YÖRESEL SÖZLÜK

 

Sözlükte

A

Abril : Nisan
Abula : Abla
Aclanmak : Acıkmak
Açanki : Ne zamanki
Ahpon : Hayvan gübresi
Afalamak : Kazmak
Afkurmak: Havlamak
Ağanus etmek: Inlemek
Alaf : Yeşil bitkilerden oluşan hayvan yemi
Alay : Düğün günü, gelini damadın evine getiren grup
Anceli-Kunceli : Tahta revalli
Ander : Fena, kötü
Ander kalmak: Koturum olmak
Anderpali : Çukur açmak için kullanılan kazık
Anteri : Entari
Ağğ: kapıları kilitlemek için kullanılan demir parçası
Aşamol: Bir Tur Ot Apandi : Bir tür lokum
Apos : Ağzı bozulmuş aletlerin düzeltilmesi
Aposkal : Yapılması gereken iş payı
Apsimati : Cansız, beyaz kıvılcım.
Ara kesmek : Söz kesmek
Aşhana : Hol
Aşude : Bir türlü sütlü yemek
Ateşluk : Geleneksel evlerde ateş yakılan kısım
Atiçi : Henüz çiçek açan salatalık
Atkı : Yaşlı kadınların kullandığı büyük başörtü
Aykırılamak : Yan tarafa doğru gitmek
Atiça : Ateş böceği
Avli : Avlu
Azina : Irmak kenarlarında bulunan ekilebilir arazi
Açal: Öküzün Küçüğü
Afkur:Köpeğin Havlaması
Agiş:-Maşa

B

Bağlamak : Güveyi büyüleme, iktidarsız bırakma
Ballı lobya : Soya fasulyesi
Başini bağlamak: Evlendirmek
Başluk : Başlık
Başukari : Yukarıya doğru
Bayyışağa : Aşağıya doğru
Becit: Acele, ivedi
Belkim : Belki
Bet : Çirkin
Beyinmek : Büyümek
Bebuk:-Bebeklerin Ağlama Hazırlığı Binam : Yavrum
Bive : Dul
Boğalmak : Bunalmak
Bohça çıkmak:Gelinin, damat tarafına bohça hediyesi
Boğanmak : Susamak
Bozger : Ağaçlık
Buldur : Geçen sene
Bukma muncurlarını : Mızmızlanma
Bulme : Oda
Buzakluk : İnek rahmi
Boğun: bügün

C

Cağ : Örgü şişi
Cağle / Çağlı : Bit
Cavramak : Gayret etmek
Caris Olmak : Rahatsız olmak
Cazı : Kocakarı kılığında, çocuk düşmanı yaratık.
Çapona : menteşe
Çaydağ : Kabak Vb Şeylere Yapılan Sergi Celep : Kavurma yapmak için satın alınan inek
Ciniviz : Zeki, hareketli çocuk
Circiri : Toprakta yaşayan bir tür ceviz ezmesi
Cizlavet lastigi: Eskiden giyilen bir tür lastik ayakkabi
Coco : Kumda oynanan çocuk oyunu
Cug :Bir tür Küçük Kazan

