PERİYODİK TABLO

H
1

He
2

Li
3

Be
4
B
5

C
6

N
7
O
8
F
9
Ne
10

Na
11

Mg
12
Al
13
Si
14
P
15
S
16
Cl
17
Ar
18
K
19
Ca
20
Sc
21

Ti
22

V
23

Cr
24
Mn
25
Fe
26
Co
27
Ni
28
Cu
29
Zn
30
Ga
31
Ge
32
As
33
Se
34
Br
35
Kr
36
Rb
37
Sr
38
Y
39
Zr
40
Nb
41
Mo
42
Tc
43
Ru
44
Rh
45
Pd
46
Ag
47
Cd
48
In
49
Sn
50
Sb
51
Te
52
I
53
Xe
54
Cs
55
Ba
56
La
57
Ce
58

¤

Lu
71
Hf
72
Ta
73
W
74
Re
75
Os
76
Ir
77
Pt
78
Au
79
Hg
80
Tl
81
Pb
82
Bi
83
Po
84
At
85
Rn
86
Fr
87
Ra
88
Ac
89
Th
90
Lw
103
Rf
104
Db
105
Sg
106
Bh
107
Hs
108
Mt
109
Uun
110
Uuu
111
Uub
112
Uut
113
Uuq
114
Uup
115
Uuh
116
Uus
117
Uuo
11
8
1A 2A                               3A 4A 5A 6A 7A 8A
Uue
119
Ubn
120
Ubu
121
Ubb
122
Ubt
123

§

† Upt
153
Upq
154
Upp
155
Uph
156
Ups
157
Upo
158
Upe
159
Uhn
160
Uhu
161
Uhb
162
Uht
163
Uhq
164
Uhp
165
Uhh
166
Uhs
167
Uho
168
Uhe
169
Usn
170
Usu
171
Usb
172
Ust
173

¥

‡ Bnt
203
Bnq
204
Bnp
205
Bnh
206
Bns
207
Bno
208
Bne
209
Bun
210
Buu
211
Bub
212
But
213
Buq
214
Bup
215
Buh
216
Bus
217
Buo
218
 

lanthanide series

¤

Pr
59
Nd
60
Pm
61
Sm
62
Eu
63
Gd
64
Tb
65
Dy
66
Ho
67
Er
68
Tm
69
Yb
70
actinide series Pa
91
U
92
Np
93
Pu
94
Am
95
Cm
96
Bk
97
Cf
98
Es
99
Fm
100
Md
101
No
102
superactinide series † Uqu
141
Uqb
142
Uqt
143
Uqq
144
Uqp
145
Uqh
146
Uqs
147
Uqo
148
Uqe
149
Upn
150
Upu
151
Upb
152
eka-superactinide

‡

Ueu
191
Ueb
192
Uet
193
Ueq
194
Uep
195
Ueh
196
Ues
197
Ueo
198
Uee
199
Bnn
200
Bnu
201
Bnb
202
 

Ubb-series

§

Ubq
124
Ubp
125
Ubh
126
Ubs
127
Ubo
128
Ube
129
Utn
130
Utu
131
Utb
132
Utt
133
Utq
134
Utp
135
Uth
136
Uth
137
Uth
138
Ute
139
Uqn
140

Usb-series

¥

Usq
174
Usp
175
Ush
176
Uss
177
Uso
178
Use
179
Uon
180
Uou
181
Uob
182
Uot
183
Uoq
184
Uop
185
Uoh
186
Uos
187
Uoo
188
Uoe
189
Uen
190

Element Name
(Element Adı)

Atom
No

Neutr.
Nötron Sayısı

Atomic Weight
(Atomik Ağırlığı)

Electron Shells
(Elektron Kabukları)

Filling Orbital
(Elektron Dizilimi)
Melting Point
(Erime Noktası)
Boiling Point
(Kaynama Noktası)
Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre bir sıralanışıdır

PERİYODİK CETVELİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Modern periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.Yatay satırlar( periyot), düşey sütunlar( gruplar) halinde düzenlenmiştir.

Periyodik cetvelde 7 periyot (yatay Satır) bulunur.
1. periyotta 2,
2. ve 3. periyotta 8,
4. periyotta 18,
5. periyotta 18,
6. periyotta 32 element bulunmaktadır.
7. periyot daha tamamlanmamıştır.

6. ve 7. periyodun 14 er elementi cetvelin altına yerleştirilmiştir. Bunlara Lantanitler ve aktinitler denmiştir.

Gruplar ise A ve B olmak üzere 2 türdür.8 tane A ve 10 tane B grubu bulunmaktadır.Aynı gruptaki atomların kimyasal özellikleri benzerdir.

Grupların bazılarının özel adları vardır. Bu adlar,
1A grubu alkali metaller,
2A toprak alkali metaller,
3A grubu toprak metali,
4A grubu karbon grubu,
5A grubu azot grubu,
6A grubu oksijen grubu,
7A grubu halojenler,
8A grubu soy gazlar ve
B grupları geçiş metalleri şeklindedir.

