AUTOCAD EĞİTİM NOTLARI

En sonunda öğrendim galiba ya da kafama vura vura zorla öğrettiler...Neyi mi ?

Aklımı kullanmayı...iyice tanımadan hiç bir insana bağlanmamayı... Beni takmayanı takmamayı...
Verdiğim değeri haketmeyen insanları silmeyi... Arkama dönüp bakmamayı... insanları değiştiremeyeceğimi
(özellikle yalancıları)
insanların dolduruşuna gelmemeyi... Çamura taş atmamayı (mutlaka üstünüze sıçrıyor)
Hiç kimse için kendime saygımı yitirecek birşey yapmamayı...
Gözyaşlarımın değerini bilmeyi ve onları değmeyecek şeyler için harcamamayı...
Bir çift tatlı söze kanmamayı... Ben izin vermeden kimsenin beni üzemeyeceğini...
Kendimin herşeyden önemli olduğunu ÖĞRENDiM!
Seni Kaybettim ama Kendimi Kazandım..........

Giriş
Autocad'de komut girme yöntemleri
Koordinat sistemi
Komutlar 001: line / arc / construction line / circle
Komutlar 002: revision cloud / copy / move / mirror / rotate / offset
Komutlar 003: stretch / break / explode / fillet / trim / extend / chamfer
Komutlar 004: locate point / distance / area / polygon / polyline
Komutlar 005: rectangle / hatch / mtext
Komutlar 006: dimension style (ölçülendirme stili)
Komutlar 007: array / spline / lengthen / ellipse
Komutlar 008: divide / measure / sketch / scale
Ek bilgiler: properties / layer (katman) / options / regen / purge
Araç çubukları: draw \ modify \ dimension
Sözlük
Autocad linkler

CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım);
Bilgisayarın en yaygın kullanıldığı alanlardan birisidir. Çünkü hız, hassasiyet, komplike parçaların tasarımı ve bunların kaydedilerek, istenildiğinde istenilen ölçekte kağıda aktarılması yalnız bilgisayarın sunabileceği üstünlüklerdir. Sembol kütüphaneleri bütün CAD programlarında ortak olarak kullanılabilmektedir. Sonuçta, profesyonel kalitede teknik çizimlerin oluşturulmasında CAD programları esastır.

AutoCAD;
Mühendislikten sanata hemen her alanda kullanılan genel amaçlı bir çizim programıdır. Yeni versiyonları ve üçüncü grup program geliştiricileriyle en güçlü CAD programı olan AutoCAD ile yapabileceğiniz işler, yalnız düşünme gücünüzle sınırlıdır. Başka bir deyişle, aklınızda tasarlayabileceğiniz her çizimi AutoCAD ile gerçekleştirebilirsiniz. AutoCAD'i kullanmak bir anlamda sizinle program arasında bir diyalogtur. Komut girişinden görüntülenecek olan mesajlara AutoCAD'in dilini öğrenirseniz kullanımı kolaydır. Komutlar uygun yerlerde kullanıldığında ise programın sunacağı performans şaşırtıcıdır

GİRİŞ

Autocad'i açtıktan sonra ekranda bazı menüler ve araç çubukları görünür.

En üstte "file edit view..." şeklinde çekme menüler yer alır. Çekme menülerin altında ve ekranın sol ve sağ kenarlarında "araç çubukları " olarak adlandırılan çubuklar yer alır. En alta ise komut satırı olarak adlandırdığımız yazıların yer aldığı bölüm vardır. Ekranda fareye göre hareket eden artı şeklindeki nesne ise imleç veya cursor olarak adlandırılır.

Çekme menüler: istenilen komutları aktif hale getirmek için kullanmak istenilen komutun yer aldığı menünün üzerine tıklanır. Açılan menüden istenilen komutun üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
FİLE: yeni dosya yaratmak, varolan bir dosyayı açmak, çizimi kaydetmek, programdan çıkmak, sayfa ayarlarını yapmak önizleme yapmak ve çizimi yazdırmak gibi genel amaçlı komutları içerir.
EDIT: nesneleri kesme, kopyalama, yapıştırma, seçme için kullanılan komutları içerir.
VIEW: çizimin görünüm ayarları olan yakınlaşma, uzaklaşma, çizimi yenileme, 3 boyutlu görünüm gibi komutları içerir.
INSERT: çiziminize dışarıdan başka bir çizim, bir dosya, bir link eklemek için kullanılan komutları içerir.
FORMAT: çizim sınırları, renk, çizgi kalınlığı, ölçü birimleri, gibi çizim özelliklerini ayarlamak için kullanılan komutları içerir.
TOOLS: koordinat sistemi, çizimin genel özelliklerini ayarlamak için kullanılan komutları içerir.
DRAW: çizgi, yay, çember tarama gibi çizim komutlarını içerir.
DIMENSION: ölçülendirme komutlarını içerir.
MODIFY: kopyalama, silme, taşıma gibi nesne düzenleme komutlarını içerir.
EXPRESS: bazı komutlara hızlı bir şekilde ulaşmak ve kullanmak için hazırlanmış menüleri içerir.
WINDOW: aynı sayfada yer alan birden çok çizim dosyası arasında geçiş yapmak veya bu dosyaları sıralamak için kullanılır.
HELP: yardım menüsüdür.

Autocad'de komut girme yöntemleri:

*Çekme menüler: çekme menülerden komutun bulunduğu menü üzerine tıklanır ve istenilen komutun üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
*Araç çubukları: araç çubuklarının üzerinde istenilen komutun simgesinin üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
*Komut satırı: komut satırına istenilen komutun adı veya kısayolu yazılarak enter yapılır ve komut aktif hale getirilir.

Autocad'de Enter yapma yöntemleri:

(Enter tuşu örneklerde "¿" işaretiyle gösterilecektir.)

*Klavyede yer alan iki adet enter tuşundan herhangi birine basılır.
*Klavyede yer alan spacebar (boşluk) tuşuna basılır.
*Farenin sağ tuşuna basılır. (değiştirilebilir özelllik)

Koordinat sistemi

Autocad'de koordinat sistemlerini tanıma ve nokta koordinatı belirleme yöntemleri:

1. mutlak koordinatlar:

Noktanın koordinatı (0,0) [x=0, y=0] şeklinde komut satırından girilir.

2.bağıl koordinatlar:

Bir önceki noktaya göre koordinat girilerek yeni noktanın koordinatı belirlenir.

ÖRNEK 001: köşe koordinatlarını girerek dikdörtgen oluşturma.
örnek 001Komut satırında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapın.(NOT: ¿ işareti daha önce belirtildiği gibi enter anlamına gelmektedir.)
-command: line ¿
-specify first point: 230,50 ¿ (başlangıç P1 noktasının koordinatlarını girdik)
-specify next point or [Undo]:@140,0¿ (P2 noktasının koordinatlarını P1 noktasına bağlı olarak girdik.)
-specify next point or [Undo]:@0,200¿ (P3 noktasının koordinatlarını P2 noktasına bağlı olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@-140,0¿ (P4 noktasının koordinatlarını P3 noktasına bağlı olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@0,-200¿ (P1 noktasının koordinatlarını P4 noktasına göre girerek dikdörtgenimizi kapattık.)


Örnekte görüldüğü gibi @ işareti ile başlayan bir koordinat değeri girdiğimizde autocad çizginin başlangıç noktasını bir önceki noktanın koordinatı olarak seçti. Yani; @140,0 yazdığımızda çizginin başlangıç noktası bir önce işaretlenen nokta olan P1 noktası olarak seçildi ve bu noktadan x yönünde 140 birim ve y yönünde 0 birim gidilerek çizginin bitiş noktası belirlendi.