Ç

Çafi :Çay
Çafladi : İnce odun parçası
Çafılamak : Tırnakla kazımak, bahane aramak
Çafi : Çatallı
Cafili kürek: Gubre atmaya yarayan catalli kurek.
Çağana : Yengeç
Çağan : Mısır ayıklamak
Çağra: Bicak bilemeye yarar kolla cevrilen düzenek
Çağra cevirmek: Hileli işler yapmak.
Çağraya sarilmak: Başı belada olmak
Çağumi : Salkım
Çakal yağmuru : Güneşli havlarda aniden yağmaya başlayan kısa süreli yağmur
Çakçaka : Modyeliden dökülen mıısır tanelerini deremen taşına ileten ahşap oluk
Çakuma: Örümcek ağı
Çali : Odun dalları
Çambi : Mısır rokopi ve şokalilerinden örülen, genellikle iskemlelerde kullanılan hasır türü örgü
Çamçaka: Geveze
Çamı : Saç örgüsü
Çatara : Uygunsuz, yaramaz kişi
Çatmak : Görmek, rastlamak
Çapari : Oltaya çok kanca takılarak yapılan bir tür balık avlama aracı
Çapika : Ağzı geniş, minci ve yağ gibi malzemelerin konulduğu kıl desti (Rumca)
Çapli : Dizi
Çapula : Kullanılmış ayakkabı
Çarapali:: At kuyruğu telinden yapilan ozellikle kışın kullanilan küçük bir tür kuş kapanı
Çaravoş: Cekirge, balik yemi
Çarık : Hasılsız deriden yapılan bir tür ayakkabı
Çaşutluk Etmek : Fesatlık etmek (Uygurca)
Çeğel : Çakıllı yer
Çelefudi:Yarılmış odundan elle ayrılabilen küçük parça, kıymık
Çeli : Kurumuş mısır sapları
Çepli : Kıymık, küçük ağaç veya taş parçası
Çerik : Çam kalas
Çupyas : İnceden ağırma, sızı.
Çuruk ayi: Temmuz
Çuyis etmek: Agirmak, sizlamak, Çeşan : Başa bağlanan geniş ve çubuk desenli bir tür peştamal
Çaşot : Elçi, aracı kadın
Çıkma : Kız ve erkek tarafının gönderdikleri hediye
Çıpa : Arı iğnesi. Çocuk göbeği
Çırpıntı : Çalı ve odunun küçük parçaları
Çirmulis etmek : Kıvranmak
Çıtarı : Horoz ibiği
Çiçi : Yaranın sulanması
Çiçili : Solucan. Zayıf ince kız.
Çikli: Oyun oynamak için demir çember
Çilbur : Ana malzemesi süt olan bir tür yemek
Çile : Bezi enine göre ayarlayan bir ölçü
Çilimbura : Ateşböceği
Çiliğani : Kavurma
Çili pumburi : Ateş böceği
Çimidi : Beyin, beynin dağılmış şekli
Çina : İbik
Çırapi: Kötü, hain, belalı (kadın)
Çirata : Çırahta
Çirozlamak: buruşmak, ozelligini kaybetmek.
Çisenti : İnce yağmur
Çişon : Sarmaşık
Çiten : Yaprak taşınan delikli sepet
Çiya: Ates kivilcimi
Çori Kesmek: Derenin suyunu baska bir yere akitarak, balik avlamak.
Çuban : Çıban
Çufan: Filiz, surgun
Çufan vermek: Surgun, filiz vermek
Çuğni kokmak: Yanik kokmak, (ozellikle bez esya yanmasi)
Çuk: (Çocuk dilinde) pipi
Çulek : Tahta yoğurt ve pekmez kabı
Çume : Fındıkla yapılan bir tür tatlı yiyecek
Çumur : Mısır unu, yağ ve çökelekle yapılan yemek
Çunçuri : Bir tür sinek
Çupi : Çubuk

D

Da : Anlamı güçlendirmek için kullanılan ek.
Dandaniça : Sözünde durmayan, dönek, daldan dala atlayan bir kuş
Dardar etmek :Dır dır etmek
Darlanmak : Sıkılmak
Darnı : Çatıkat
Davli : Odun parçası
Deremen : Değirmen
Devren : Köprü
Deyine : Diye
Didali : zayif, celimsiz, bakimsiz bebek
Donevira: büyük kazan türü şeyleri ateşin üstüne götüren o su veya içinde ne varsa ağır olduğundan tekrar donevira denilen ağaçtan yapma vinçle kazan ateşten geri alınır Dimari : Ham meyve
Dizluk : Uzun erkek donu
Doğdi : Kalın odun parçası
Dolama: Irin
Dolaylık : Belden aşağıya sarılan peştamal
Dondarci : Düğünlerde yemeği yöneten kişi
Duğunçi : Düğüncü
Duvrani : Yağ ve ayran yapmak için kulklanılan tekerlekli küp yayık
Düzenci : Gelini hazırlayan bayan
Dereni: ahşap evlerin kiremitle oturma odalarının arasındaki ot kurutma veya depolama yeri
Do : Erkek

