Haklar - Copyrights-KVKK

Sitemizde yayınlanan resimler ve yazılar; fotoğrafçı, kurum, kuruluş, web site yetkililerinden izin alınarak (yazılı belge, mail yada söz yoluyla) yada kamuya açık alanlardan site içeriğine eklenmiştir. Söz konusu resim, yazı gibi dokümanların ikinci şahıslarca kullanılması, herhangi bir şekilde yayınlanması ve basılması yasaktır. Aksi takdirde sitemiz hiç bir şekilde sorumluluk  almayacaktır.

Www.NelerYokki.Com, www.neleryokki.com.tr da yer alan bütün yazılı içerik NelerYokki^nin malıdır (bundan böyle Neleryokki olarak adlandırılmaktadır). Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilirler.Diğer sitelerden alınan resimler, yazılar ve her türlü dokümanlarda sitemiz sorumlu değildir.

Web sitelerinde bulunan bilgiler ; NelerYokki'nin yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, satılamaz, alt lisansla kullandırılamaz.Neleryokki sorumlu değildir. Yukarıda isimleri belirtilen Web sitelerinde yayınlanan bilgilerin kullanılması sonucunda dolaylı veya doğrudan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcılar bunu peşinen kabul ederler.

Sayfalarırıa yayınlanan bilgilerin yayınlandığı şeklinin dışında Neleryokk'den çeşitli yöntemlerle bilgi elde etmek, etmeye çalışmak her ne amaçla olursa olsun yasaktır.

Sitemizde sunulan tüm materyaller virüs taramasından geçirilmektedir.Ancak herhangi bir materyali aldığınızda sizde virüs taramasından geçiriniz. Küçük bir ihtimalde olsa materyallerin  kullanımları sonucu oluşabilecek hasarlardan sitemiz sorumlu değildir.

Sayfamızda vermiş olduğumuz linklerin içeriğinden sitemiz sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Sitede kullanılan resim ve yazıların büyük bir bölümü internetten temin edilmiş olup, genelin kullanımına sunulmuş resim ve yazılardır. Eğer resimler ve yazılar üzerinde hak iddia ediyor ve bir talebiniz varsa bunların siteden çıkarılması veya link verilmesi için lütfen bizimle bağlantı kurun

Bu Maddeleri Okuyup Siteyi Ziyaret Eden Herkes hakları Kabul Etmiş sayılır.

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, SGK numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri niteliğindedir.Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6.maddelerine uygun şekilde;

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

·         Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·         Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

·         Bir hakkın tesisi,  kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

·         Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

·         Kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

·         Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

·         Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.  

GİZLİLİK POLİTİKASI

Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda site kullanımınızla ilgili bilgileri; sosyal medya, reklamcılık ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz.İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası‘na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır. Size ait verileri talebinize cevap vermek amacıyla kullanılabilir.Verilerinizin işlenmesi ve kullanımı, mevcut talebinizi karşılamak için işlemenin gerekli olması halinde bunun yapılabilmesine imkan sağlayan yasa hükümlerinin ve/veya sitemizin meşru menfaatinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından, Kurum içindeki muhtelif yerlerde fiziki olarak ya da Neleryokki nternet sitesinde bulunan aydınlatma metinlerinde beyan edildiği gibi güvence altına alınmıştır Kanun ışığında yapılan değerlendirmede, bazı kişisel verilerin niteliği ve kanunda belirtilen şartların bulunmaması nedeniyle, verilerin işlenmesi (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem) ile ilgili açık rıza beyanına ihtiyaç duyulmuştur.

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili Neleryokki Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, kişisel verilerime yönelik açık rızamı gerektiren işlem türüne Kanun kapsamında rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Çerez Politikası

Çerezler (Cookies)Nedir?

Çerezler web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.

Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz.

Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.