3. Açısal koordinatlar:

ÖRNEK 002: açısal koordinatlarını girerek dikdörtgen oluşturma.
örnek 002Komut satırında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapın.(NOT: ¿ işareti daha önce belirtildiği gibi enter anlamına gelmektedir.)
-command: line >
-specify first point: 230,50 > (başlangıç P1 noktasının koordinatlarını girdik)
-specify next point or [Undo]:@140<0 ¿ (P2 noktasının koordinatlarını P1 noktasından 0 derece yönünde 140 br olarak girdik.)
-specify next point or [Undo]:@200<90 ¿ (P3 noktasının koordinatlarını P2 noktasından 90 derece yönünde 200 br olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@140<180 ¿ (P4 noktasının koordinatlarını P3 noktasından ndan 180 derece yönünde 140 br olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@200<270 ¿ (P1 noktasının koordinatlarını P4 noktasından 270 derece yönünde 200 br girerek dikdörtgenimizi kapattık.)

 4. Çizim alanında imleç ile işaretleme ve osnapları kullanma:

Çizim alanında istenilen noktaya fare yardımıyla tıklanarak nokta belirlenir. Seçilen nesneler üzerinde görülen mavi renkli Osnap işaretleri yardımıyla nesneler taşınabilir, uzatılıp kısaltılabilir.


Komutlar 001

LINE:

Çizgi çizmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: line çizgi komutu girilir.
- Specify first point: çizginin başlangıç noktasını belirlemeniz istenir.
-Specify next point or [Undo]: çizginin bitiş noktasını belirlemeniz istenir.
-Specify next point or [Close/Undo]: Noktayı belirledikten sonra enter veya esc tuşlarını kullanarak komutu sona erdirene kadar bir sonraki noktayı belirlemeniz istenir.
*close seçeneği: İlk nokta ile son noktayı birleştirerek kapalı bir alan oluşturmak için kullanılır.
*undo seçeneği: Çizimin herhangi bir anında yaptığınız işlemi geri almak için kullanılır.

CONSTRUCTION LINE:


Sonsuz uzunlukta düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: düzenleme çizgisinin geçeceği bir nokta belirlemeniz istenir.
-Specify through point: düzenleme çizgisinin geçeceği doğrultuyu işaretlemeniz istenir. Komutu sona erdirene kadar yeni bir doğrultu belirlemeniz istenir ve her doğrultu girilişinde yeni bir düzenleme çizgisi oluşturulur.

*Hor [yatay] seçeneği: yatay bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ver [düşey] seçeneği: düşey bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.


*Ang [açısal] seçeneği: belirli bir açıda düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:Açısal seçeneğini aktif hale getirmek için A yazıp enter yapılır.
-Enter angle of xline (0) or [Reference]: istenilen açı girilir.
-Specify through point: ekranda girilen açıya göre oluşan hareketli düzenleme çizgisi istenilen noktaya bırakılır.

*Bisect [açıortay] seçeneği: iki çizginin açıortayı olacak şekilde düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] açıortay seçeneğini aktif hale getirmek için B yazıp enter yapılır.
-Specify angle vertex point: açıortayı alınacak çizgilerin kesişim noktasının girilmesi istenir.
-Specify angle start point: Açının başlangıç noktasının belirlenmesi istenir.
-Specify angle end point: Açının son noktasının belirlenmesi istenir.

*Offset seçeneği: bir çizgiye paralel olarak istenilen mesafede düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:offset seçeneğini aktif hale getirmek için O yazıp enter yapılır.
-Specify offset distance or [Through] <Through>: offset mesafesini girmeniz istenir.
-Select a line object: offset yapılırken kullanılacak çizgiyi seçmeniz istenir.
-Specify side to offset: seçilen çizginin hangi yönüne doğru ofset yapılacağını seçmeniz istenir.

ARC:

Yay oluşturmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: arc yay komutu girilir.
-Specify start point of arc or [Center]: Yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
-Specify second point of arc or [Center/End]: yayın ikinci noktasını girmeniz istenir.
-Specify end point of arc: yayın bitiş noktasını girmeniz istenir.

*Center [merkez] seçeneği: merkezi seçerek yay oluşturmak için kullanılır.
-Specify start point of arc or [Center]:C Yayın merkez noktasını girmek için C yazıp enter yapılır.
-Specify center point of arc: yayın merkez noktası işaretlenir.
-Specify start point of arc:: yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: yayın bitiş noktasını girmeniz istenir. Bu aşamada yayın kapsayacağı açıyı veya yay uzunluğunu belirleyerek de yay oluşturabilirsiniz.

*Angle [açı] seçeneği:
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: yayın kapsayacağı açıyı girmek için A yazıp enter yapılır.
-Specify included angle: açıyı girmeniz istenir.

*chord Length [kiriş uzunluğu] seçeneği:
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: kirişin uzunluğunu girmek için L yazıp enter yapılır.
-Specify length of chord: kiriş uzunluğunu girmeniz istenir.
CIRCLE:

Daire oluşturmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: circle daire komutu girilir.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: dairenin merkez noktası girilir.
-Specify radius of circle or [Diameter]: dairenin yarıçapı girilir.

*diameter [çap] seçeneği: dairenin çapını girmek için kullanılır.
-Specify radius of circle or [Diameter] <>:D dairenin çapını girmek için d yazıp enter yapılır.
-Specify diameter of circle <>: istenilen çap girilir.

*3P seçeneği: istenilen üç noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p 3P yazılır ve enter yapılır.
-Specify first point on circle: birinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify second point on circle: ikinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify third point on circle: üçüncü noktanın yeri işaretlenir.

*2P seçeneği: istenilen iki noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır. Seçilen iki nokta aynı zamanda dairenin çapını da belirlemiş olur.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p 2P yazılır ve enter yapılır.
-Specify first end point of circle's diameter: birinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify second end point of circle's diameter: ikinci noktanın yeri işaretlenir.

*Tan tan radius [teğet teğet yarıçap] seçeneği: iki teğet noktası ve yarıçap belirleyerek daire oluşturmak için kullanılır.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Ttr yazılır ve enter yapılır.
-Specify point on object for first tangent of circle: dairenin teğet geçeceği birinci nokta işaretlenir.
-Specify point on object for second tangent of circle: dairenin teğet geçeceği ikinci nokta işretlenir.
-Specify radius of circle <>: 150 dairenin yarıçapı girilir.

 

Komutlar 002

REVISION CLOUD:

Bulut şekli oluşturur.

-Minimum arc length: 100 Maximum arc length: 200 Style: Normal revcloud'un o anki özelliklerini gösterir.
-Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: başlangıç noktasını girmenizi ister.
-Guide crosshairs along cloud path... ekranda imleç ile bulutu çizmenizi ister.
-Revision cloud finished. Bulutu kapattığınızda işlemin bittiğini gösterir.


*arc length seçeneği: bulutu oluşturan yayların min ve max uzunluklarını girmek için kullanılır.
-Specify minimum length of arc <100>: yayın min uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify maximum length of arc <200>: yayın max uzunluğunu girmenizi ister.

*object seçeneği: seçilen bir nesneyi revcloud'a çevirmek için kullanılır.
-Select object: revcloud yapılaak nesneyi seçmenizi ister.
-Reverse direction [Yes/No] <No>: bulut yönünü tersine çevirmek isterseniz y tazıp enter tuşuna basmanız istenir, yön aynı kalacaksa n yazıp enter tuşuna basılır.

*style seçeneği: bulutu oluşturan yayların genişliğini değiştirir.
-Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>: normal= çizgi genişliği yok, calligraphy=çizgi genişliği var.
-Arc style = Normal seçilen stili gösterir.


COPY:

Kopyalama amacıyla kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: copy kopyala komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.