E

Ebi : Öbür
Ebirini: Otekini
Ecinli : Cinli, perili
Eğratluk : İmece
Elcan : Yabancı
Elçi : Evlenmede aracılık eden kişi
Elişmek : Sataşmak
Encami : Acemi
Entari : Fistan Enuk : Domuz yavrusu
Eserli : Perili, cinli
Eskemi : İskemle
Eşadi : İnsan süretinde yapılan korkuluk
Eşkin : Filiz, sürgün
Etekluk : Etek

Evlek : Ark
Eyicene : İyicene, dikkatlice
Edikum :Hayvanların Üzerine Yatması İçin Toplanan Yaprakların Depolandığı Yer
Ereti : Bir Tur Bitki

F

Falamidi: Sandık çekmecesi
Fanila : Kollu atlet
Farfatara (fafatura) : Kelebek
Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı
Feli : Kabak dilimi
Feretiko : Rize bezi
Farfatara (fafatura) : Kelebek
Farfaratis : Çırpınma, çarpıntı
Feli : Kabak dilimi
Feretiko : Rize bezi
Fitra: Mısır fidesi
Fitruka : İyi giyimli kız, yerden biten kestane filiz
Felombur :Bir Tur Ağaç Flanbur :
Foli : Ufak toprak çukur
Frahti : Kalın kestane tahtası
Fufudi : Sivilce
Furnesi : Kavrulmuş mısırdan yapılan un
Furtuna : Fırtına
Fuska (Likapa) : Böğürtlen
Fuşki : Taze gübre
Fuzuli: Boşu boşuna
Ferahti:Çit

G

Gada / Gadanı Almak : Çare olmak, avutmak
Gaganis Etmek : Tavuğun gıgıklaması
Geceluk : Gecelik
Gerdel : İneğe verilen yemin konulduğu tahta kap
Geyme : Kılıf, özellikle yastık kılıfı
Ganguli Guçça : Tahta revalli
Gogona: Kagittan bir tür küçuk uçurtma
Gatneri: Büyük Kazan
Gegma : Büyük Gügüm
Gelembur: Kazan,Gugum Vb Şeylerin Ateşte Isıtılmak İçin Asılan Zincir
Gerdel :İneklere Su Ve Yiyecek Verilen Kap
Geroç:Dal Çekmeye Yarayan Kanca
Getoğ: Bir Tur Kazan Golf pantul : Paçası dize kadar dar, üstü bol pantalon
Gömüğü sevilmek : İçi güzel olmak
Gömük: Kemik
Göreslenmek : Göresi gelmek
Gözun harhalisi : Goz yuvarlagi
Gugum : Güğüm
Güçükayı : Şubat
Gic: Arının İğnesi
Goc : Tahtadan Yapılan İskemle
Gotol: Lahana`nın Gövdesi
Gudal:Yemekleri Karıştırmaya Yarayan Odun
Gugum:Su Isıtmak İçin Kullanılan

Ğ

Ğanca : Kene
Ğarğaris etmek : Bağırıp çağırmak
Ğaros olmak : İşe yaramaz hale gelmek
Ğaviçi: Iyice, yamuk yumuk olmuş metal eşya
Ğavroz : Bebek lazımlığı
Ğezep : Bela
Ğiçi/Ğiti:(Cocuk dilinde, kotu, fena, pis şey)
Ğoncoğot:Yanan Odunun Kor Olması
Ğülag :Biçilen Otları Kuruması İçin Dizilen Ağaç Ğincik: Damak
Ğinzili : Damak
Ğizar: Bicki makinesi, buyuk testere
Ğorğorina : Bir tür kuş
Ğovroş : Kaya balığı
Ğoy : Üvey, ğoyana
Ğumeti : Bir tür sebze
Ğarçi :Fasulyelerin Çıkması İçin Dikile Sırık
Ğerğiz :kavurmanın küçücük parçaları
Ğerik :Büyük Kazma
Ğoğo :otlardan oluşan tozlar

