenliği : 0,304 W/m.k
M
2 : 25 adet kullanılır
Hacim Ağırlığı : 641 kg/m3
M
2 : Yatık 38 adet kullanılır
M3 : 205 adet kullanılır ,1 palette 216 adet sevk edilir.  
1m² sıvalı duvar ağırlığı (13.5cm kalınlığında) 203 kg/m2 dir.
1m² sıvalı duvar ağırlığı (20cm kalınlığında) 225 kg/m2 dir.
 

Mantolama Nedir ?

Duvar, kolon, kiriş ve tavan yüzeylerine dış yüzeyden yapıştırılıp, dübellenip, fileli halde sıvanması, boyanmasıdır ve EXP,XPS,Taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarında kullanılan bir yöntemdir. Bu sistemde asıl prensip ; hiçbir boşluk olmayacak şekilde yapıda dış kısımdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanılmasıdır.

Yaşam kurduğumuzu alanları sıcak tutmak, yazın serin ve ferah tutmak için büyük miktarda enerji harcarız.Bu amaç doğrultusunda sarf edilen enerji, mantolama provaları ile %50 azaltılabilmektedir.Eğer binalarımızın temel ve çatı katlarında ısı yalıtımı uygulanmışsa bu oran %60 oranlara kadar çıkması muhtemeldir. Bu kadar mühim bir tasarrufun sadece sizlerin bütçenize değil ülke ekonomisine de önemli katkıları olacağı unutulmamalıdır. Binalarımızda en mühim ısı kayıpları kolon ve krişlerden sağlanmaktadır. Bu nedenle iç duvarlarda uygulanacak Mantolama provaları asla uzun ömürlü olmayacaktır, dış cephede ve bina duvarlarının tümünü kaplamadıktan sonra Mantolama sistemlerinde beklenilen gerçekleşemez.

Kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bütünüyle mantolanmalı ve yapının tümü koruma altına alınmalıdır.

Temel bohçalama ile su yalıtımı

Bina temel ve bodrum perdelerini Yer altı sularının zararlı etkilerine ve Yer altı suyu olmayan zeminlerdeki sülfat ve benzeri etkilere karşı korumaya karşı yapılır. Bu uygulamalar bitümlü ve sentetik su yalıtım örtüleri aracalığı ile gerçekleştirilir. Temel bohçalaması binanın yaşanılabilirliğini uzatır. Binanın "temeli" tüm binanın yükünü taşıyarak zemine ulaştırdığı için, bina yapısının en mühim parçasıdır. Bina temelini olumsuz yönde etki altında bırakan en önemli unsur Yer altı ve yer üstü sularıdır.

Çimento nedir?

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona girerek sertleşen bir bağlayıcıdır. Kırılmış kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya kum katılarak öğütülüp toz haline getirilir. Bu malzeme 1400-1500°C'de döner fırınlarda pişirilir. Meydana gelen ürüne "klinker" denir.

Daha sonra klinkere bir miktar alçı taşı eklenip (%4-5 oranında) çok ince toz halinde öğütülerek Portland Çimentosu elde edilir. Katkılı çimento üretiminde; klinker ve alçı taşı dışında, çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.En çok kullanılan çimento tipleri Portland Kompoze Çimento, Katkılı Çimento, Cüruflu Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento'dur, bunun dışında özel amaçlar için Beyaz Portland Çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır.

Normal betonda agrega taneleri en sağlam unsur olduğundan, diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans) mukavemeti belirlemektedir. Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçüde su/çimento oranına da bağlıdır. Betonda kullanılan çimento tipleri ve uygunluk değerlendirmesi TS EN 197 serilerinde standartlaştırılmıştır,

TS EN 197-1 standardı çıktıktan sonra özel amaçlı üç çimento standardı dışındaki bütün eski standartlar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu üç standart TS 21 Beyaz Portland Çimentosu, TS 22 Harç Çimentosu ve TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento standartlarıdır. Yürürlükten kaldırılan genel amaçlı çimentoların eşdeğerleri yeni standartta kapsanmaktadır (Tablo 1).

Yeni TS EN 197-1 standardı, ülkemizde şu anda beton üretiminde kullanılan çimento tiplerinden daha fazla çimento tipinin kullanılabileceğini sağlamaktadır.