MOVE:

Nesneleri hareket ettirmek veya taşımak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: move taşıma komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar.

MİRROR:

Aynalama komutudur. Nesneleri istenilen eksene göre simetrik olarak kopyalar.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: mirror aynalama komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-specify first point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin başlangıç noktasını girmenizi ister.
-specify second point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin bitiş noktasını girmenizi ister.
-delete source objects[Yes/No] <No>: aynalama için seçilen orijinal nesnelerin silinip silinmeyeceğini sorar. Silinecekse Y yazıp entere basılır. Silinmeyecekse sadece entere basmak yeterlidir.

ROTATE:

Nesneleri istenilen açıya göre döndürmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: rotate döndürme komutu girilir.
-current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki değerlerini verir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point: nesneyi döndüreceğiniz merkez noktayı sorar.
-Specify rotation angle or[Reference]: nesneyi döndüreceğiniz açıyı sorar. Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz.

OFFSET:

Ofset komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre paralel olarak istenilen sayıda kopyalamak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: offset offset komutu girilir.
-Specify ofset distance or [Through] <Through>: offset yapılacak mesafeyi girmenizi ister. İstenilen mesafeyi girin. Mesafeyi ekranda belirtmek isterseniz T yazıp enter tuşuna basın.
-Select object to ofset or <exit>: offset yapılacak nesneyi seçmenizi ister.
-Specify point on side to ofset: nesneyi offsetleyeceğiniz yönü seçmenizi ister.
-Specify through point: nesneyi offsetleyeceğiniz mesafeyi ekrandan girmeyi seçtiyseniz bir üstteki komut yerine bu komut çıkar. Nesneyi offsetleyeceğiniz noktayı seçin.

Komutlar 003

STRETCH:

Esnetme komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre istenilen mesafede uzatmak ve kısaltmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: stretch stretch komutu girilir.
-Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...: esnetilecek nesneleri pencere içine alma yöntemi ile seçiniz.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan itibaren esnetmek istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: nesneyi hangi noktaya kadar esneteceğinizi sorar. Esnetme değerini rakam olarak komut satırından girebilir veya ekrandan istediğiniz mesafeyi işaretleyebilirsiniz.

BREAK:

Kırma komutudur. Nesneleri belirli bir noktadan veya belirli iki noktadan kırmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: break break komutu girilir.
-Select objects: kırılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Specify second break point or [First point]: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir. Eğer önce nesneyi seçip sonra kıracağınız iki noktayı seçmek isterseniz, F yazıp enter tuşuna basınız.aşağıdaki komut yazılacaktır.
-Specify first break point: nesneyi kıracağınız ilk noktayı seçmeniz istenir.
-Specify second break point: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir.


EXPLODE:

Patlatma komutudur. Polyline veya block halindeki neneleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: explode patlatma komutu girilir.
-Select objects: patlatılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
Seçimi bitirip enter tuşuna basınca seçilen nesneler patlatılır.


FILLET:

Köşeleri yuvarlatarak birleştirmek için kullanılan komuttur.

-coomand: fillet fillet komutu girilir.
-Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: ilk nesneyi seçmeniz istenir.
- Select second object: ikinci nesneyi seçmeniz istenir.
*Polyline seçeneği: bir polyline'ın tüm köşelerini birden yuvarlatmaya yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
4 lines were filleted polyline'a ait toplam kaç çizginin yuvarlatıldığını gösterir.
*Radius seçeneği: yuvarlatma çapını değiştirmeye yarar.
- Specify fillet radius <0.0000>: yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
*trim seçeneği: nesnelerin yuvarlatma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
*multiple seçeneği: komutu işlem bitene kadar otomatik olarak devam ettirmeye yarar.


TRİM:

Budama komutudur. Nesneleri istenilen bir noktadan budamak için kullanılır.

-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select cutting edges ...
-Select objects: budama eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: budanacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin budanacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.

NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu budama yapabilirsiniz.


EXTEND:

Uzatma komutudur. Nesneleri istenilen bir eksene kadar uzatır.

-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select boundary edges ...
-Select objects: uzatma eksenini(!!!) seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını
gösterir.
-Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: uzatılacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin uzatılacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu uzatma yapabilirsiniz.

CHAMFER:

Köşeleri pah kırarak birleştirmek için kullanılır.

-coomand: chamfer chamfer komutu girilir.
-(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: ilk çizgiyi seçmenizi ister.
-Select second line: ikinci çizgiyi seçmenizi ister.
*polyline seçeneği: bir polyline'ın tüm köşelerini birden pah kırarak birleştirmeye yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
-4 lines were chamfered polyline'a ait toplam kaç çizginin birleştirildiğini gösterir.
*distance seçeneği: pah kırma mesafelerini ayarlamaya yarar.
-Specify first chamfer distance <0.0000>: ilk mesafeyi girmenizi ister.
-Specify second chamfer distance <10.0000>: ikinci mesafeyi girmeniz ister.
*angle seçeneği: istenilen açıya göre pah kırmaya yarar.
-Specify chamfer length on the first line <0.0000>: ilk çizginin uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify chamfer angle from the first line <0>: ilk çizgiden kaç derecelik bir açı yapılacağını sorar.
*trim seçeneği: nesnelerin pah kırma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
*method seçeneği: pah kırmanın hangi yönteme göre yapılacağını sorar.
-Enter trim method [Distance/Angle] <Angle>: iki mesafe girme yöntemi için distance açı yöntemi için angle seçilmelidir.
*multiple seçeneği: komutu işlem bitene kadar otomatik olarak devam ettirmeye yarar.

Komutlar 004

LOCATE POINT:

Herhangi bir noktanın X, Y, Z koordinatlarını bulmak için kullanılır.

-Command: id locate point komutu girilir.
- Specify point: koordinatı bulunmak istenen nokta işaretlenir.
- X = 434.8293 Y = 397.8763 Z = 0.0000 işaretlenen noktanın koordinatları komut satırından okunur.

DISTANCE:

İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır.

-command: distance distance komutu girilir.
- Specify first point: ilk nokta işaretlenir.
- Specify second point: ikinci nokta işaretlenir.
- Distance = 443.0681, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 443.0681, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 iki nokta arasındaki mesafe, yatay düzlemle yapılan açı, başlangıç ve son X, Y, Z koordinatları arasındaki delta mesafe farkları komut satırından okunur.

AREA:

Kapalı bir bölgenin alanını ve çevresini bulmak için kullanılır.

-command: area alan komutu girilir.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: kapalı bölgenin ilk köşesini girmeniz istenir.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin sonraki köşe noktasını girmeniz istenir. Bitirmek için enter yapılır.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin tüm köşe noktaları işaretlenir ve enter yapılır.
-Area = 39487.3260, Perimeter = 808.9622 alan (area) ve çevre (perimeter) komut satırından okunur.

POLYGON:

Çokgen çizmek için kullanılır.

-Enter number of sides <4>: çizmek istediğiniz çokgenin kenar sayısını girmenizi ister.
-Specify center of polygon or [Edge]: polygonun merkez noktasını girmenizi ister.
-Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: çokgenin merkezi belirtilen dairenin içinde mi yoksa dışında mı oluşturulacağını sorar.
İnscribed circumscribed

 
istenilen seçeneğin ilk harfi girilerek seçim yapılır.

-Specify radius of circle: çemberin yarıçapını girmeniz istenir.
*edge seçeneği: çokgenin bir kenarının uzunluğunu girerek çokgen çimek için kullanılır.
-Specify first endpoint of edge: çokgenin kenarının ilk noktasını girmenizi ister.
-Specify second endpoint of edge: çokgenin kenarının son noktasını girmenizi ister.


POLYLINE:

İki boyutlu polyline çizmek için kullanılır.