 

H

Haböyle : Böyle
Habu : Bu
Habura : Burası
Haçan (haçanki) : Mademki (Uygurca)
Halaçı : Dolu
Haloti : Balgam
Hamlahus : Mısır
Hane : Neredesin?
Hapsi : Hamsi
Hapsikoli : Bir tür hamsi yemeği
Hamdospara : Böğürtlen
Hapalamak : Karıştırmak
Harçı : Sırık
Harhali etmek : Kabuğundan ayırmak
Hark : Ark
Haşindi : Şimdi
Haşlak : Olumsuz, aptal adam
Haşli : Çok sıcak
Haşuli : Ana malzemesi mısır unu olan bir türlü yemek
Hatyaluk : Çöplük
Havli : Havlu
Havu : Şu
Hayat : Giriş, hol
Hayın : Çok şiddetli, iyi
Hedik : Dallardan yapılan kar ayakkabısı
Heleke: Ruhsal hastaliklarin iyilesmesi icin hocaya okutmaya gidilen bir yer
Helepi : Kabak çekirdeği
Hemayil: Üçgen yada dörtgen biçimli gümüş zincir kap
Hemence : Bir çeşit bez çanta
Hep : Hap
Horkur :Halanın Kocası Hepli : Siyah üzümün kabuğu
Hepten gitmek : Hasta olmak
Herik : İnce ve uzun kazma
Herişte : Ana melzemesi süt olan bir tür yemek
Hesa Yesa Helesa : Bir ağırlığı veya kayığı çekerken birlik ve beraberliği sağlamak için söylenir
Heseğten : Sahiden
Hılça : Taneli taze mısır
Hızan : Cimri
Hirli : İyi değil.
Hişir olmak : Değerini yitirecek kadar bollaşmak
Hobur : Hortlak
Hohol : Çöp, toz
Hoholis (Hohol) : Karma karışık

H

Hohori : Baykuş
Hohovis etmek : Çömelerek oturma
Hokelenmek : Öfkelenmek
Hopeçi : Kurutulmuş suı kabağı
Hopi : Tanesiz, olgunlaşmamış mısır koçanı
Hosti : Kor
Hoşeti : Kuru mısır yaprağı
Hova(ya) gelmek: Hemen, acele gelmek.
Hovini almak : Hevesini almak
Hozan : Ot olmayan yer
Hukelenmek : Çok kızmak
Humra : Kan çıbanı, şiş
Hutupis : Yolmak, Koparma
Hutuli : Yavrum, evladım
Hutumi : Gırtlak, boğaz
Hüsyana : Aralık
Horkurar:Halanın Kocası

I -İ

İkamak : Yıkamak
Ikılmak : Yıkılmak
İlamur : Ihlamur
İlan : Yılan
İpranmak : Eskimek, yırtılmak
İpratmak : Yırtmak, eskitmek
Keregin : Dayı Karısı
İrize : Osmanlı Dönemi'nde Rize'nin adı
İslemi : Büyük bakır güğüm
İspinoz : Bir tür kuş
İstavrit : Eylül
İşlitavali : Hamsi pilavı
İşmar etmek : Baş, kaş, göz ve elle işaret etmek