PERİYODİK CETVELİN İSTİSNALARI;

– 1A grubunda hidrojen atomu hariç diğer atomlar metaldir.
– 1. Periyot hariç diğer periyotlar alkali metalle başlar.
– 3A grubundaki Bor(B) ametal özelliği gösterir.
– 7A grubunda ki Flor (F) yaptığı bileşiklerde sadece-1 değerlik alır.
– 8A grubunda ki helyum atomunun değerlik elektron sayısı 2 iken diğer atomların ki 8 dir.
– 7. Periyot hariç diğer periyotlar soygazla biter.
– Helyum hariç diğer soygaz atomlarından önce bir halojen atomu gelir.
– Geçiş metalleri 4.periyottan itibaren başlar.

PERİYODİK CETVELDE DEĞİŞEN ÖZELLİKLER

Periyodik cetvelde ayın periyotta soldan sağa doğru gidildikçe; 

Atom numarası artar
Kütle numarası artar
Atom çapı (hacmi) küçülür.
Metalik özellik azalır
Ametalik özellik artar
Değerlik elektron sayısı artar
Elektron verme özelliği azalır
Elektron alma özelliği artar
Proton sayısı artar
Elementlerin oksitlerinin asit özelliği artar, bazik özelliği azalır.

Periyod ik cetvelde ayın grup ta aşağıya doğru gidildikçe; 

Atom numarası artar
Kütle numarası artar
Atom çapı (hacmi) artar
Metalik özellik artar
Ametalik özellik azalır
Elementlerin oksitlerinin bazik özelliği artar, asidik özelliği azalır
Proton sayısı artar
Değerlik elektron sayısı değişmez
Elektron verme isteği artar
Elektron alma isteği azalır

ELEMENTLERİ 4 GRUPTA İNCELEYECEĞİZ

1-METALLER
2-AMETALLER
3-YARI METALLER
4-SOYGAZLAR

1-METALLER

1- Katıdırlar ( Cıva = Hg hariç )
2- Yüzeyleri parlaktır
3- Isı ve elektriği iyi iletirler
4- Tel ve levha haline gelebilirler
5- Tek atomludurlar (atomik yapılıdırlar )
6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar!
7- Kendi aralarında alaşım yaparlar
8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon: +)
9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar
10- Canlıların yapısında çok az bulunur
11- Erime-kaynama noktaları yüksektir
12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar
14- Periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
15- Genellikle dayanıklı ağır, parlak maddeler olarak tanımlanır.
16- Üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.
 

2-AMETALLER

1 – Katı, sıvı, gaz halindedirler
2 – Yüzeyleri mattır
3 – Isı ve elektriği iyi iletmezler
4 – Tel ve levha haline gelemezler
5 – İki ve daha fazla atomludurlar(molekül yapılı)
6 – Kendi aralarında bileşik yaparlar
7 – Elektron alma özelliğindedirler (Anyon: – )
8 – Canlıların yapısında bolca bulunurlar
9 – Erime-kaynama noktaları düşüktür
10 – 4A (C atomu),5A,6A,7A grubunda bulunur
11- Periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.

3-YARI METALLER

Bilinen elementlerin 8 tanesi ( B, Si, Ge, As, At, Sb, Te, Po ) yarı metaldir. Ülkemizde en çok bulunan mineral olan bor, camların yapısına katılan silisyum, elektronik devrelerde kullanılan germanyum en önemli yarı metallerdir.Yarı metaller fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere, kimyasal özellikleri Bakımından ametallere benzerler.

1-Metaller ile ametallerin birleştiği yerde bulunurlar.
2-Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
3- Parlak veya mat olabilirler
4- Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi Metallerden daha kötü iletirler.
5-İşlenebilirler (tel ve levha haline getirilebilirler )
6-Kırılgan değildirler.
7- Sıcaklık yükseldiğinde elektrik iletkenlikleri artar.

4-SOYGAZLAR

1- Doğada gaz halinde bulunurlar
2- Kararlı yapıdadırlar
3- Bileşik oluşturmazlar
4- Tek atomludurlar
5- Erime kaynama noktaları düşüktür
6- Periyodik tabloda 8A grubunda yer alırlar
7- Ametaller grubunda yer alırlar.

PERİYODİK CETVEL GRUPLARININ ŞİFRELERİ

PERİYODİK CETVEL 1A GRUBU
H – Li – Na – K – Rb – Cs – Fr
Haydarpaşa Lisesinin Nankör Kimyacısı Rabiaya Cisim Fırlattı

PERİYODİK CETVEL 2A GRUBU
Be – Mg – Ca – Sr – Ba – Ra
Beymen Magazasında Canana Sarılırken Babasına Rastladım

PERİYODİK CETVEL 3A GRUBU
B – Al – Ga – In – Tl
Bir Alçak Gafil İnsafsızca Tellendi.

PERİYODİK CETVEL 4A GRUBU
C – Si – Ge – Sn – Pb
Camcı Sibel Gencayı Sınıfta Pabuçladı.

PERİYODİK CETVEL 5A GRUBU
N – P – As – Sb – Bi
Naci Papatya Astı Sümbül Biçti.

PERİYODİK CETVEL 6A GRUBU
O – S – Se – Te – Po
Osman Silah Sevmeyen Tek Polistir.

PERİYODİK CETVEL 7A GRUBU
F – Cl – Br – I – At
Fare Celalin Burnunu Isırıp Attı.

PERİYODİK CETVEL 8A GRUBU
He – Ne – Ar – Kr – Xe -Rn
Hergele Necip Arsız Karısına Xeskin Rende…