-specify start point: polyline'ın başlangıç noktasını seçmenizi ister.
-Current line-width is 0.0000: çizimde o anda geçerli olan çizgi genişliğini gösterir.
-Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: bir sonraki noktayı seçmenizi ister.
-Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: nokta seçimini bitirene kadar aynı komut her girdiğiniz noktadan sonra tekrar eder.
*arc seçeneği: yaylardan oluşan bir polyline çizmek için kullanılır.
-Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/
Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: yayın son noktasını girmenizi ister. İstediğiniz sayıda yay çiziene kadar komut tekrar eder.
**angle seçeneği: yayın kapsadığı açıyı belirterek yay çizmek için kullanılır.
-Specify included angle: yayın kapsadığı açıyı girmenizi ister.
-Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: yayın son noktasını girmenizi ister. Bu aşamada yayın merkezini veya yarıçapını girerek de yayı çizebilirsiniz. [köşeli parantez içindeki seçeneklere bakın]
**center seçeneği: merkez noktasını girerek yay çizmek için kullanılır.
**direction seçeneği: yayın teğet geçeceği bir eksen çizerek yay çizmek için kullanılır.
-Specify the tangent direction for the start point of arc: yayın teğet geçeceği ekseni çizmenizi ister.
**radius seçeneği: yayın yarıçapını girerek çizmek için kullanılır.
-Specify radius of arc: yayın yarıçapını girmenizi ister.
**second pt seçeneği: üç nokta (başlangıç-orta-son noktalar) seçerek yay çizmeye yarar.
-Specify second point on arc: yayın ikinci noktasını girmenizi ister.
-Specify end point of arc: yayın son noktasını girmenizi ister.
*halfwidth seçeneği: polyline'ın başlangıç ve son noktalarının yarı-genişliğini ayarlamak için kullanılır.
-Specify starting half-width <0.0000>: başlangıç noktasının yarı-genişliğini girmenizi ister.
-Specify ending half-width <10.0000>: son noktanın yarı-genişliğini girmenizi ister.
*length seçeneği: polyline uzunluğunu istediğiniz bir değer kadar yapmaya yarar.
-Specify length of line: polyline uzunluğunu girmenizi ister.
*undo seçeneği: hatalı çizimi silmek için kullanılır. Son çizdiğiniz polyline silinir ve polyline çizmeye bir önceki noktadan devam edebilirsiniz.
*width seçeneği: polyline başlangıç ve son noktasının genişliğini ayarlamak için kullanılır.
Specify starting width <0.0000>: başlangıç noktası genişliğini girmenizi ister.
Specify ending width <0.0000>: son noktanın genişliğini girmenizi ister.

Komutlar 005

RECTANGLE:

Dikdörtgen çizmek için kullanılır.

-Specify first corner point or
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: dikdörtgenin ilk köşesini seçmenizi ister.
-Specify other corner point or [Dimensions]: dikdörtgenin diğer köşesini seçmenizi ister.
**dimensions seçeneği: kenar boyutlarını vererek dikdörtgen çizmek için kullanılır.
-Specify length for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin uzunluğunu girmenizi ister (x yönü)
-Specify width for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin genişliğini girmenizi ister (y yönü)
-Specify other corner point or [Dimensions]: dikdörtgenin hangi eksende olacğını belirtmenizi ister.
*chamfer seçeneği: dikdörtgenin köşelerini pah kırarak çizmek için kullanılır.
-Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: ilk pah kırma mesafesini girmenizi ister.-Specify second chamfer distance for rectangles <0.0000>: ikinci pah kırma mesafesini girmenizi ister.
*elevation seçeneği: dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki yüksekliğini girmek için kullanılır.
-Specify the elevation for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki yüksekliğini girmenizi ister.
*filet seçeneği: dikdörtgenin köşelerini yuvarlatmak için kullanılır.
-Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: köşelerin yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
*thickness seçeneği: dikdörtgeinin 3 boyutlu çizimdeki kalınlığını girmek için kullanılır.
-Specify thickness for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin 3 boyutlu çizimdeki kalınlığını girmenizi ister.
*width seçeneği: dikdörtgeni oluşturan çizgilerin genişliklerini girmek için kullanılır.
-Specify line width for rectangles <0.0000>: dikdörtgeni oluşturan çizgilerin genişliğini girmenizi ister.


MULTILINE TEXT:

Çok satırlı yazı yazmak için kullanılır.

-Current text style: "Standard" Text height: 2.5 o anki yazı özelliklerini gösterir.
-Specify first corner: yazının oluşturulacağı pencerenin ilk köşesinin girilmesini ister
-Specify opposite corner or
[Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width] : pencerenin diğer köşesinin girilmesini ister.

Açılan ekranda:
*ilk kutucuk: yazı stili seçmek iin kullanılır.
*ikinci kutucuk: yazı fontu seçmek için kullanılır.
*üçüncü kutucuk: yazı yüksekliği seçmek için kullanılır.
*B harfi: koyu yazma seçeneği
*I harfi : italik yazma seçeneği
*U harfi: altı çizili yazma seçeneği
*sağ-sol oklar: ileri geri alma seçeneği
*a/b yazısı: kesir seçeneği
*sağdaki kutucuk: yazı rengi seçeneği

-heıght seçeneği: yazı yüksekliği seçimi
-justify seçeneği: yazı yerleştirme seçeneği
-line spacing seçeneği: satır aralığı seçeneği
-rotation seçeneği: yazıyı döndürme seçeneği
-style seçeneği: yazı stili seçme
-width seçeneği: yazı genişliği seçme

HATCH:

Kapalı alanları istenilen şekilde taramaya yarar.
Hatch komutu girildiğinde ekrana gelen pencerede istenilen ayarlar yapılır.

*hatch sayfası: taramanın genel özelliklerinin girileceği sayfadır.
-type kutusu:
-predifined:autocad'de hazır bulunan tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
-user defined: çizim anında istenilen özellikleri girerek kendi tarama tipinizi oluşturabileceğiniz durumdur.
-custom: önceden oluşturup kaydettiğiniz tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
-pattern kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin kod adını görebileceğiniz kutudur.
-swatch kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin bir örneğini görebileceğiniz kutudur.
-custom pattern: custom tipini seçtiğiniz zaman bir örneğini bu kutudan görebilirsiniz.
-angle kutusu: seçtiğiniz tipi istediğiniz açıyla yerleştirmek için kullanılır.
-scale kutusu: tarayacağınız alana ve seçtiğiniz tipe göre tarama ölçeğini ayarlayabileceğiniz kutudur.
-spacing kutusu: user defined tipini seçerseniz çizgiler arasındaki boşluğu bu kutudan ayarlayabilirsiniz.
-ISO pen width: pattern olarak ISO kodlu bir tip seçtiğinizde bu tipin çizgi genişliğpini ayarlamak için kullanılır.
-pick points düğmesi: ekranda taranacak alanı işaretlemek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanın içinde bir noktayı işaretlemeniz istenir.
-select objects düğmesi: ekranda taranacak alanı oluşturan nesneleri tek tek seçmek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanı oluşturan nesneleri seçmeniz istenir.