 K

Ka :Yakınlık, sevgi ifade eden kelime sonuna gelen ek. Dayıka, Fatuka (Fatma), Aşuka (Ayse) gibi
Kaçata : Alın
Kaful : Dikenlik
Kağle : Bit
Kakaçi : Koyun pisliği
Kaleçi : Boncuk
Kalemidi: Iplik yapmaya yarayan bir tür alet
Kambi : Taze çay filizi
Kanaviça: Bir tür ince dokuma
Kanci : Dilim
Kandala : Tıpa, musluk
Kapiluk İstemek : Gelin eve girmeden erkek tarfından   bir şey istenmesi
Kapoçi : Çıbanın su toplamış hali
Karakış : Aralık
Karamış: Kara yemiş
Karkalaçi : Derelerin denize taşıdığı odun
Karnali : El sepeti
Kartof: Patates
Kartuli : Baca kurumu
Kasapetra : Sert toprak
Kastaniça : Beyaz kabak
Kataça : Alın
Katatori : Kapı eşiği
Katsafurç : Duman
Katson : Koçan
Kavara : Yellenmek
Kavurinti : Turşu kavurması
Kaybana : İstenmeyen bir şey
Kebre : Gübre
Kemane vurmak : Önem vermemek
Kenef:: Hela, tuvalet
Kerbeluk : Gübrelerin toplandığı yer
Kehkür : Kepçe
Kerbeluk : Gübrelik
Kerezayı : Haziran
Keşan : Başa sarılan peştamal
Kevi : Sağlam
Kevret : Yatak
Kılavlamak : Aleti ince bilemek
Kız çekmek : Kız kaçırmak
Kindi : İkindi
Kirkluk : Kırk yaşından sonra doğan çocuk
Koça : Merediven basamağı, mantar, siğil
Koçan :Çay alımyeri cüzdanı, şokalisi alınmamış mısır
Koçira : Tutumlu kadın
Kofi : Sağır kişi
Kohlidi : Sümüklü böcek
Koleti : Bir tür pide
Kolistavra : Kertenkele
Koliva : Suda pişmiş mısır
Koma : Set
Komar : Fundalık alanlarda yetişen bir tür ağaç
Kompi : Patates
Komri (kunduri) : İskemle
Komsilamak : Dedikodusunu etmek
Konişuk : Mukavele, konuşulan şey
Kontra : Eskiden zenginlerin giyebildiği topuksuz bayan ayakkabısı
Kopali : Çamaşır tokmağı
Kopça : Düğme
Kopeli : Evlilik dışı çocuk
Korbakor : Sevilmeyen kişileri kınamak için kullanılır
Korkata : Kalın öğütülmüş mısır unu
Korkızan : Korkak
Korop : Dam, baraka
Koso : Kuluçkaya yatan tavuk
Kot : Ölçü birimi, 5 kilo
Kot kafa : Aptal
Koti : Lahana gövdesi
Kotila : Ense
Kotori: Silindir biçimli kalın kaka
Kovermek: Birakmak, koyuvermek
Kuka : İplik yumağı
Kukari : Ucu çatallı değnek
Kukuçi : Küçük, güzel, minyon tipli
Kukula : Yün örme başlık
Kukulaçi: Bir armut türü
Kukuli : Sivri külah, dağ doruğu, tepe
Kukuma kuşu: Guguk kuşu
Kukuta : Çay tohumu
Kulumika : Kılçığı çıkarılmış hamsi üzerine yumurta kırlarak yapılan yemek
Kuma : Aynı erkekle evli kadınların birbirine göre adı
Kumri : Tomurcuk, genç kız
Kumuli : Yığın, tepe
Kumuşi : Kestanenin dikenli dış kabuğu
Kunci: Keten bitkisi kuru govdesi
Kupas: Ters
Kupli : Kurdeleyle boğaza takılan bir reşat altın değerinde ki altın süsü eşyası
Kuplika : Hıçkırık
Kupsi : Taze fasulyenin uçları
Kurdeşen: Bir tur isilik hastaligi
Kurna: Asbest su borusu
Kuşluk zamani: Kuşların ötmeye başladığı sabah vakti
Kurseli : Mısır fidanı gövdesi
Kutali : Lahana vurmaya yarayan çamdan mikser.
Kutalis : Yedek oyuncu (Yunanca)
Kutni : İpekli veya pamuklu entari
Kutuçi : Kuş gagası
Kutuni : Mısırın danesiz gövdesi
Kuvari : Ham incir, makat
Kuviça / Kuvitsa : Küçük küfe
Kuyis (ğarğaris) : Bağırmak çağırmak
Kuzina : Daha çok ekmek ve yemek pişrmek amacıyla kullanılan bir tür soba
Külünk : Ucu sivri kazma
Küpbaş: Koca kafali
Küspe: Bir cesit hayvan yemi