TS EN 197-1, çimentoları, CEM I’den (Portland Çimentosu) CEM V’e (kompoze çimento) kadar beş ana tipte işaretlendirmektedir. Işaretleme şunları içermektedir: ana çimento tipi; Portland çimento klinkeri oranı; ikinci ana bileşen; standart (örn. 28-günlük) dayanım sınıfı ve erken dayanım kazanma hızı.

Örneğin bir Portland Cüruflu Çimento tipi şu şekilde gösterilir:

CEM II/A-S 42,5 N

Alt-sınıf “N” normal erken dayanımı, “R” hızlı erken dayanımı göstermektedir.

Standart dayanım sınıfları

Alt-tip, ikinci ana bileşeni (bu örnekte yüksek fırın cürufunu) göstermektedir.

Portland çimentosu klinkerinin oranını (A) yüksek, (B) orta ve (C) düşük olarak göstermektedir.

Fayans/Seramik Nedir ?

Fayans , günümüzde seramik ya da porselen karo olarak adlandırılan; toprağın belirli karışımlar ile hazırlanıp, preslendikten sonra desen verilip pişirilerek hazırlanan yer ve duvar kaplamalarına verilen addır.Seramik bir veya birden fazla metalin ametal bir malzeme ile karıştırılarak meydana gelen inorganik ürüne verilen isimdir. Eskiden seramikler fayans olarak bilinse de aralarında belirgin farklar vardır.

Fayans kelimesi günümüze Faenza ‘dan gelmektedir. Faenze İtalya’da bulunan ve seramikleri ile çok ünlü olan bir ildir.

İçerik olarak fayans, kil, kaolin, kuvars, feldspat ve kalker gibi madenlerin farklı oranlarda karıştırılarak çamurun yani fayansın ham maddesinin elde edilmesiyle oluşmaktadır.

Fayans döşeme işlemi sertifikalı bir usta tarafından yapılmalıdır. Döşemeye başlamadan evvel döşenecek yüzeyin pürüzsüz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde kalıntılar mevcutsa iyice temizlenmelidir. Temizlik için elektrikli süpürge kullanılabilir. Yüzeyin düz olması da çok önemlidir. Girinti ve çıkıntılar varsa gerekli şekilde düzeltilmeli ve düz bir yüzey elde edilmelidir.

Fayansın döşeneceği alanda bir gün önceden kaloriferler kapatılmalıdır. Döşeme öncesinde bir kat astar boyası atılabilir. Ardından döşemenin açıları tespit edilmelidir. Nereden başlanacağı tespit edildikten sonra fayans yapıştırıcı madde dişli mala ile yüzeye sürülmelidir. Belirlenen başlangıç noktasına ilk fayans yerleştirilerek döşeme işlemine başlanmalıdır. Yapıştırıcı madde iki fayans arasından taşma yaparsa kurumadan temizlenmelidir. Köşe noktalarda fayans karo boyu sebebi ile sorun yaşanırsa fayans keskisi ile istenilen boyuta getirilmelidir.

Porselen, yer karolarında ±% 0,6 ve duvar karolarında ±% 0,5 TS-EN-ISO 14411 standardına göre boyut farkı bulunabilir. Örnek olarak; anma boyutu 330 x 330 mm. olan bir yer karosu seramik için standardın tanımladığı ± % 0,6 boyut toleransına göre 1,98 mm. büyük veya küçük olabilir. Fabrikalar uygulamada sıkıntılara neden olabilen boyut farklarını en aza indirebilmek için ürünleri optik okuyuculardan geçirerek ebat ayrımı yapmaktadır. Yapılan ebat ayrımı sonrası oluşan gruplar kalibre olarak kutu üzerine işaretlenmektedir. Kalibre grupları ve aralık bilgileri ( porselen, yer ve duvar seramiklerinde farklıdır.) kutu üzerinde mevcuttur. Düzgün bir görünüm oluşturabilmek için kalibre işaretleri muhakkak kontrol edilmeli ve aynı kalibre işaretli ürünler bir arada kullanılmalıdır. Porselen, yer ve duvar karoları 3 – 4 mm. derzli döşenmelidir. Gözle veya şerit metre ile yapılan kontroller yanıltıcı olabilir.