NOT:: pick points seçeneğinde taranacak alanın içinde başka nesneler varsa o nesneler taranmaz. Select objects seçeneğinde ise taranacak alanın içindeki nesneler de taranır. Bu nesnelerin taranmasını önlemek için taranacak alanı oluşturan nesneler seçilirken bu alanın içinde bulunup üzeri taranmayacak nesneler de seçilmelidir.
-remove island düğmesi: pick points seçeneği kullanılırken taranacak alanın içindeki nesneler taranmaz. Bu nesneleri de taramak için remove island komutu kullanılarak üzerinin taranması istenen nesneler seçilir.
-view selections düğmesi: o ana kadar seçtiğiniz taranacak alanları görmek için kullanılır.
-inherit properties düğmesi: önceden yapılmış bir taramayı ekrandan seçerek yeni taramanın seçilen eski taramayla aynı özelliklerde olmasını sağlar.
-draw order: taramanın diğer nesnelerin önünde veya arkasında olmasını sağlar.
-composition: tarama oluşturulduktan sonra taramayı kapsayan alanda yapılacak değişikliklerin tarama üzerinde de etkili olup olmayacağını seçmek için kullanılır.
*associative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenir.
*nonassociative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenmez.
-double onay kutusu: user defined tiplerinin iki yönlü oluşturulmasını sağlar.
-preview düğmesi: yapılan taramanın önizlem yapılmasını sağlar.

-advanced sayfası: taramanın daha ileri ayarlarının yapılmasını sağlar.
*island detection style: taranacak alanının seçim yöntemini belirler.

normal outer ignore

*object types kutusu: taramayı oluşturan sınırların bir bölge mi yoksa bir polyline olarak mı tanıyacağını sorar. Retain boundaries kutusu onaylıyken aktif haldedir.
*boundary set: pick points yöntemi kullanılırken tarama alanı içinde hiçbir zaman seçilmesi istenmeyen nesneleri belirlemek için kullanılır.
*İsland detection method: birden çok kapalı alanın ortak bir iç noktasını seçtiğinizde en dış sınırın hangi kapalı alan olacağını belirlemek için kullanılır.

-gradient sayfası: renkli ve desenli hatch oluşturur.
*one color: tek renk
*two color: iki renk
*shade-tint: koyuluk açıklık
*centered: desenin merkede olması
*angle: desene verilen açı

Komutlar 006

DIMENSION STYLE:

Ölçülendirme ile ilgili ayarları yapmak için kullanılır.

-styles kutusu: kullanılabilir ölçü stillerini gösterir.
-list kutusu: kullanılabilir tüm ölçü stilleri (all styles) veya çizimde o anda kullanılan (styles in use) ölçü stillerini üstteki ölçü stilleri kutusunda görmek için istenilen seçim yapılır.
-prewiev of:... seçilen ölçü stilinin önizlemesinin yapıldığı ekrandır.
NOT:yaptığınız değişiklikleri aynı anda prewiev penceresinde görebilirsiniz.
-description: seçilen ölçü stilinin tarifinin yapıldığı kısımdır.
-set current düğmesi: birden fazla stilden o anda kullanılmak istenen stili seçip aktif stil haline getirmek için kullanılır.soldaki styles kutusundan istenilen ölçü stili seçilir ve set current düğmesine basılır.
-new düğmesi: yeni bir ölçü stili yaratmak için kullanılır.
-modify düğmesi: var olan bir ölçü stilinde değişiklik yapmak için kullanılır.
-override düğmesi: var olan bir stilden çok az farklı yeni bir stil oluşturmak için kullanılır.
-compare düğmesi: var olan stiller arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.


***yeni bir stil oluşturmak***

-new düğmesi tıklanır.
-açılan pencerede gerekli kısımlar doldurulur.
-new style name: yeni stilin adı yazılır.
-start with: yeni stili oluştururken faydalanılacak önceden var olan bir stil yazılır.
-use for: yeni stilin hangi ölçülendirme tipleri için geçerli olacağını belirler. Yeni stilin bütün ölçülendirme tipleri için kullanılması isteniyorsa (all dimensions) seçeneği aynen kalmalıdır.
-continue düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
-açılan pencerede 6 farklı sayfa vardır.

*lines and arrows sayfası:

**dimension lines bölümü: ölçü çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: ölçü çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: ölçü çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond ticks: ölçü çizgisinin uzantı çizgilerinin dışına taşma mesafesinin seçildiği kısımdır.
-baseline spacing kutusu: üst üste gelen ölçüler arasındaki mesafeyi belirlemek için kullanılır.
-suppress kutuları: ölçü yazısının istenilen tarafındaki ölçü çizgisini kaldırmak için kullanılır. (dim line 1:sol , dim line 2:sağ)

**extension lines bölümü: uzantı çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: uzantı çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: uzantı çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond dim lines kutusu: mesafeyi, uzantı çizgileri ölçü çizgilerinin ötesine uzanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
-offset from origin kutusu: uzantı çizgisinden ölçülendirilen nesneye olan mesafeyi ayarlamak için kullanılır.
-suppress kutusu: istenilen taraftaki uzantı çizgilerini kaldırmanızı sağlar. (ext line 1:sol ext line 2:sağ)

**arrow heads bölümü: ölçü çizgilerindeki ok başlarının tipini ve boyunu ayarlamak için kullanılır.
-1st kutusu: ölçü çizgisinin sol tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-2nd kutusu: ölçü çizgisinin sağ tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-leaser kutusu: not çizgilerinde kullanılacak okların tipini belirlemek için kullanılır.
-arrow size kutusu: ok başlarının boyunu belirlemek için kullanılır.

**center marks for circles bölümü: daire ve yayın merkez noktasını ölçülendirirken merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır.
-type kutusu: merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır. Mark(+) işareti ,
line: (x) işareti , none: işaret yok
-size kutusu: merkez işaretinin boyunu belirlemek için kullanılır.


*text sayfası:

ölçü yazısının düzenlendiği sayfadır.

**text appearence bölümü: yazının görünüşünün düzenlendiği kısımdır.
-text style kutusu: ölçü yazısı için mevcut yazı stillerinden birini seçmek için kullanılır.

-yeni bir yazı stili yaratmak için text style kutusunun sağındaki (...) düğmesine basılarak açılan pencerede gerekli işlemler yapılır.
Önce new düğmesi tıklanır. Açılan yeni pencerede yeni yazı stilinin adı girilir ve ok düğmesine tıklanarak önceki pencereye dönülür. Gerekli kutular doldurularak yeni stil oluşturulur. Apply ve sonra close düğmelerine tıklanarak text sayfasına geri dönülür.


-text color kutusu: ölçü yazısının rengini seçmek için kullanılır.
-fill color kutusu: ölçü yazısının arka plan rengini seçmek için kullanılır.
-text height kutusu: ölçü yazısı boyunu belirlemek için kullanılır. Autocadde çizim yaparken çıktı alınması planlanan ölçeğe göre yazı yüksekliği seçimi yapılmalıdır.
-fraction height scale: kesirli veya mimari ölçü birimlerindfen biri seçili iken kesir yazısının yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
-draw frame around text kutusu: ölçü yazısının çevresine bir dikdörtgen çizmek için kullanılır.

**text placement bölümü: ölçü yazısının yerleşiminin düzenlendiği bölümdür.
-vertical kutusu: ölçü çizgisine göre yazının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
-above: yazıyı ölçü çizgisinin üzerine koyar.
-centered: yazıyı ölçü çizgisinin üstüne koyar. Ölçü çizgisi yazıya yer açmak için kırılır.
-outside: yazıyı ölçü çizgisini dışına uygun bir noktaya koyar.
-JIS: yazıyı Japon endüstri standartlarına göre yerleştirir.
-horizontal kutusu: yazının konumunu uzantı çizgilerine göre belirlemek için kullanılır.
-centered: yazıyı iki uzantı çizgisi arasına yerleştirir.
-at ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-at ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-over ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-over ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-offset from dim line kutusu: yazının ölçü çizgisine olan mesafesini seçmek için kullanılır.

**text alignment bölümü: yazının ölçü çizgisine göre hizalanmasını düzenleyen bölümüdür.
-horizontal düğmesi: ölçü çizgisi ne yönde ve eğimde olursa olsun yazı yatay olur.
-aligned with dimension line düğmesi: yazı ölçü çizgisiyle aynı yönde ve eğimde olur.
-ISO Standard düğmesi: yazı uzantı çizgileri arasındaysa, yazıyı ölçü çizgisiyle hizalar; aksi halde yazı yatay olarak hizalanır.