L


Lağus / Lazut: Mısır
Lahmi /Lahmikoli: İneklere çeşitli yeşilliklerden pişirilerek verilen yemek
Lahmi Kafa : Aptal
Landara landara gezmek: Avare avare dolasmak
Langona : Bir tür zararsız yılan yılan
Lapara gibi adam : Ciddi olmayan, döneklik edebilen
Lapi : Aptal
Lekur : Uzun
Lenger : Yayvan, kenarları geniş bakır sahan
Lenguri : Uzun boylu, hantal adam
Lepe: Sigara kutusu kağıtlarından oynanan oyunda tasin kağıda vurmasi
Lezgi : Derbeder insan Likapa : Ormanda yetişen, siyah, ince taneli bir yemiş
Likapi : Bir cins armut
Likmen : Şişesiz yanan küçük idare lambası
Limas etmek : Havanın yuymuşamasi
Lina yapmak : Çamaşır asmak için ağaç germek
Litropi : Yazın en sıcak zamanı 22 Temmuz
Liver : Tabanca
Livor : Yabani yemiş veren bir bitki
Lobiya : Fasulye
Loha : Kor ateş
Longoş : Kaba herif
Luluçi olmuş : Islanmış, suya doymuş
Lumbika : El feneri
Latkah :Evlerin Önünde Çamaşır Vb Şeyleri Asmak İçin Çakılan Oval Ağaç


 

M


Mabeyin : Yan oda
Malez : İneğe verilen yem
Manca : Kazan yemekleri veya çorba
Maran : Yaylalarda ve mezrada yazın kullanılan ahşap yığma tek katlı ev
Maraz : Ruhi hastalık
Marko : Erkek kedi
Maroslamak : Fidelerin veya yaprakların solması
Masti : Dişi kedi
Matahcara : Tohumluk torbası
Mavizer : Tüfek
Megereme : Meğer
Metika : Çelik çomak çubuğu
Momoli : Böcek
Moğ : Ot
Moluş : Ağacın Yapraklarını Ufalama
Morkurar : Teyzenin Kocası
Morkur :Teyze
Minci :Çokolek Mamuli : Diken meyvesi
Minci : Çökelek
Miti : Burun
Mizmici : Çok titiz
Mokol : Tarlada büyük ateş
Moli: Pişen yemekte oluşan topak
Momolika : Bir tür kır meyvesi
Momoli : Böcek
Mudara : Kalitesiz, sakat
Muh : Çivi
Muhlama : Mısır unu muhallebisi
Muncur : Dudak
Murmuris etmek : Fiskos etmek
Muti: Yumusak huylu
Merağaug(Likapa)(Ligarba) :Bir Orman
Meyvesi
Meson Bağı :Ahşap Evlerin En Kalın Yük
Taşıyıcı Ağacı
Mesur : İneklerin Yemeklerini Yediği Yer


 

N


Nabedil olasın : Yok olasın
Nacak : Et dogramaya yarar kucuk balta
Nağmisa : Gelin
Nanuris etmek : Ninni etmek
Nasaka : Yeni yumurtlamaya başlayan tavuk
Nayla : Serender
Nemise : Güzel

 


O - Ö


Oğura gelmek :İneklerin cinsel istek duyması
Ohtovi : Ekim
Ola : Ulan Ondortli : Bir tür tabanca
Orsidi : Yörede yetişen bir tür ağaç
Ovalı : Erzurumlu, arka memleketli
 