*Fit sayfası:

Ölçü yazısı ve oklarının özel durumlardaki davranışlarını düzenlemek için kullanılır.

**Fit options bölümü: uzantı çizgileri arasında yeterli yer olmadığında hangi ölçü bileşeninin yer değiştireceğini düzenlemek için kullanılır.
-either the text or the arrows, whichever fits best: yer değiştirmeyi otomatik olarak en uygun olacak şekilde ayarlar.
-arrows: yeterli yer olmadığında okları uzantı çizgisinin dışına alır.
-text: yeterli yer olmadığında yazıyı uzantı çizgisinin dışına alır.
-both text and arrows: yeterli yer olmadığında yazıyı ve okları uzantı çizgisinin dışına alır
-always keep text between ext lines: yazıyı her durumda uzantı çizgilerinin içinde tutar.
-suppress arrows if they&#8230;&#8230; yeterli yer olmadığında okları tamamen kaldırır.

**text placement bölümü: varsayılan yerinden taşındığında yazının nasıl davranacağını düzenlemek için kullanılır.
-beside the dimension line: yazıyı varsayılan yerinde tutar, yer değiştirmesine izin vermez.
-over the dimension line, with a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlar.
-over the dimension line, without a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlamaz.
**scale for dimension futures bölümü: ölçü bileşenlerinin ölçeğini düzenlemek için kullanılır.
-use overall scale of kutusu: ölçü bileşenlerinin ölçeğini belirlemek için kullanılır. Dimension style komutu ile belirlenen tüm ayarlar bu ölçek ile çarpılır.
-scale dimension to layout (paper space): tüm ölçü bileşenlerini çizimin görüldüğü paper space görüş penceresindeki ölçek faktörüne uygun olarak ölçekler.
**Fine tuning bölümü: çeşitli ayarlar yapmak için kullanılır.
-place text manually when dimensining: çizime ölçü eklerken ölçü yazısını o anda ekranda yerleştirmek için kullanılır.
-always draw dim line between ext lines: uzantı çizgileri arasına her durumda bir ölçü çizgisi çizer.


*Primary units sayfası:

ölçü yazısının format ve içeriğini düzenlemek için kullanılır.

**linear dimensions bölümü: doğrusal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural(mimari), fractional(kesirli), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir. Bu ayar genel çizimde yaptığınız birim ayarlarıyla uygun olmalıdır.(format =>units)
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-fraction format: mimari ve kesirli birim formatlarından birini seçtiğinizde kesrin görünümünü düzenlemek için kullanılır.
-decimal separator kutusu: ondalıklı sayı birimini seçtiğinizde ondalık ayracını düzenlemek için kullanılır. Comma(virgül), period(nokta), space(boşluk)
-round off kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.

**measurement scale bölümü: ölçü yazısı için bir ölçek faktörü belirlemek için kullanılır. Örnek olarak; ölçek faktörünü 2 seçerseniz 40 birim olarak girdiğiniz bir ölçü 80 birim görünür.
-scale factor kutusu: istenilen ölçek burada seçilir.
-apply to layout dimensions only: girilen ölçek sadece paper space layoutlarında uygulanır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

**angular dimensions bölümü: açısal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-units format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Decimal(ondalıklı), degrees/minutes/seconds(derece dakika saniye), grads(grad), radians(raydan), surveyor(harita) seçeneklerinden istenilen girilir.
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.

*alternate units sayfası: doğrusal ölçülerde ikinci bir ölçü yazısı grubu oluşturmak için kullanılır. Örnek olarak; decimal(ondalıklı) birimde gösterdiğiniz ölçüleri aynı zamanda feet-inch birimlerinde görmek istediğinizde alternatif birim olarak feet-inch birimlerini seçebilirsiniz. Bu durumda metrik ölçünüzün yanında parantez içinde bu ölçünün feet-inch olarak da değerini görebilirsiniz.

-display alternate units kutusu: alternatif birim girmek için bu kutuyu onaylamanız gerekir.

**alternate units: alternatif birimleri düzenlemek için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural stacked(mimari üstlü altlı), fractional stacked(kesirli altlı üstlü), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir.
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-multiplier for alt units kutusu: ölçü yazısı için bir çarpan değeri girmek için kullanılır.
-round distances to kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

**placement bölümü: alternatif birimlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
-after primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının arkasında ve hizalı olarak yerleştirilir.
-below primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının altına yerleştirilir.


*tolerances sayfası:

**tolerance format bölümü: tolerans ölçü yazısını düzenlemek için kullanılır.
- method kutusu: tolerans ölçü yazısının formatını belirlemek için kullanılır. None(boş), symmetrical(simetrik), deviation(sapma ), limits(limitler), basic(temel)
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-upper value kutusu: symmetrical, deviation ve limit seçenekleri için bir üst tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-lower value kutusu: deviation ve limits seçenekleri için bir alt tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-scaling for height kutusu: tolerans ölçü yazısının boyunu, asıl ölçü yazısına oranlayarak belirlemek için kullanılır.
-vertical position kutusu: tolerans yazısının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.

**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

**alternate unit tolerance bölümü: alternatif birim varsa bununla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.

Komutlar 007

ARRAY: (satır-sütun)

Nesneleri satır-sütun veya kutupsal olarak istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede satır-sütun halinde çoğaltmak için rectangular array düğmesi işaretlenir.
-row (satır) ve column (sütun) sayıları girilir.
-row offset kutusuna satırlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-column offset kutusuna sütunlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-herhangi bir açıya göre çoğaltma yapılacaksa açı değeri angle of array kutusuna yazılır.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.

ARRAY: (kutupsal)

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede kutupsal halinde çoğaltmak için polar array düğmesi işaretlenir.
-center point kutularına çoğaltma yapılacak dairesel alanın merkez noktasının koordinatları girilir veya hemen sağdaki düğme tıklanarak merkez nokta ekrandan seçilir.
-çoğaltma yapma yöntemi method çekme menüsünden seçilir.
Total number of items&angle to fill: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & doldurulacak açı yöntemidir.
Total number of items&angle between items: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & nesneler arasındaki açı yöntemidir.
Angle to fill& angle between items: doldurulacak açı & nesneler arsındaki açı yöntemidir.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.

SPLINE:

Eğrisel polyline çizmek için kullanılır.

-Specify first point or [Object]: ilk noktayı girmenizi ister.
-Specify next point: sonraki noktayı girmenizi ister.
-Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: nokta girişini bitirene kadar komut devam eder.nokta girişi bitince enter tuşuna basın.
-Specify start tangent: başlangıç noktasının hangi teğete göre biteceğini sorar.
-Specify end tangent: son noktanın hangi teğete göre biteceğini sorar.
*object seçeneği: polylineları spline'a çevirir.
-select objects: polyline'ı seçmenizi ister.
*close seçeneği: spline'ın başlangıç ve son noktalarını birleştirmek için kullanılır.
-specify tangent: kapatılan spline'ın hangi teğete göre birleşeceğini sorar.
*fit tolerance seçeneği: spline'ın eğrilik genişliğini ayarlamak için kullanılır.
-Specify fit tolerance <0.0000>: tolerance değerini girmenizi ister.

LENGTHEN:

Nesnelerin uzunlukları ve yayların kapsam açılarını değiştirmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: lengthen lengthen komutu girilir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: bir nesne seçmeniz istenir.
-Current length: 1573.3675 seçilen nesnenin o anki boyutunu verir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: yeni bir nesne seçmeniz veya köşeli parantez içindeki seçeneklerden birini seçmeniz istenir.
*DElta seçeneği: nesnenin boy değişimi istenir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de de yazılır ve enter yapılır.
-Enter delta length or [Angle] <50.0000>: 50 veya -50 nesnenin toplam kaç birim uzayacağı (+) veya kısalacağı (-) yazılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*Percent seçeneği: seçilen nesnenin toplam uzunluğunun belirlenen yüzde miktarı kadar uzayıp kısalmasını sağlar.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p p yazılır ve enter yapılır.
-Enter percentage length <100.0000>: 50 yüzde olarak uzama veya kısalma miktarı girilir.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*Total seçeneği: nesnenin olması istenilen toplam uzunluğunu belirler.

-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t t yazıp enter yapılır.
-Specify total length or [Angle] <1.0000)>: 120 çizgi için uzunluk yay için açı değeri girilir.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.

*DYnamic seçeneği: nesneleri ekranda görerek uzatıp kısaltmak için kullanılır.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy dy yazıp enter yapılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve ekranda istenilen mesafede uzatma veya kısaltma yapılır.


ELLIPSE:

Elips çizmek için kullanılır.

-Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: elipsin uzun aksının başlangıç noktasını girmenizi ister. (1)
-Specify other endpoint of axis: elipsin uzun aksının son noktasını girmenizi ister. (2)
-Specify distance to other axis or [Rotation]: uzun aksın kısa aksa olan mesafesini girmenizi ister. (3)
 


*rotation seçeneği: elipsi uzun aksın etrafında istenilen açıda döndürmek için kullanılır.
-Specify rotation around major axis: uzun aks etrafındaki dönmeyi seçmenizi ister. (3)

*arc seçeneği: eliptik yay çizmek için kullanılır.

-Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: elipsin uzun aksının başlangıç noktasını girmenizi ister
-Specify other endpoint of axis: elipsin uzun aksının son noktasını girmenizi ister.
-Specify distance to other axis or [Rotation]: uzun aksın kısa aksa olan mesafesini girmenizi ister
-Specify start angle or [Parameter]: yayın başlangıç açısını girmenizi ister. (1)
-Specify end angle or [Parameter/Included angle]: yayın bitiş açısını girmenizi ister. (2)


*parameter seçeneği: elipsin formulunden faydalanarak çizmek için kullanılır.
*ıncluded angle: oluşturulacak yayın kapsayacağı açı girilerek çizmek için kullanılır.
-Specify included angle for arc <180>: yayın son noktasının açısını girmenizi ister.
*center seçeneği: elipsin merkez noktasını vererek çizmek için kullanılır.
-Specify center of ellipse: elipsin merkezini girmenizi ister. (1)
-Specify endpoint of axis: uzun aksın yarıçapını girmenizi ister. (2)
-Specify distance to other axis or [Rotation]: kısa aksı girmenizi ister. (3)
 

Komutlar 008

DIVIDE:

Bir nesneyi istenilen sayıda eşit parçaya bölmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: divide divide komutu girilir.
-Select object to divide: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Enter the number of segments or [Block]: 5 bölünmek istenen parça sayısı yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.

MEASURE:

Bir nesneyi istenilen parça boyuna göre bölmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: measure measure komutu girilir.
-Select object to measure: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Specify length of segment or [Block]: 20 oluşturulacak parça boyu girilir. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.

SKETCH:

Elle çizim yapmak için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: sketch sketch komutu girilir.
-Record increment <1.000>: 1 çizgi hassasiyeti seçilir.
-Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down> <Pen up> ekranda çizim yapılır ve bitirmek için enter yapılır.
-32 lines recorded.
Oluşturulan toplam çizgi sayısı okunabilir.

SCALE:

Nesneleri istenilen bir ölçeğe göre küçültüp büyütmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: scale scale komutu girilir.
-Select objects: ölçeklendirilecek nesnelerin seçilmesi istenir.
-Specify opposite corner: 2 found seçilen nesne sayısı okunabilir.
-Select objects: nesne seçimini bitirene kadar program yeni nesne seçmenizi ister.
-Specify base point: ölçeklendirme yaparken sabit kalan bir temel nokta seçmeniz istenir.
Specify scale factor or [Reference]: 2 ölçek faktörünü girmeniz istenir.

EK BİLGİLER

Properties araç çubuğu: Nesnelerin özelliklerini görmeye ve değiştirmeye yarayan araç çubuğudur. Control ve 1 tuşlarına aynı anda basarak açılır. Araç çubuğu açıldıktan sonra özelliklerini görmek istediğiniz nesneyi seçiniz. Değişiklik yapmak istediğiniz bölümün üzerine tıklayarak yeni değeri giriniz.

Layer (katman) sistemi: Katmanlar, üzerlerine çeşitli tiplerde çizimler yapıp üst üste koyduğunuzda tek bir çizim halinde görülen asetatlara benzeyen bir sistemdir. Çiziminizi oluşturan benzer nesne gruplarını ayrı ayrı katmanlara ayırarak çiziminizde kolaylık sağlayabilirsiniz. Katman penceresini açmak için format çekme menüsünde layer yazısını tıklayınız veya layers araç çubuğundaki simgeyi tıklayınız.
*Açılan pencerede simgesi tıklanarak yeni bir katman oluşturulur. Sırayla katmanın özellikleri belirlenir:
Name: katmanın adı yazılır.
On: lamba şeklindeki simge parlak haldeyken katman açıktır. Kapatmak için lamba simgesinin üzerine tıklanarak simge gri hale getirilir.
Freeze: ON ile aynı işleve sahiptir. Genel olarak farkı; kullanılmayan katmanları kapatarak regen ve kayıt işlemlerini hızlandırmaktır. Freeze ile dondurulmuş bir katmana ait nesneler regen sırasında güncellenmezler.
Lock: Seçilen katmanı kilitlemek için kullanılır. Kilitli katmana ait nesneler ekranda görülür fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Color: Katman rengini belirlemek için rengin üzerine tıklanır açılan pencerede istenilen renk seçilir.
Linetype: Katman çizgi tipini belirlemek için çizgi tipinin üzerine tıklanır. Açılan pencerede istenilen tipi yüklemek için load düğmesine tıklanır ve açılan yeni pencerede tip seçilir. Geri dönülen pencerede yüklenen tip seçilerek ok düğmesine tıklanır.
Lineweight. Çizgi kalınlığını belirlemek için kalınlık tipinin üzerine tıklanır. İstenilen kalınlık seçilir.

*delete layer: Bir katmanı silmek için katman seçilir ve delete layer simgesinin üzerine tıklanır. Layer properties penceresini kapatıp açtığınızda sildiğiniz katmanın kaldırıldığını fark edebilirsiniz.

*Set current: Bir katmanı geçerli (aktif) katman haline getirmek için katmanı seçip set current simgesine tıklanır.OPTIONS: Autocad ile ilgili genel ayarların düzenlendiği bölümdür. (NOT: Burada bütün options seçenekleri yerine sık kullanılan seçenekler anlatılmıştır.)

*Files: autocad bileşenlerinin (araç çubukları, renkler, stiller, yardım menüleri v.b.) bilgisayarda hangi klasörde yer aldığını belirlemek için kullanılır.

*Display: genel olarak autocad'in görünüm ayarlarının bulunduğu bölümdür.
- Display scroll bars in drawing window: çizim alanının altında ve sağında yer alan kaydırma çubuklarını açıp kapatmak için kullanılır.
- Display screen menu: ekranın sağında yer alan ve autocad'in eski versiyonlarında yer alan ekran menüsünün açılıp kapanmasını kontrol eder.
- Colors: autocad penceresindeki çeşitli öğelerin renklerinin ayarlandığı bölümdür. Ekran arka planı, komut satırı arka planı ve yazı rengi gibi özelliklerin ayarlandığı bölümdür. (model tab backgorund: ekran arka plan rengi, varsayılan siyahtır / model tab pointer: artı şeklindeki imleç, varsayılan beyazdır / command line background: komut satırı arka plan rengi, varsayılan beyazdır / command line text: komut satırı yazısı, varsayılan siyahtır.
- Fonts: komut satırı fontlarını ayarlamak için kullanılır.
- Crosshair size: artı şeklindeki imlecin boyutunu ayarlamak için kullanılır.