P

Paçariş etmek : Mani olmak, sıkıştırmak
Paçi : Küçük kız. Büyük kızlara şaka için denir.
Pafuli : Patlamış mısır. Güzel tombul kız
Pağsa : Kulübe
Palariş : Cin çarpması
Pali : İneğin bağlandığı kazık, iskamle ayağı
Paluze : Ana malzemesi süt olan bir tür tatlı
Paluze gibi uşak: Yakışıklı, beyaz tenli erkek cocuk
Pambuk : Pamuk
Panti : İneğin ot yediği bölme
Papur : Vapur
Pardi : Çakal, sesi uğursuz sayılır
Pasmanika : Patlamış mısır
Pati : Küçük tahta, mezar patisi, kedi köpek ayağı
Patiçi olmak : Yassılaşmak
Patoma : Ahırdaki tahta döşeme
Patos: Yassı, dümdüz
Patoslamak: Dümdüz etmek, yassı hale getirmek
Patuli patuli yağmak: Tane tane kar yağışı
Peçare : Çit
Por :Büyük Sinek Peçi : Cilt. "O paçi, o kızara peçilarun"
Peçibaş : Kabakbaş, saçı dökülmüş
Pepeçura : Üzümden yapılan muhalebi kıvamında tatlı
Peşe kaçmak : Kızın erkeğe kaçması
Peşuk : Beşik
Petima : Toprak basamak
Piçak : Bıçak
Pif kokmak : Kötü kokmak
Piftoli: Sevimli, yaramaz cocuk(şakalaşırken söylenir)
Pitemi : Yarım metrelik bir ölçü birimi
Pleki : Mısır ekmeği pişirmek işin kullanılan taş
Podosi : Naylanın direğine konan ağaç tekerlek
Pontul : Pantolon
Pormo : Erken olgunlaşan sebze ve ekin
Portağala: Yeni doğurmuş inek sütünden yapılır
Pulama: Un karıştırılarak yapılan hayvan yemeği
Puli : Civciv
Pumburi : At sineği
Purtuli : Kesik veya yırtık eski bez parçaları
Paçğa : Dağda Veya Meralarda Biçilen Çimenin Kurutulduğu Ev
Paçi : Kız
Poçuş : Bebeğin Emeklemesi

R

Rahna : Örümcek
Rahna ketani : Orumcek agi
Rohtiko : Vurma lahana içine mısır ekmeği doğranır ve bu şekilde ısıtılır. Tereyağı ile tatlandırılır.
Rokopi : Mısır fidelerinin seyreltilmesi
 

S

Sahan : Bakır tabak
Sami : Mısır yaprağından örülen ip
Saruk : Sarık
Sebi : Bebek
Seftika : Pazıdan yapılan sirkeli turşu
Seğiretmek : Firlayip koşmak
Seke: Ahsap karyola
Sepetbaş : İçi boş kafalı
Sığna : Yara izi Sığran : Isırgan otu
Sumari / sumarluk: Geç kalan. Son çocuk
Sumsuk : Hayvanın çenesi
Sumuş : Parmak boyunda ölçüm birimi
Surtika : Küçük kuş
Suser: Kilit
Sutli : Bir çeşit sütlaç
Sürecek :Yazı sürmek için kalem gibi yontulan sopa
 

Ş

Şağnoma: Fazla güneş almayan, bitki yetişmeyen yer
Şali: Salya ( cocuklar icin kullanilir)
Şalaka: Ustu basi kirlenmis, temiz kalmayan çocuk
Şaloti (haloti) : Ağızdan akan salya
Şaravaz : Alttan delikli ahşap tekne, üzümün suyunun çıkarılmasında kullanılır
Şarba : Eşarp
Sacayak :Yanan Ateşin Üstüne Konarak Onun Üstünde Kazan,Tencere Vb Şeylerin Isıtılması Şelbet : Şerbet
Şepidi : Bir tür sinek
Şinakiça: Yaprakları oğuşturulduğunda köpüren bir tür otsu bitki
Şokali : Mısır koçanı yaprakları
Şurus etmek: Islık çalmak
Şerat: Minci`nin Artakalan Suyu
Şib :Kabakların Veya Karpuzun Asması
Şokal :Mısırın Yaprakları
Tağra : Karadeniz`de Kullanılan Bir Tur Kesici Alet