*Open and save: kayıtla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
- Save as: çizimlerin hangi autocad versiyonuna göre kaydedileceğinin ayarlandığı bölümdür.
- Automatic save: otomatik kayıt aralığını belirlemenizi sağlar.

*Plot and publish: yazdırma ayarlarının yapıldığı bölümdür.

*System: autocad'in genel arabirim ayarlarının düzenlenmesi için kullanılır.
- Single-drawing compatibility mode: tek bir autocad penceresinde birden çok sayfa açılıp açılmayacağının belirlenmesi için kullanılır. (NOT: Açılmış olan sayfalar arasında geçiş yapmak için; çekme menülerde Windows çekme menüsünü tıklayarak açılan menüden istediğiniz çizimi işaretlemeniz yeterlidir)
- Startup : autocad ilk açıldığında ekrana çıkan başlangıç penceresinin ayarının yapıldığı kısımdır.
*User preferences: autocad'in bazı özelliklerini kullanıcıya göre ayarlamak için kullanılan bölümdür.
- right click customization: autocad'in fare ile ilgili ayarlarının yapıldığı kısımdır.
*Drafting: Çizim imlecinin özelliklerini ayarlamak için kullanılır.
- marker: autosnapın sarı renkli imleçlerinin görünmesini ayarlar.
- magnet: imleç bir osnap konumuna yaklaşırken, osnap imlecinin bu noktaya sıçramasını sağlar.
- Display autosnap tooltip: osnap araç ipucunun gösterimini kontrol eder.
- Display autosnap aperture box: osnap aktif olduğunda imleç üzerinde bir kare gösterir.
- autosnap marker color: osnap imleçlerinin rengini ayarlar.
- autosnap marker size: osnap imleçlerinin boyutunu ayarlar.

*Selection: autocad'deki nesneleri seçim yöntemlerinin ayarlandığı bölümdür.
- pickbox size: seçim kutusunun boyunu ayarlar.
- Use shift to add selection: shift tuşuna basılı tutarak birden çok nesne seçilmesini ayarlar.(NOT: eğer üzerlerine sırayla tıklayarak nesneleri seçemiyorsanız bu seçenek açık durumdadır.)
- grip size: griplerin boyunu ayarlamanızı sağlar.
- enable grips: grips özelliğinin açılıp kapatılmasını kontrol eder.

*Profiles: her kullanıcını kendi ayarlarını saklamak ve diğer bilgisayarlara aktarmak için kullanılan bölümdür.

Regen komutu: Çizimlerinizi düzenlerken, ekrandaki bazı çizgilerin kaybolduğunu, daire ve yay gibi eğri nesnelerin şekillerinin bozulduğunu fark edebilirsiniz. Bu sorunu gidermek için regen yazıp enter yaptığınızda çiziminiz güncellenecektir.

Purge komutu: Çiziminiz sırasında oluşturup hiç kullanmadığınız katman, çizgi tipi, ölçü stili, yazı stili gibi stilleri çiziminizde gereksiz yere yer kaplamaması için silmeye yarar. Purge yazıp enter yaptığınızda açılan pencereden "purge all" düğmesini tıklayın. Kullanılmayan stiller otomatik olarak silinecektir.

ARAÇ ÇUBUKLARI

Draw araç çubuğu


1. line= çizgi
2. construction line= sonsuz düzenleme cetveli
3. polyline= birleşik, doğru ve yaylardan oluşan çizgiler çizme
4. polygon= çokgen çizme
5. rectangle= dikdörtgen çizme
6. arc= yay çizme
7. circle= çember çizme
8. revcloud= düzenleme bulutu çizme
9. spline= ikinci ve üçüncü dereceden eğriler çizme
10. ellipse= elips çizme
11. elipse arc= eliptik yay çizme
12. insert block= blok ekleme
13. make block= blok oluşturma
14. point= nokta çizme
15. hatch= tarama
16. region= kapalı bölge oluşturma
17. table= tablo oluşturma
18. multiline text= çok satırlı yazı oluşturma


Dimension araç çubuğu1. linear dimension= çizgisel (yatay ve düşey) boyutlandırma
2. aligned dimension= eğik boyutlandırma
3. ordinate dimension= ordinat boyutlandırma
4. radius dimension= yarıçap boyutlandırma
5. diameter dimension= çap boyutlandırma
6. angular dimension= açısal boyutlandırma
7. quick dimension= hızlı boyutlandırma
8. baseline dimension= ortak başlangıç noktasından farklı noktaları boyutlandırma
9. continue dimension= birbiri ardına devam eden noktaları boyutlandırma
10. quick leader= yardımcı not çizgisi çizme
11. tolerance= tolerans değeri yazma
12. center mark= merkez noktasını işaretleme
13. dimension edit= boyutlandırmayı düzenleme
14. dimension text edit= boyutlandırma yazısını düzenleme
15. dimension update= önceden çizilmiş bir ölçünün stilini geçerli stil olarak değiştirme
16. dimstyle control= ölçü stili düzenleme
17. dimension style = ölçülendirme stili düzenleyicisini açar.


Modify araç çubuğu


1. erase= silme
2. copy= kopyalama
3. mirror= aynalama
4. ofset= ofsetleme
5. array= iki yönde veya açısal çoklu kopyalama
6. move= taşıma
7. rotate= döndürme
8. scale= ölçekli küçültme büyültme
9. stretch= uzatma kısaltma
10. trim= budama
11. extend= istenilen bir noktaya kadar uzatma
12. break at point= bir noktadan kırma
13. break= kırma
14. chamfer= iki çizgiyi pah yaprak birleştirme
15. filet= iki çizgiyi yuvarlayarak birleştirme
16. explode= patlatma

SÖZLÜK

İNGİLİZCE ............. TÜRKÇE
add............................ eklemek
angle.......................... açı
angular....................... açısal
base point................... temel nokta, baz alınan nokta
center......................... merkez
chord........................... kiriş
close............................ kapatmak
command..................... komut
corner............................ köşe
crosshair....................... imleç(artıkıl)
counterclockwise............. saat yönünün tersi
diameter........................ çap
direction......................... yön
displacement.................. yer değiştirme
distance......................... mesafe
elevation......................... yükseklik
end............................... son, bitiş
end point........................ bitiş noktası
horizontal....................... yatay
include........................... kapsamak
layer............................. katman
length............................ uzunluk
multiple.......................... çoklu
object............................. nesne
point............................... nokta
radius.............................. yarıçap
rotation............................ döndürme
scale................................ ölçek
second point...................... ikinci nokta
select................................ seçmek
select object....................... nesne seçin
source object...................... kaynak nesne
specify................................ belirtmek, işaretlemek
specify a point...................... bir nokta belirleyin
specify first point.................. birinci noktayı belirleyin
specify next point.................. sonraki noktayı belirleyin
specify through point............. doğrultuyu(yönü) belirleyin
start point............................ başlangıç noktası
subtract.............................. çıkarmak
tangent............................... teğet
third point........................... üçüncü nokta
toolbar............................... araç çubuğu
undo.................................. geri al
vertical................................ düşey
width................................... genişlik

AUTOCAD LİNKLER

Türkçe siteler
www.autocadokulu.com
www.cadokulu.com
www.arkitera.com


Yabancı dildeki siteler
www.autodesk.com